Braillské řádky se naučily mluvit

2. 11. 2023 | Tým Adaptech | Témata: Speciální hardware Braille Syntéza řeči

Nedávno společnost HumanWare vydala menší aktualizaci svých braillských řádků Brailliant BI X a Mantis Q40.

S verzí 2.1 ale přichází opravdová revoluce. Součástí nového softwaru Brailliant BI X je totiž integrace hlasové syntézy firmy Acapela, tedy v Čechách kdysi velmi populárního hlasu Eliška, přímo do braillského řádku. Tímto hlasem si můžete nechat číst vaše elektronické knížky v aplikaci Victor Reader nebo texty a poznámky napsané v aplikaci Editor. Pomocí hlasového výstupu můžete rovněž procházet prostředí braillského řádku a jeho nastavení. Jelikož jsou k dispozici všechny dostupné hlasy firmy Acapela, můžete si vytvořit různé jazykové profily, které budou obsahovat různé hlasy, a nechat si tak číst i cizojazyčné texty, které můžete rovnou v Braillově písmu kontrolovat.

Pozn.: Tato funkce se netýká řádků Mantis Q40.

JAK AKTUALIZOVAT

Pokud máte váš Brailliant BI X připojený k síti Wi-Fi, zobrazí se vám oznámení o nové aktualizaci automaticky. Potvrďte jej klávesou Enter a klepnutím na tlačítko „OK“ aktualizaci stáhněte. Pokud se oznámení nezobrazí, postupujte následovně:

 1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi.
 2. V hlavní nabídce pomocí palcových kláves zvolte položku „Možnosti“ a stiskněte Enter.
 3. Zde vyhledejte položku „Aktualizace softwaru“ a poté stiskněte Enter.
 4. Vyberte „Zkontrolovat aktualizace“ a poté stiskněte Enter.
 5. Je-li aktualizace k dispozici, na řádku se zobrazí zpráva: „Byla nalezena aktualizace: Verze: 2.1.2_build2314.“ Pomocí palcových kláves přejděte na tlačítko „Stáhnout“ a potvrďte Enterem. Stahování může několik minut trvat, na řádku uvidíte jeho průběh v procentech.
 6. Pro zahájení aktualizace musí být zařízení zapojeno do nabíječky a baterie nabita alespoň na 50 %. Jakmile zařízení zapojíte do nabíječky, zobrazí se zpráva: „Nainstalovat aktualizaci nyní?“ Klepněte na tlačítko „OK“. Řádek se restartuje a aktualizace se zahájí.

Průběh instalace je indikován tak, že na řádku postupně přibývají řady čtveřic bodů (první, druhý, třetí, sedmý, poté druhá řada – čtvrtý, pátý, šestý, osmý atd.). Body postupně vyplní celý hmatník braillského řádku. Jakmile je celý řádek vyplněn „osmibody“, zařízení zavibruje a vypne se, aktualizace je tímto dokončena.

Jak si stáhnout požadované hlasy

 1. V hlavní nabídce zvolte položku „Možnosti“, zde vyberte položku „Nastavení řeči“ a stiskněte Enter.
 2. Pomocí palcových kláves Předchozí a Následující vyhledejte položku „Stáhnout jazyk a hlasy“ a stiskněte Enter. Zobrazí se podnabídka.
 3. Vyberte požadovanou variantu jazyka vašeho systému (např. „Čeština“).
 4. Zobrazí se seznam dostupných hlasů. Vyberte požadovaný hlas ze seznamu (např. „Eliška“) a stiskněte Enter.
 5. Na řádku se zobrazí text „Příprava instalace hlasu“.
 6. Poté se hlas začne stahovat a na řádku se zobrazí průběh v procentech.
 7. Jakmile se hlas stáhne, na řádku se zobrazí text: „Probíhá instalace hlasu.“

  Pozn.: Stahování i instalace může několik minut trvat.

 8. Po instalaci se řádek automaticky vypne, je třeba jej ručně zapnout.

Jak hlas zapnout a vypnout

Pro zapnutí nebo vypnutí hlasového výstupu postupujte následovně:

 1. V nabídce „Možnosti“ vyberte položku „Nastavení řeči“ a stiskněte klávesu Enter.
 2. Pomocí palcových kláves Předchozí a Následující vyhledejte položku „Řeč“.
 3. Stisknutím klávesy Enter hlas zapnete, opětovným stiskem Enteru jej vypnete.

Hlasový výstup lze rovněž zapnout či vypnout klávesovou zkratkou „Mezerník + palcová klávesa Předchozí“.

Klávesovou zkratkou „Mezerník + Enter + bod 2“ hlas zpomalíte, zkratkou „Mezerník + Enter + bod 5“ hlas zrychlíte.

Při úpravách textu v aplikaci Editor nebo čtení knih ve Victor Readeru můžete stisknout zkratku „Mezerník + G“, čímž začnete číst text od aktuální pozice. Čtení zastavíte klávesovou zkratkou „Backspace + Enter“.
Pozn.: V aplikaci Braillský editor není funkce hlasového výstupu k dispozici.

Výběr hlasu

Při pohybu v zařízení si můžete vybrat hlavní hlas, který se bude používat ke čtení nabídek, systémových zpráv a textového obsahu. Chcete-li pro čtení textového obsahu použít jiný hlas, můžete jej stáhnout v nabídce „Možnosti“ > „Nastavení řeči“ > „Stáhnout jazyk a hlasy“ > „Změnit druhý hlas“. Hlas pro čtení obsahu lze poté zvolit v rámci jazykových profilů.

Další novinky

Online služby

 • Do řádků Chameleon a Mantis Q40 byla přidána služba NLS Bard.
 • Do online služeb byly přidány nové služby Daisy (nezahrnuje Mantis Q40 a Chameleon).

  Pozn.: Dynamické nabídky nejsou podporovány.

Dostupné knihovny

 • CELA Direct to Player
 • C A E B Téléchargement Direct (stejná knihovna jako CELA, ale pod francouzským názvem)
 • Luetus
 • Norsk lyd – og blindeskriftbi­bliotek
 • Notas netbibliotek
 • S B S Schweizerische Bibliothek für Blinde
 • Service québécois du livre adapté
 • Synskadades förbund
 • Talböcker MTM
 • Taltidningar MTM
 • Vision Australia

Funkce jedním prstem (pouze pro Mantis Q40)

 • Do řádku Mantis Q40 byla přidána funkce ovládání jednou rukou, kterou lze zapnout nebo vypnout stiskem klávesy Shift pětkrát za sebou.
 • Dvojitým stisknutím kláves CTRL, Alt, Fn, Shift nebo Win klávesu uzamknete.
 • Při třetím stisknutí se odemkne a ozve se dvojité pípnutí.

Další opravy a vylepšení

 • Přidána další klávesová zkratka „Backspace + Mezerník“ pro ukončení (pouze pro Brailliant BI X v arabštině).

  Pozn.: Není k dispozici v editačních polích.

 • Filtr pro některé soubory iOS: Opraven problém s nabídkou otevření iOS souborů.

Shrnutí

Tato aktualizace je skutečně revoluční, a proto neváhejte a aktualizujte svůj Brailliant na nejnovější verzi ještě dnes.