Window-Eyes 9.0: nejlepší zážitek na internetu

19. 3. 2015 | Petr Řehák | Témata: Speciální software GW Micro

Společnost AI Squared s radostí oznamuje dostupnost nové hlavní verze odečítacího programu Window-Eyes 9.0, vydané 12. 1. 2015. Jde o placený upgrade ze starších verzí, novinky za to ale rozhodně stojí, ať už jde o revoluční přepracování prohlížení internetu s podporou nejmodernějších webových technologií dynamických webových aplikací, zpřístupnění účetního softwaru QuickBooks, zlepšenou odezvu, pomůcky pro plánování času v aplikaci Outlook, podporu služby Google Docs, aktualizovanou podporu doplňku MathPlayer nebo celou řadu dalších vylepšení. Česká lokalizace bude k dispozici v brzy vydané inovované verzi 9.1.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 1. Abyste mohli nainstalovat verzi 9.0, musíte mít předtím nainstalovánu verzi 8.x (8.0, 8.1, 8.2, 8.3 nebo 8.4).
 2. Window-Eyes 9.0 nelze nainstalovat přes stávající verzi starší než 8.0. Používáte-li starší verzi, musíte si u nás objednat upgrade na verzi 9.

Nové vlastnosti programu Window-Eyes 9.0

Obecná vylepšení

 • Window-Eyes nyní více důvěřuje aplikacím, které zpřístupňují informace hlavně pomocí technologie MSAA. Tyto aplikace jsou nyní úžasně přístupné! Jde o programy jako Windows Media Player, Classic Shell, vestavěnou funkci Kalendář aplikace Outlook aj. V předchozích verzích nebyly tyto programy odečítány.
 • Tradiční Off-screen model programu Window-Eyes, který vám umožňoval prohlížet text ukazatelem myši, již nedokázal pracovat s aplikacemi, jež využívají moderních technik zobrazování grafiky, například Direct2D. Nyní, i když nějaká aplikace používá takovýto pokročilý způsob zobrazování grafiky za účelem zlepšení výkonu, bude navigace myší fungovat, pokud aplikace též podporuje technologii UI Automation. Navigace pomocí ovládací kláves myši tak nyní funguje konečně i v programech jako Internet Explorer 9 a novějších.
 • Program Window-Eyes nyní zachytává klávesnici na nižší úrovni. Došlo tak k celkovému zrychlení práce s klávesnicí, zvláště pak v aplikacích sady Microsoft Office. Zachytávání klávesnice na nižší úrovni rovněž řeší častý problém, kdy nebylo možné používat klávesy CONTROL-ALT-KURZOROVÉ ŠIPKY ke změně parametrů řeči odkudkoliv při použití s grafickými kartami Intel. Window-Eyes tak nyní zachytí klávesové zkratky a může na ně příslušně reagovat, než se dostanou k softwaru grafické karty nebo jiným aplikacím. Nižší úroveň zachytávání kláves se projeví například při pohybu po Pásu karet sady Microsoft Office, pohybu po adresním řádku aplikace Internet Explorer, nebo dokonce při stisku klávesy BACKSPACE a v mnoha dalších situacích!
 • Když jste se dříve pokusili spustit Window-Eyes, přestože byl již spuštěn, zobrazilo se dialogové okno s informací, že je již spuštěn. Nyní se namísto toho ukončí právě spuštěná kopie programu Window-Eyes a následně se spustí kopie nová.
 • Přidána předběžná podpora testovací verze nového operačního systému Windows 10. Protože je tento systém neustále ve vývoji, doporučujeme jeho testování na druhém, pro běžnou práci nepoužívaném počítači. Vemte rovněž na vědomí, že společnost AI Squared nebude poskytovat technickou podporu pro systém Windows 10. Uvítáme však jakékoli postřehy a informace o tom, co již funguje nebo naopak ještě nefunguje v systému Windows 10.

Zlepšená podpora internetu

Součástí programu Window-Eyes je nyní úplně přepracovaný Prohlížecí režim s podporou dnešních moderních, dynamických webů. Tento nový Prohlížecí režim v současnosti podporuje aplikace Internet Explorer a aplikace společnosti Mozilla, jako je Firefox nebo Thunderbird. Ačkoli se Prohlížecí režim od základu proměnil technicky, z pohledu uživatele je práce s ním velmi podobná tomu, na co jste byli zvyklí. Co se tedy změnilo?

Vyrovnávací paměť Prohlížecího režimu je již neexistující pojem

Dříve, kdykoli se načetla webová stránka, její obsah byl sejmut jako dokument, vhodný pro odečítání hlasovým výstupem, do oblasti, které se říkalo „vyrovnávací paměť Prohlížecího režimu“ a kterou jste mohli procházet kurzorovými klávesami. Zatímco tento způsob byl dobře použitelný pro statické webové stránky, weby s dynamicky se měnícím obsahem již nebyly dobře použitelné. V takovém případě se mohlo stát, že Prohlížecí režim některé informace nenačetl, nebo načítal stránku pořád dokola na pozadí, některé prvky webové stránky dokonce nebyl schopen rozpoznat vůbec! Nyní nic takového neexistuje a obsah webové stránky se mění během navigace po ní. To znamená, že Window-Eyes nyní dokáže sledovat všechny změny webové stránky bez opakovaného obnovování Prohlížecího režimu. Přestože vyrovnávací paměť již neexistuje, stále můžete pro navigaci používat stejné ovládací klávesy jako Control-Home, Control-End, kurzorové šipky aj.

