Window-Eyes 9.1: podpora webového prohlížeče Chrome, opravy chyb

20. 3. 2015 | Petr Řehák | Témata: Speciální software GW Micro

Společnost AI Squared s potěšením oznamuje, že dne 5. 3. 2015 vydala další aktualizaci odečítacího programu Window-Eyes, k dispozici zdarma pro majitele verze 9. Ke všem vylepšením, dostupným ve verzi 9, přidává verze 9.1 podporu webového prohlížeče Chrome a opravy problémů, které byly zjištěny po vydání verze 9.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 1. Abyste mohli nainstalovat verzi 9.1, musíte mít předtím nainstalovánu verzi 9.0 nebo 8.x (8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 nebo 9.0).
 2. Window-Eyes 9.1 nelze nainstalovat přes stávající verzi starší než 8.0. Používáte-li starší verzi, musíte si u nás objednat upgrade na verzi 9.1.

Změny programu Window-Eyes mezi verzemi 9.0 a 9.1

Prohlížecí režim

 • V některých případech mohl program Window-Eyes po stisku klávesy F8 pro kopírování oznámit neúspěšné kopírování, ačkoli to přitom proběhlo správně. Tento problém byl opraven.
 • Byly odstraněny problémy kopírování pomocí klávesy F8 ve všech známých případech neúspěšného kopírování.
 • Do dialogu výběru textu, vyvolávaného stiskem klávesy F8, přidána možnost kopírování pouze prostého textu z Prohlížecího režimu, a tlačítko pro vyvolání této možnosti bylo nastaveno jako výchozí tlačítko dialogového okna. Tato možnost způsobí vynechání veškerých vlastností formátování, obrázků, odkazů a dalších značek HTML při kopírování textu do schránky. Na rozdíl od možnosti, která zkopíruje formátování přesně tak, jak je vidět v prohlížeči, možnost prostého textu zahrne i skrytý text, popisy obrázků a další obsah přístupný odečítačům, který ale není vidět na obrazovce.
 • Protože aplikace společnosti Mozilla neumožňují kopírovat nic než prostý text, nebude tlačítko „Kopírovat (včetně formátu)“ v aplikacích společnosti Mozilla k dispozici.
 • Při hledání klávesami Control-Shift-F program Window-Eyes ohlásil nejprve titulek webové stránky a pak teprve aktuální pozici v Prohlížecím režimu. Toto bylo opraveno.
 • Byly vyřešeny všechny případy výskytu problému, kdy Prohlížecí režim zůstával aktivní, přestože se již kurzor přemístil na interaktivní prvek HTML.
 • Příkazy ]s a ]t pro přesun na konec seznamu, resp. tabulky byly změněny tak, aby došlo k přesunu na úplný konec každého prvku, nikoli pouze na začátek položky seznamu nebo poslední buňky. Prohlížecí režim se tedy nyní chová stejně jako ve verzi 8.4 a starších verzích.
 • Funkce Vlastnosti prvku a Záložky jsou od verze 9.1 programu Window-Eyes opět k dispozici. Za oběmi funkcemi stojí nová aplikace Browse Mode Enhance, která je standardní součástí této aktualizace.
 • Program Window-Eyes nyní podporuje objekt typu mřížka standardu ARIA.
 • Byl odstraněn problém, kdy program Window-Eyes neoznamoval objekt panel nástrojů ARIA.
 • Nyní je podporována vlastnost aria-busy standardu ARIA.
 • Nyní je podporován stav výběru standardu ARIA.
 • Program Window-Eyes nyní podporuje objekt typu seznam karet standardu ARIA.
 • Nyní jsou též podporovány číselníky standardu ARIA.
 • Program Window-Eyes nyní oznamuje vstup i opuštění kontejneru ARIA bez ohledu na to, zda je Prohlížecí režim aktivní či nikoli.
 • Když je Prohlížecí režim aktivní, položky lze aktivovat stiskem klávesy Mezerník stejně jako stiskem klávesy ENTER.
 • Byly opraveny případy, kdy mohl přestat fungovat pohyb po odstavcích klávesami P a Shift-P na začátku nebo konci webové stránky.
 • Pokud jste se v Prohlížecím režimu přesunuli na prázdný řádek a byl přitom aktivní braillský výstup, braillský řádek zobrazil otazník. Tento problém byl opraven.
 • Pokud bylo zakázáno ohlašování nepopsané grafiky a vy jste přitom narazili na položku s nepopsanou grafikou s textovým popiskem, program Window-Eyes ohlásil „prázdný“ namísto popisku grafiky. Toto bylo opraveno.
 • Pokud je součástí položky nepopsaná grafika bez alternativního popisku, Window-Eyes ohlásí alespoň název grafického souboru bez ohledu na nastavení ohlašování nepopsané grafiky.
 • Opraveny případy, kdy mohl program Window-Eyes začít plynule číst obsah webové stránky, ačkoli tak nebyl nastaven.
 • Vyřešen problém, kdy mohly přestat správně fungovat navigační klávesy při rychlé aktualizaci webové stránky.

Chrome

Kromě webových prohlížečů Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox program Window-Eyes nyní zahrnuje podporu webového prohlížeče Google Chrome. Protože podpora tohoto prohlížeče je úplně nová, společnost AI Squared bude vděčna za ohlášení jakýchkoliv problémů.