Změny způsobu výběru textu

Chcete-li v novém Prohlížecím režimu vybrat text, přejděte na místo, kde výběr začíná, a stiskněte klávesu F8. Program Window-Eyes oznámí „začátek výběru“. Poté přejděte na místo, kde má výběr končit a opět stiskněte klávesu F8. Tentokrát se zobrazí dialogové okno se třemi tlačítky:

 • Kopírovat – po aktivaci zkopíruje výběr do schránky. Tento obsah pak můžete vložit do libovolné aplikace (Poznámkový blok, Microsoft Word atd.) Všimněte si, že pokud zkopírujete text do jednoduchého textového editoru, jakým je například Poznámkový blok, vloží se pouze text; pokud jej zkopírujete do pokročilého textového editoru, jakým je Microsoft Word, budou zachovány všechny vlastnosti formátování textu, jakož i obrázky, které jsou součástí výběru.
 • Obnovit začátek výběru – po aktivaci nastaví začátek výběru na aktuální pozici v Prohlížecím režimu.
 • Storno – po aktivaci zavře dialogové okno a neprovede nic.

Poznámka: tento nový způsob výběru textu pracuje stejně, jako když vidící uživatel označuje text myší. Proto také na obrazovce uvidíte vyznačený výběr, jako by byl proveden fyzickou myší a ne klávesou F8. Všimněte si, že v aplikaci Thunderbird pracuje výběr textu stejně jako v aplikacích Internet Explorer a Mozilla Firefox, přestože není vizuálně indikován na obrazovce. Tuto ovládací klávesu, nazvanou „Výběr obsahu“, lze též předefinovat v sekci „Horké klávesy->Prohlížecí režim“ ovládacího panelu programu Window-Eyes. Právě vybraný text si také můžete nechat přečíst stiskem ovládací klávesy Control-Shift-M. Nakonec pamatujte, že Window-Eyes oznámí, zda se kopírování výběru zdařilo.

Délka řádku v Prohlížecím režimu

V předchozí verzi Prohlížecího režimu byla délka řádku nastavena na pevnou hodnotu 80 znaků, což zhruba odpovídá délce řádku na obrazovce. Nyní je však řádek tak dlouhý, že přesně odpovídá skutečné délce řádku zobrazeného na počítačové obrazovce. Řádek může být tedy nyní delší, je-li okno prohlížeče maximalizováno, nebo naopak kratší při jeho běžné velikosti. Toto chování nejen že vám navodí představu o skutečném uspořádání webové stránky, ale též pomáhá ve spolupráci s vidícími, kteří mohou sledovat, co právě čtete.

Jedinou výjimkou jsou v tomto ohledu odkazy. Odkaz bude v Prohlížecím režimu zobrazen vždy na samostatném řádku bez ohledu na to, kolik textu obsahuje.

Změny popisu prvků

Další důležitá změna podpory webu programem Window-Eyes spočívá ve způsobu, jakým jsou nyní popisovány prvky webových stránek v Prohlížecím režimu. Nejpodstatnější změnou je to, že popis prvků není uváděn na samostatném řádku. Týká se to prvků, jako jsou nadpisy, seznamy, citace, oblasti stránky a další podobné prvky, jež mají začátek a konec. Text popisu prvku je nyní přečten na stejném řádku, na kterém je prvek. Pokud jste se tedy například přesunuli na seznam s pěti položkami v programu Window-Eyes 8.4, uslyšeli jste něco jako „seznam s 5 položkami“ při pohybu kurzorovými klávesami v Prohlížecím režimu. Nyní uslyšíte text „seznam s 5 položkami“ spolu s textem první položky.

V souvislosti s touto změnou si můžete všimnout, že je nyní mnohem snazší pracovat s webovými stránkami, které začleňují odkaz do nadpisu, jako je tomu například u internetových vyhledávačů. Na rozdíl od předchozího chování, kdy byl popisek nadpisu na jednom řádku a vložený odkaz na řádku pod tímto popiskem, nyní tyto dva prvky sdílejí jeden řádek. To v důsledku znamená, že jakmile přejdete na nadpis s vloženým odkazem a tyto oba prvky budou ohlášeny, můžete ihned stisknout klávesu ENTER pro aktivaci vloženého odkazu.

Doprovodné hlasové oznámení vstupu a opuštění prvků webové stránky bylo taktéž zkráceno. Navíc již nejsou prvky číslovány podle pořadového čísla výskytu na webové stránce, jako např. „seznam 1“ nebo „tabulka 1“, protože webové stránky jsou dynamické a prvky se na nich objevují nebo z nich mizí téměř kdykoli. Namísto toho jsou čteny doplňkové informace, které prvek poskytuje, takže nyní Window-Eyes oznámí třeba jen něco jako „seznam s x položkami“ nebo „tabulka s x řádky a y sloupci“.

Objekty s možností kliknutí nebo přejetí myší

Program Window-Eyes nyní dokáže rozpoznat objekty, které reagují na přejetí myší, jakož i objekty, navržené autory webů tak, aby reagovaly na kliknutí myší. Jak byste čekali, program Window-Eyes přečte text objektu spolu s hlášením „pod myší“, resp. „lze kliknout“. Pro aktivaci položky stiskněte klávesu ENTER. Je však stále na autorovi, jakou akci přiřadil objektu, přes který se přejede myší nebo na nějž se klikne myší. V mnoha případech se takové objekty chovají jako obyčejné odkazy. Podobně záložky s přidruženými událostmi jazyka Javascript (jako je tomu v mnoha aplikacích využívajících funkcionality JQuery) budou umístěny na samostatný řádek, aby se na ně dalo snáze přejít a aktivovat je klávesou ENTER.