Firefox

 • Došlo k dalšímu navýšení výkonu v prohlížeči Firefox, a to hlavně na určitých rozsáhlých webových stránkách, na kterých mohl prohlížeč přestat reagovat.
 • Opraven problém, kdy na některých webech, jako např. stránka stažení Adobe Readeru, nebyla v Prohlížecím režimu viditelná zaškrtávací políčka.
 • Opraven problém, kdy program Window-Eyes nemohl identifikovat názvy tlačítek na stránce „Nová karta“ v prohlížeči Firefox.
 • Pokud bylo povoleno čtení celých dialogových oken, Window-Eyes četl obsah oken aplikací Firefox a Thunderbird při jejich aktivaci. Toto bylo vyřešeno.

iTunes

 • V novějších verzích aplikace iTunes bylo nutné ručně obnovit obsah Prohlížecího režimu, jakmile se změnila stránka obchodu. Tento problém byl opraven.

Internet Explorer

 • Opraveny případy, kdy se kurzorové šipky nahoru a dolů chovaly odlišně při použití kompatibilního zobrazení IE 7.
 • Pokud jste při vypnutém Prohlížecím režimu narazili na položku karty, program Window-Eyes by oznámil typ ovládacího prvku „položka karty“, ale po aktivaci Prohlížecího režimu by ohlásil typ stejného ovládacího prvku jako „karta“. Nyní jej bude ohlašovat jako „karta“ v obou případech.

Outlook

 • Pokud byly nainstalovány bezpečnostní záplaty sady Office z prosince 2014, horké klávesy aplikace Outlook Enhance přestaly fungovat. Tento problém byl vyřešen.
 • Pokud byla povolena virtualizace zpráv a byly stisknuty klávesy Control-D pro odstranění aktuální zprávy, bylo poté nutné přejít zpět do aplikace Outlook klávesami Alt-Tab, abyste mohli pokračovat v práci. Tento problém byl opraven.
 • Odstraněn problém, kdy jste mohli někdy zaslechnout „oblast webové stránky“ při procházení předaných zpráv v seznamu zpráv aplikace Outlook.

Skype

 • Opraven problém, kdy aplikace Skype Enhance mohla zobrazit chybovou zprávu při přijetí hlasového hovoru nebo videohovoru.
 • Pro optimální přístupnost doporučujeme používat aplikaci Skype verze 7.1 nebo novější.

Thunderbird

 • Opravena funkčnost horké klávesy aplikace TB Enhance pro přečtení stavového řádku v novějších verzích aplikace Thunderbird.
 • Pokud byla vypnuta možnost „zahrnout názvy polí“ v Braillu, Window-Eyes ani nečetl názvy polí pro zadávací pole, jako jsou pole „Komu“, „Kopie“, „Předmět“ a podobné položky v aplikaci Thunderbird. Tento problém byl opraven.
 • Opraven problém možného opakování řádků při pohybu kurzorovými šipkami v citovaném textu v aplikaci Thunderbird.

Windows Live Mail

 • Opraven problém, kdy se mohl zapnout Prohlížecí režim při psaní nových zpráv v aplikaci Windows Live Mail.
 • Stisk klávesy Backspaci na konci zpráv aplikace Windows Live Mail nebo v jiných oblastech, označených jako „upravitelný obsah“ („content editable“), způsoboval cinknutí, vydané programem Window-Eyes. Nyní je správně ohlášen smazaný znak.
 • Výběr textu v aplikaci Windows Live Mail a v ostatních oblastech, označených jako „upravitelný obsah“ („content editable“), nyní funguje správně i při vypnutém Prohlížecím režimu.
 • Při psaní nových zpráv někdy Window-Eyes ohlašoval jednotlivá písmena, když narazil na prázdný řádek. Tento problém byl vyřešen.

Ostatní

 • Pokud byla stisknuta klávesa Backspace a text se v zadávacím poli přitom posunul, program Window-Eyes ohlásil nesprávný znak. Toto bylo opraveno.
 • Nový Prohlížecí režim nefungoval v přenosné verzi programu Window-Eyes. Nyní již funguje.
 • Opraven problém, kdy nebylo možné vyvolat ovládací panel programu Window-Eyes do popředí po použití dialogu Tovární nastavení.
 • Opraven problém, kdy nebylo možné používat příkazy Prohlížecího režimu, když byl Window-Eyes spuštěn s aktivním rozložením kláves Insert Key.
 • Do rozložení kláves Insert Key přidány klávesy U a Shift-U pro pohyb po odkazech.
 • Rozložení kláves Insert Key bylo aktualizováno tak, aby pracovalo v prohlížeči Chrome.
 • Pokud se vyskytla chyba v aplikaci programu Window-Eyes a e-mailová adresa autora byla součástí domény gwmicro.com, odeslání hlášení o problému se nezdařilo. Tento problém byl opraven aktualizací aplikace GW Toolkit.

Skriptování

 • Přidána nová událost Application.On­Hotkey2, která předá i klávesu, která byla stisknuta před klávesou, na kterou reagovala. Takto lze například zachytit číslo, předcházející některé příkazy Prohlížecího režimu.
 • Přidána vlastnost BrowseMode2.Pla­ceMarker. Tato vlastnost pro čtení i zápis umožňuje nastavit pozici Prohlížecího režimu na existující záložku.
 • Přidána vlastnost BrowseMode2.URL jen pro čtení.

Podrobné informace o všech nových objektech, vlastnostech, metodách a výčtech naleznete v aktualizované příručce skriptování.