Oznamování těchto objektů můžete ovlivnit nově přidanou možností ve skupině nastavení Výřečnost->Režim prohlížení>Akce v ovládacím panelu programu Window-Eyes.

Všimněte si, že ve srovnání s programem Window-Eyes 8.4 jsou objekty reagující na kliknutí myši přejmenovány a ani na jeden z těchto objektů již nelze přejít ovládacími klávesami pro další/předchozí odkaz (ve výchozím nastavení L, resp. SHIFT-L).

Zlepšená podpora standardů WAI-ARIA a HTML 5

Doporučení WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) definuje způsob, jakým mají být zpřístupněny weby a webové aplikace hendikepovaným osobám. Tento standard (definovaný na http://www.w3.org/…tro/aria.php) je stále běžnější součástí dnešních dynamických webů. Program Window-Eyes 8.0 přidal podporu WAI-ARIA mimo Prohlížecí režim a prohlížečích Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox. Tato předběžná podpora, zahrnující navigaci mezi ovládacími prvky ARIA, oblasti stránky (orientační body) a dynamické oblasti ARIA byla rozšířena tak, že jsou nyní prvky ARIA oznamovány i uvnitř Prohlížečího režimu spolu s jejich typy a stavy. Weby, které nyní hojně využívají standardu WAI-ARIA, jsou nyní plně použitelné s programem Window-Eyes. Typy prvků specifické pro standard ARIA, jako jsou nabídky, stromy, jezdce, dialogová okna, výstrahy a většina dalších jsou, jsou identifikovány a lze je použít, jak byste očekávali. Podobně jako ovládací prvky ARIA nyní Window-Eyes rozpoznává a podporuje novější prvky specifikace HTML 5. Bez ohledu na způsob definice ovládacího prvku (ARIA, HTML 5 nebo starší HTML) si můžete být jisti, že můžete s webem pracovat tak, jak to návrhář webu zamýšlel a vůbec přitom nemusíte vědět, jak to celé technicky funguje.

Nyní jsou navíc také podporovány webové aplikace, které definují oblast aplikace, např. Microsoft Office Online nebo Google Docs, Sheets a Slides. Jakmile vstoupíte do oblasti označené jako aplikace, Prohlížecí režim bude automaticky vypnut, abyste mohli s aplikací pracovat přímo. Stejně tak ale můžete aktivovat libovolnou položku uvnitř oblasti aplikace, i když je Prohlížecí režim zapnutý. Pamatujte, že Prohlížecí režim se deaktivuje vždy při vstupu do oblasti aplikace nezávisle na tom, zda je povolena automatická interakce s formuláři.

Při navigaci mezi oblastmi stránky pomocí kláves Středník, resp. SHIFT-Středník, bude nyní Window-Eyes brát v úvahu také oblasti HTML 5, jako jsou obrázky, oddíly, postranní panely, záhlaví, články atd, stejně tak jako oblasti stránky ARIA, podporované již od verze Window-Eyes 8.

Změněná navigace v tabulkách

Práce s tabulkami na webových stránkách nikdy nebyla jednodušší, než je nyní. Když jste dříve chtěli procházet tabulku, mohli jste jednoduše použít šipky k přesunu po jednotlivých buňkách, pro efektivnější práci s tabulkou jste však museli sáhnout po tabulkovém režimu. Od verze 9 programu Window-Eyes je již tabulkový režim minulostí. Jakmile nyní vstoupíte do tabulky, můžete stiskem kláves Insert-Šipka vlevo, resp. Insert-šipka vpravo přecházet po sloupcích tabulky, klávesami Insert-šipka nahoru, resp. Insert-šipka dolů přecházet po řádcích tabulky, a používat i další příkazy specifické pro tabulky, které byly k dispozici v minulých verzích programu Window-Eyes. Window-Eyes také nyní oznámí vstup do prvku záhlaví nebo těla tabulky. Taktéž se zlepšila přesnost příkazů pro pohyb v tabulkách tak, aby počítaly se složitými tabulkami se sloučenými buňkami, lepší zážitek z procházení tabulek na webových stránkách si zkrátka ani nelze představit! Vzhledem k výše popsanému mějte tedy na paměti, že se zrušením tabulkových režimů odpadá nutnost stisku jakékoli klávesy pro opuštění tabulkového režimu, takže můžete kdykoli přejít na libovolný jiný prvek stránky.

Program Window-Eyes nyní také dokáže odhadnout možné umístění záhlaví sloupců, ačkoli ta nejsou v tabulce přímo vyznačena. Window-Eyes nyní projde tabulku od prvního řádku a jako záhlaví použije obsah, který se mu jako záhlaví jeví. Pokud například první 3 řádky tabulky obsahují záhlaví a čtvrtý řádek obsahuje data, Window-Eyes použije první 3 řádky jako řádky záhlaví na základě definice sloučení buněk v těchto domnělých řádcích záhlaví. To samé platí pro záhlaví řádků. Je-li tedy program Window-Eyes nastaven tak, aby četl záhlaví sloupců a řádků, a přitom nenajde žádné definované záhlaví, inteligentně rozhodne, co má oznamovat, i když záhlaví přesahuje několik buněk.

Konečně byly provedeny změny ve skupině nastavení Výřečnost->Režim prohlížení->Tabulky v ovládacím panelu programu Window-Eyes. Předně byly odstraněny možnosti „Pouze atribut“ a „Ř x, Sl y“ z horké klávesy Volič záhlaví a z kombo boxu „Výchozí záhlaví“. Navíc byla přidána skupina přepínačů „Hlásit čísla řádků a sloupců“, která umožňuje nastavit ohlašování této informace nezávisle na tom, zda se ohlašují záhlaví sloupců a řádků. Můžete tak snáze nastavit program Window-Eyes tak, aby ohlašoval vaše umístění v tabulce bez ohledu na čtení záhlaví. Poznámka: pokud byla možnost čtení záhlaví nastavena na jednu z odstraněných hodnot, Window-Eyes ji nastaví na hodnotu „Sloupec nebo řádek“.

Cyklus navigačních kláves

Pokud jste stiskli navigační klávesu Prohlížecího režimu, například H nebo Shift-H pro přechod po nadpisech, program Window-Eyes v dřívějších verzích vždy oznámil „žádný nadpis“, pokud se již v daném směru procházení žádná taková položka na stránce nevyskytovala. Nyní program Window-Eyes přejde znovu na začátek stránky, pokud vyhledáváte směrem dopředu, nebo na konec stránky, pokud vyhledáváte směrem dozadu, a bude pokračovat v hledání. Pokud tedy například stisknete klávesu H na stránce s nadpisy, ale přitom se už budete nacházet za posledním nadpisem, program Window-Eyes nyní přejde na úplně první nadpis od začátku stránky.

Do ovládacího panelu Window-Eyes do skupiny Výřečnost->Režim prohlížení->Různé byla přidána možnost nazvaná „Povolit cyklus pro Další/Předchozí horké klávesy“. Je-li tato možnost povolena (výchozí stav), Window-Eyes bude cyklicky přecházet na druhý konec stránky, jak bylo popsáno výše. Je-li zakázána, cyklus nenastane a Window-Eyes se bude chovat tak, jako ve verzi 8.4.

Změny ovládacích prvků výběru souboru

Ovládací prvek výběru souborů se používá k nahrávání souborů na web. Dříve program Window-Eyes prezentoval tento ovládací prvek jako dvojici samostatných ovládacích prvků: zadávací pole jen pro čtení, zobrazující název souboru, a tlačítko „Procházet“, po jehož stisku máte možnost zvolit soubor k odeslání. Nyní je tento ovládací prvek identifikován v Prohlížecím režimu pod názvem „výběr souboru“. Pokud tento ovládací prvek aktivujete klávesou ENTER, otevře se dialogové okno pro výběr souboru, jak byste očekávali. Protože se jedná o hybridní ovládací prvek, můžete na něj přejít stiskem navigačních kláves Další/Předchozí tlačítko (ve výchozím nastavení klávesy B, resp. Shift-B) nebo Další/Předchozí zadávací pole (ve výchozím nastavení klávesy E, resp. Shift-E).

Pokud je Prohlížecí režim vypnut a vy se na tento ovládací prvek přesunete klávesou Tab, váš prohlížeč přemístí kurzor zvlášť na zadávací pole jen pro čtení a na tlačítko. Při přechodu kurzoru na zadávací pole program Window-Eyes vysloví „jen pro čtení“ a při přechodu na tlačítko vysloví jeho název. Nemá-li tlačítko přiřazený popisek, program Window-Eyes vysloví „procházet“.

Ostatní změny Prohlížecího režimu
 • Při navigaci navigačními klávesami H, I, P a Q program Window-Eyes nyní přečte celý obsah nadpisů, položek seznamů, odstavců a citací.
 • Byla přidána možnost nastavení výřečnosti, která určuje, zda program Window-Eyes oznámí vstup do nebo opuštění oblastí ARIA nebo HTML 5. Nachází se ve skupině nastavení Výřečnost->Režim prohlížení->Orientační značky ovládacího panelu programu Window-Eyes.
 • Byla přidána možnost nastavení výřečnosti, která určuje, zda program Window-Eyes oznámí vstup do nebo opuštění rámců. Nachází se ve skupině nastavení Výřečnost->Režim prohlížení->Rámce ovládacího panelu programu Window-Eyes.
 • Byla přidána možnost nastavení výřečnosti, která určuje, zda program Window-Eyes oznámí vstup do nebo opuštění řádku nabídek. Nachází se ve skupině nastavení Výřečnost->Režim prohlížení->Řádek nabídek ovládacího panelu programu Window-Eyes.
 • Volba Výřečnost->Režim prohlížení->Různé->Vkládat též grafiku bez popisu ovládacího panelu Window-Eyes byla přejmenována na „Číst nepojmenovanou grafiku“, aby byl popis funkce přesnější.
 • Volba „Potlačit všechny aktualizace“, nacházející se ve skupině nastavení Výřečnost->Režim prohlížení->Různé, byla odstraněna, protože již není třeba.
 • Program Window-Eyes nyní identifikuje víceřádková zadávací pole uvnitř i mimo Prohlížecí režim a též podporuje oblasti označené jako „upravitelný obsah“ („content editable“) (hojně využívané ve webových editorech). Program Window-Eyes také oznámí, zda je zadávací pole jen pro čtení nebo zda je jeho vyplnění povinné.
 • Při použití funkce Číst do konce v Prohlížecím režimu je text automaticky posunut do zobrazení.
 • Při práci s tlačítky ARIA program Window-Eyes oznamuje příslušně i jejich stav (otevřeno/zavřeno).
 • Je-li povoleno automatické vyplňování formulářů a přejdete přitom klávesou TAB na prvek jezdce ARIA, Prohlížecí režim bude dočasně vypnut, jako je tomu u ostatních prvků, jež vyžadují interakci. Též je ohlašován nový stav jezdce při jeho změně.
 • Program Window-Eyes nyní rozpozná atribut aria-haspopup. Má-li položka seznamu tento atribut, program Window-Eyes oznámí samotnou položku a následně také to, že se jedná o roletu.
 • Nyní je rozpoznán a podporován typ prvku dialogové okno ARIA.
 • Jakmile se objeví modální dialogové okno ARIA, program Window-Eyes omezí funkčnost navigačních kláves (včetně kurzorových šipek, kláves Ctrl-Home, Ctrl-End nebo navigačních kláves pro přechod po prvcích) na oblast tohoto dialogového okna. I přesto lze však dialogové okno opustit klávesami TAB a Shift-Tab, neomezeně pracují též příkazy Navigace ve stránce (ve výchozím nastavení klávesy Insert-Tab) a Hledání myší (ve výchozím nastavení klávesy Control-Shift-F).
 • Panely nástrojů ARIA jsou nyní identifikovány.
 • Nyní je podporován typ prvku karta ARIA.
 • Funkce Záložky a Hledání uvedeného prvku nejsou prozatím v novém Prohlížecím režimu k dispozici.

Braille

 • Byly aktualizovány ovladače pro braillské řádky HIMS Braille.

IE Enhance

 • Byl opraven problém, kdy mohla aplikace IE Enhance přestat číst oznamovací pruh.

Insert Key Layout

 • Přidány horké klávesy Control-Alt-šipka nahoru/dolů/vle­vo/vpravo pro možnost navigace v tabulkách v Prohlížecím režimu.
 • Příkazy pro navigaci po přepínačích byly změněny na A, resp. Shift-A.
 • Byly přidány klávesy R a Shift-R pro pohyb po oblastech ARIA a HTML 5.
 • Je-li používán nový Prohlížecí režim a ten je přitom vypnut, příkaz pro aktivaci PC kurzoru (ve výchozím nastavení Numerické Plus) také opětovně povolí Prohlížecí režim.
 • Vlastní klávesy Prohlížecího režimu, jež předtím fungovaly jen v Internet Exploreru, nyní fungují na všech místech, kde se používá nový Prohlížecí režim.
 • Opraveny různé další problémy.

Microsoft Office

 • Program Window-Eyes nyní využívá technologie UI Automation v mnohem větší míře v aplikacích sad Office 2010/2013 pro zlepšení rychlosti a přesnosti.
 • Opraven problém, kdy Prohlížecí režim nepracoval správně při přehrávání prezentací v aplikaci PowerPoint 2010 nebo 2013.
 • Opraveny problémy pomalé odezvy v dialozích Office 2010 a 2013.

Microsoft Outlook

 • Nyní lze číst články RSS a žádosti o schůzku stejně jako e-mailové zprávy v Prohlížecím režimu přes aplikaci Outlook Enhance. Po otevření virtualizované žádosti o schůzku si můžete prohlédnout informace v ní obsažené pomocí následujících příkazů. Při prvním stisku klávesy bude informace oznámena, po druhém stisku bude na ni přesunut kurzor:
  • Alt-1: Od
  • Alt-2: Datum odeslání
  • Alt-3: Povinní účastníci
  • Alt-4: Nepovinní účastníci
  • Alt-5: Místo
  • Alt-6: Předmět
  • Alt-7: Přílohy
  • Alt-8: Datum/čas začátku
  • Alt-9: Datum/čas konce

  Číselnými klávesami lze stejně tak prohlížet pole článku RSS a jsou stejné jako příkazy pro prohlížení e-mailových zpráv:

  • Alt-1: Od
  • Alt-2: Datum odeslání
  • Alt-3: Komu
  • Alt-4: Kopie
  • Alt-5: Skrytá
  • Alt-6: Předmět
  • Alt-7: Přílohy
  • Alt-8: Stav
 • Program Window-Eyes nyní rozpozná a přečte obsah informačního pruhu aplikace Outlook, jakmile se objeví. Informační pruh typicky upozorňuje na konflikty plánování při zadávání událostí, upozorňuje na to, že zpráva, na níž odpovídáte, nemusí být poslední zprávou vlákna konverzace, a zobrazuje další užitečné tipy. Jakmile se zpráva zobrazí, uslyšíte zvukový signál a zpráva bude přečtena. Chcete-li zprávu zopakovat nebo si prostě kdykoli přečíst obsah informačního pruhu, stiskněte klávesy Insert-N. Chcete-li přesunout kurzor na informační pruh a reagovat na zobrazenou zprávu, stiskněte klávesy Alt-Shift-N. Možnosti přehrání zvukového signálu a přečtení zprávy informačního pruhu můžete nastavit v roletě Outlook Enhance v nabídce Aplikace programu Window-Eyes. Navíc můžete změnit tyto nové horké klávesy ve Správci horkých kláves aplikace Outlook Enhance.
 • Při vytváření schůzky s jedním nebo více příjemci může být obtížné zjistit, zda se může každý z těchto účastníků schůzky zúčastnit. Aplikace Outlook poskytuje pro tento účel zobrazení mřížky, které se mění v reálném čase, jak přidáváte nebo odebíráte účastníky nebo měníte začátek nebo konec schůzky, toto zobrazení mřížky však není příliš použitelné z klávesnice. Na četné žádosti bylo tedy vytvořeno přívětivější rozhraní pro přístup k těmto informacím. Během vytváření schůzky stiskněte klávesy Control-Alt-I a program Window-Eyes zobrazí seznam uvedených účastníků s informací, zda jsou pro tuto schůzku k dispozici. Pomocí tohoto přívětivého dialogového okna a upozornění zobrazovaných v informačním pruhu můžete vytvářet a spravovat schůzky snadno a efektivně. Pamatujte však, že aplikace Outlook musí mít přístup k datům kalendáře účastníků, aby mohla zobrazit informace o tom, zda jsou k dispozici.
 • Virtualizace zpráv je nyní ve výchozím nastavení povolena.
 • Byla přidána horká klávesa pro zapnutí nebo vypnutí virtualizace zpráv. Virtualizaci zpráv zapnete nebo vypnete stiskem kláves Alt-Shift-V v hlavním okně aplikace Outlook.
 • Aplikace Outlook Enhance nyní pracuje správně v 64bitové edici sady Office 2010 a 2013.
 • Dialog „Import souboru OPML“ (sloužící k importu kanálů RSS) je nyní odečítán správně.
 • Dialog „Kontrola jmen“ je nyní odečítán správně.
 • Dialog „Přílohy“ (dostupný buď klávesami Alt-7 nebo Control-Alt-A při otevřené virtualizované zprávě nebo žádosti o schůzku) nyní umožňuje uložit všechny soubory najednou.
 • Přidána možnost zakázání Podokna čtení aplikace Outlook, ve výchozím nastavení zapnuta.
 • Zlepšena stabilita doplňku Outlook Enhance.
 • Opraven problém, kdy se objevovalo upozornění na to, že je virtualizace zakázaná i přesto, že byla vypnuta záměrně.
 • Některé horké klávesy aplikace Outlook Enhance byly zaregistrovány globálně. Ty jsou nyní zaregistrovány pouze v rámci aplikace Outlook, aby se předešlo konfliktu s jinými aplikacemi.
 • Pokud byla při povolené virtualizaci stisknuta kombinace kláves Control-N, otevřelo se nové okno prohlížeče. Nyní se namísto toho otevře okno nové zprávy, jak byste ostatně čekali.
 • Opraven problém, kdy se názvy polí ve virtualizovaných oknech zobrazovala neustále v angličtině, ačkoli se používalo jiné národní prostředí.
 • Opraven problém, kdy mohlo dojít k poruše synchronizace rozměrů skutečného a virtualizovaného e-mailu.
 • Opraven problém, kdy nebyla někdy oznámena informace o přidání příloh ke zprávě.
 • Některé virtualizované e-maily obsahovaly pouze slovo „obrázek“. Toto bylo opraveno.
 • Opraven problém, kdy nebylo možné aktivovat odkazy v dialogu Navigace ve stránce, vyvolaného z virtualizované zprávy.
 • Zprávy v souborech .msg a .eml lze nyní otevírat bez potíží.
 • Opraven problém předčasného umlčení hlasové a braillské odezvy aplikace Outlook Enhance.
 • Počet nepřečtených zpráv ve složkách aplikace Outlook 2010 a 2013, zobrazovaný ve stromu složek, je nyní oznamován jednotně.
 • Opraven problém, kdy nebylo možné číst tělo e-mailu kurzorovými klávesami v aplikaci Outlook 2007 a novější na 32bitových operačních systémech.
 • Opraven problém, kdy příkaz pro přesun myši na položku pod kurzorem v seznamu zpráv, funkční v aplikaci Outlook 2013, nefungoval v aplikaci Outlook 2010.

Microsoft Word

 • Možnosti výřečnosti „Hlásit obrázky a objekty“ aplikace Word byly změněny následovně:
  • Hlásit „inline objekt“ – je-li zaškrtnuto, Window-Eyes ohlásí „inline objekt“ při čtení řádku.
  • Hlásit popis – je-li zaškrtnuto, program Window-Eyes přečte popis obrázku nebo objektu, pokud nějaký existuje.
  • Hlásit velikost – je-li zaškrtnuto, program Window-Eyes přečte rozměry obrázku nebo objektu.

   Je-li alespoň jedna z těchto možností zaškrtnuta, při přechodu na nový řádek program Window-Eyes též oznámí počet obrázků a objektů.

 • Zlepšena podpora doplňku MathPlayer. Předtím, pokud nebyla zaškrtnuta možnost výřečnosti Wordu „Hlásit obrázky a objekty“, nebylo možné aktivovat Prohlížecí režim pro přečtení rovnice. Toto bylo opraveno. Pamatujte, že program Window-Eyes vždy ohlašuje označkované vložené objekty MathPlayer bez ohledu na nastavení této volby výřečnosti. Pro tuto novou funkčnost aplikace Microsoft Word je vyžadován MathPlayer alespoň ve verzi 4.0.
 • Pokud jste předtím přešli na vložený objekt v textu stiskem kurzorové šipky vlevo nebo vpravo, Window-Eyes nic neohlásil. Nyní jsou ohlášeny informace o objektu a v případě vložených objektů MathPlayer označkované rovnice.
 • Opraven problém, kdy se vybraný text v aplikaci Word 2013 nezobrazoval na braillském řádku.

QuickBooks

Součástí programu Window-Eyes 9.0 je nyní podpora aplikace QuickBooks Pro 2014 přes aplikaci QB Enhance. QB Enhance nyní nabízí následující funkce a vylepšení programu:

 • Zlepšené čtení hodnot polí – hodnota pole bude automaticky přečtena, kdykoli na ni přejde kurzor nebo je vybrána a zvýrazněna na obrazovce.
 • Zlepšené čtení názvů polí – název pole bude přečten automaticky při přesunu kurzoru na ovládací prvek. Byly definovány názvy polí pro ovládací prvky formulářů v nejčastěji používaných oblastech aplikace QuickBooks.
 • Nástroj pro ruční přiřazení názvu pole – nemá-li ovládací prvek formuláře přiřazený název pole nebo si přejete změnit stávající název pole, můžete zkusit přiřadit nový název pole pomocí nástroje pro ruční přiřazení názvu pole (horká klávesa Insert-Control-F).
 • Dialog Skupiny karet – v některých oknech aplikace QuickBooks se nacházejí skupiny karet. Práce s těmito kartami není snadná, jelikož se nenacházejí v pořadí klávesy TAB a jejich klávesové zkratky se nedají snadno zjistit. Vlastní dialogové okno Skupiny karet a horká klávesa Control-Tab byly navrženy pro usnadnění nalezení a aktivace karet.
 • Ohlašování titulků oken – titulky oken budou ohlášeny automaticky vždy, jakmile se okno otevře nebo se stane aktivním.
 • Podpora automatického dokončování textu – automaticky doplněný text bude automaticky ohlášen.
 • Účetní zůstatek pokladny – rychle zjistí účetní zůstatek v pokladně na stisk horké klávesy (Control-B).

Další informace získáte v dokumentaci, dostupné z rolety QB Enhance, vyvolané z nabídky Aplikace programu Window-Eyes, zatímco je aplikace QuickBooks spuštěna.

Skype

 • Pokud to instalovaná verze aplikace Skype podporuje, program Window-Eyes bude oznamovat události související s aplikací Skype, jako jsou změny stavu kontaktů, příchozí hovory a hlasové zprávy. Oznamování příchozích zpráv bylo rovněž zlepšeno. Pamatujte, že pro plnou funkčnost doporučujeme Skype verze 6.21, protože verze 6.22 již neposkytuje rozhraní, potřebné k oznamování většiny těchto událostí.
 • Do rolety Skype Enhance, dostupné z nabídky Aplikace programu Window-Eyes, byly přidány položky pro nastavení, zda budou oznamovány příchozí zprávy, hovory a změny stavů.
 • Součástí aplikace Skype Enhance je nyní vlastní rozhraní pro přístup ke zmeškaným hlasovým zprávám. Otevřete jej stiskem kláves Alt-Shift-V z aktivního okna aplikace Skype. I pro tuto funkci platí výše uvedené upozornění ohledně Skype verze 6.21.
 • Při otevření okna konverzace je nyní kurzor automaticky umístěn do pole pro psaní zprávy.
 • Program Window-Eyes nyní odečítá položky nabídky, která se otevře po stisknutí klávesy ENTER na kombo boxu „Napsat přes“ v okně konverzace.
 • Okno konverzace lze nyní zavřít klávesou ESCAPE, i když se zrovna nenacházíte v poli pro psaní zprávy ani v seznamu historie konverzace.
 • Možnost pro změnu textu nálady je nyní identifikována, pokud na ni přejdete klávesou TAB v okně Upravit profil.
 • Aplikace Skype Enhance nyní oznámí vstup do historie konverzace bez ohledu na to, jakým způsobem jste do ní vstoupili.
 • Aplikace Skype Enhance se nyní snaží odvádět kurzor od vložených rámců s reklamou uvnitř okna konverzace, a tak poskytuje mnohem příjemnější zážitek z procházení tohoto okna klávesami TAB a Shift-TAB.
 • Horké klávesy pro čtení historie konverzace jsou nyní registrovány jen pokud je toto okno přímo aktivní.
 • Opraven problém, kdy byly odkazy, sloužící ke změně období zobrazené historie, hlášeny vždy jako „Posledních 7 dní“.
 • Opraven problém, kdy byly často položky v okně Upravit profil ohlašovány jako „obrázek“.
 • Vyřešen problém nečtení názvů skupin v dialogovém okně Nástroje->Nastavení->Soukromí.
 • I když byla zaškrtnuta nebo odškrtnuta položka klávesové zkratky v sekci Klávesové zkratky v okně Nastavení aplikace Skype, nic se neohlašovalo, i když se stav položky změnil správně. Toto bylo opraveno.

Vylepšení programu Window-Eyes mezi verzemi 8.4 a 9.0

 • Veškeré kontaktní informace, loga, informace o autorských právech aj. v programu Window-Eyes a v sadě výchozích aplikací byly změněny tak, aby odkazovaly na společnost AI Squared.
 • Pokud byl Window-Eyes v edici pro uživatele Microsoft Office nainstalován na počítač se systémem Windows 7 a sadou Office 2013, Window-Eyes stále běžel v 30minutovém režimu. Tento problém byl opraven.
 • Výzva Nástroje řízení uživatelských účtů nebyla někdy odečítána v systému Windows 8. Toto bylo opraveno.
 • Vlastní dialog, který zobrazuje ikony Oznamovací oblasti (ve výchozím nastavení horká klávesa Insert-S) zobrazoval pouze ty položky, které byly viditelné na Hlavním panelu. Nyní, s pomocí aplikace Windows Enhanced, zobrazuje tento dialog všechny ikony bez ohledu na to, zda jsou viditelné.
 • Výchozí nastavení aplikace Indikátor průběhu bylo změněno tak, že jsou nyní pouze přehrávány tóny namísto současného přehrávání tónů a oznamování procentní hodnoty indikátoru průběhu. Toto však lze nadále změnit v možnostech aplikace Indikátor průběhu v roletě Aplikace programu Window-Eyes.
 • Nyní jsou rozpoznávány indikátory průběhu technologie MSAA (jako ty v systému Windows 8, aplikacích technologie QT a aplikaci Firefox).
 • Možnost aplikace Windows Enhanced, umožňující automatické přesměrování ukazatele myši na informační zprávy a bubliny, je nyní ve výchozím nastavení zakázána.
 • Opraven problém, kdy Window-Eyes mohl spadnout při editaci textu v editoru Eclipse.
 • Opravena chyba zavěšení, která mohla nastat, pokud byly spolu s přihlašovací obrazovkou načítány jiné odečítací programy.
 • Opraven problém, kdy nebyly čteny ovládací prvky technologie WPF, které dlouho reagovaly na vstup z klávesnice.
 • Opraven problém při přesměrovávání myši na soubor v Průzkumníku v systému Windows 7.
 • Pokud byl program Window-Eyes spouštěn v mobilní verzi na počítači, na kterém byl již Window-Eyes nainstalován, mobilní verze se odmítala spustit. Tento problém byl opraven.
 • Pokud byl nainstalován antivirový software McAfee, některé aplikace programu Window-Eyes nepracovaly správně kvůli způsobu, jakým antivirový software zachytával volání funkcí Hostitele skriptování systému Windows. Tento problém byl opraven.
 • Skupina nastavení Obrazovka->Interpunkce je nyní přístupná i tehdy, jsou-li vypnuty Rozšířené možnosti programu Window-Eyes. Nastavení interpunkce klávesnice zůstávají nadále skryta, dokud nezaškrtnete položku „Rozšířené možnosti“ v nabídce Nápověda programu Window-Eyes.
 • Za určitých okolností se mohlo stát, že Window-Eyes nebo aplikace programu Window-Eyes byly aktivní, avšak nikoli vizuálně, Toto bylo opraveno.
 • Opraven problém, kdy mohla zůstat na braillském řádku zobrazena automaticky doplněná adresa v aplikaci Windows Live Mail.
 • Dialogové okno Nápověda->Aktualizace nyní také kontroluje, zda je aktivní kopie programu Window-Eyes zaregistrována a pokud ne, vyzve k registraci. Předtím program Window-Eyes zobrazoval chybu připojení.
 • Popisy kláves, jejichž hodnota nespadala do rozsahu hodnot ANSI 32–128, nebyly ukládány. Toto bylo opraveno.
 • Pokud byl program Window-Eyes nastaven tak, aby ohlašoval znaky zadané do zabezpečených zadávacích polí namísto slova „hvězdička“, neindikoval zadávání velkých písmen. Toto bylo opraveno.
 • Pokud byl program Window-Eyes ukončen v průběhu relace Microsoft Remote Desktop, stroj zhavaroval. Byl tak obejit hlavní problém související se způsobem, jakým operační systém zavádí a uvolňuje ovladače zrcadlení.
 • Aby docházelo k co nejmenším zmatkům, dialogové okno Nápověda->O programu Window-Eyes nyní zobrazuje informace o SMA jen v případě dostupnosti jednoho nebo více upgradů.
 • Pokud je nyní provedena alternativní žádost o pomoc, osoba požadující pomoc nyní uvidí jméno pomáhajícího namísto obecné zprávy.
 • Opraven problém, kdy Window-Eyes zobrazoval seznam uživatelských oken ve skupině nastavení Uživatelská okna → Stav o jednu položku posunutý.
 • Výchozí globální nastavení bylo změněno tak, že již neobsahuje definici horkých kláves pro nastavení souřadnic standardních a hyperaktivních uživatelských oken.
 • Opraven problém, kdy mohla nastat dlouhá prodleva před zahájením Čtení do konce, pokud dokument obsahoval mnoho souvislých prázdných řádků.
 • Opraveny některé případy, v nichž mohly být hlášeny nesprávné informace při stisku kláves Home a End ve víceřádkových zadávacích polích.
 • I když ovládací prvky jezdec a posuvník TrackBar nejsou technicky stejné, jejich chování je stejné, proto je nyní program Window-Eyes nazývá shodně jako „jezdec“, aby nedocházelo ke zmatkům.
 • Položka nabídky Nápověda->Dokumentace->Výukové materiály nyní odkazuje na sekci Training na webové stránce společnosti AI Squared.
 • Aktualizovány tipy dne.
 • Opraven problém, kdy aplikace Scott Trade mohla způsobit, že Window-Eyes přestal reagovat.

Skriptování

 • Opraven problém, kdy aplikace mohla zatuhnout při získávání informací o záhlaví sloupců v zobrazení seznamu, jestliže nesouhlasilo pořadí řádků a sloupců.
 • Pokud byla volána metoda Window.LoadSet s předáním konfiguračního souboru s možností Hlavní funkce → Hlas vypnut, program Window-Eyes spadl. Toto bylo opraveno.
 • Ppodpora .NET delegátů (včetně zpětných volání Dialog, Menu a Hotkey) byla rozšířena tak, aby zahrnovala též ClientInforma­tion.ScriptHel­p. Pamatujte, že toto se týká jen externích aplikací, které zachycují události programu Window-Eyes.
 • Přidán nový objekt nazvaný BrowseMode2, který umožňuje aplikacím zjistit používání nového Prohlížecího režimu, jakož i získat informace o aktuální položce.
 • Do objektu Verbosity.Brow­seMode.Browse­ModeVerbosity­.Tables byla přidána vlastnost SpeakRowAndCo­lumnNumber logického typu pro čtení i zápis. Je-li nastavena na TRUE, program Window-Eyes bude ohlašovat souřadnice řádků a sloupců při navigaci tabulkou v Prohlížecím režimu. Je-li nastavena na hodnotu FALSE, informace o řádku a sloupci nebude ohlašována.
 • Hodnoty výčtu bthAttributeOnly a bthRxCy (přípustné hodnoty vlastnosti BrowseModeTable­Headers) se přestaly používat. Tyto hodnoty mají interně stejný význam jako hodnota bthColumnOrRow.

Podrobné informace o všech nových objektech, vlastnostech, metodách a výčtech naleznete v aktualizované příručce skriptování.