Základy aplikace Skype

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader, SuperNova Předčítací lupa, SuperNova Lupa, SuperNova Lupa s hlasovou podporou, Dolphin ScreenReader

Datum vydání: 02. 07. 2013

Kapitola 2: Doporučené nastavení aplikace Skype

Nastavení usnadnění

Součástí aplikace Skype jsou nastavení, která zlepšují přístupnost pro uživatele klávesnice a odečítače obrazovky. Následující oddíly popisují, jak tato nastavení změnit v různých verzích aplikace Skype.

Pro aplikaci Skype do verze 6.8

Jak na to:

 1. Spusťte aplikaci Skype.
 2. Stiskněte klávesy ALT + N. Otevře se nabídka „Nástroje“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Usnadnění přístupu“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku. Podnabídka obsahuje volby „Rozšířená klávesnicová navigace“ a „Režim čtení obsahu obrazovky“.
 4. Je-li položka odškrtnutá, stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Skype zaškrtne položku a zavře nabídku.
 5. Opakujte kroky výše, dokud nejsou zaškrtnuté obě položky.

Pro aplikaci Skype od verze 6.9

Jak na to:

 1. Spusťte aplikaci Skype.
 2. Stiskněte klávesy ALT + N. Otevře se nabídka „Nástroje“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Nastavení…“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Skype™ – Nastavení“.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte kategorii „Usnadnění přístupu“.
 5. Klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Povolit režim usnadnění přístupu“ a stiskem klávesy MEZERNÍK jej zaškrtněte, není-li již zaškrtnuto.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Skype uloží nastavení a zavře dialogové okno.

Nastavení klávesových zkratek

Aplikace Skype poskytuje několik příkazů, k nimž lze přiřadit klávesovou zkratku.

Jak na to:

 1. Spusťte aplikaci Skype.
 2. Stiskněte klávesy ALT + N. Otevře se nabídka „Nástroje“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Nastavení“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Skype – Nastavení“. Toto dialogové okno zobrazuje seznam kategorií na levé straně a související možnosti na pravé straně.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na kategorii „Klávesové zkratky“. Jelikož jde o poslední kategorii seznamu, můžete na ni přejít též stiskem klávesy END.
 5. Klávesou TAB přejděte na „Povolit klávesové zkratky“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Skype zaškrtne volbu.
 6. Klávesou TAB přejděte na seznam příkazů a klávesou MEZERNÍK zaškrtněte ty příkazy, které chcete vykonávat stiskem klávesové zkratky. Mezi příkazy najdete např. „Přijmout hovor“, „Přijmout hovor s videem“, „Zavěsit“ nebo „Odmítnout hovor“. K některým položkám je přiřazena výchozí klávesová zkratka, k ostatním položkám není přiřazena žádná klávesová zkratka.
 7. Chcete-li změnit výchozí klávesovou zkratku nebo přiřadit položce klávesovou zkratku, vyberte položku, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Změnit vybrané klávesové zkratky“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno „Nastavit klávesovou zkratku…“. Pomocí ovládacích prvků tohoto dialogu vyberte kombinaci kláves, která má být příkazu přiřazena, klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 8. Kroky výše opakujte pro každý příkaz, jemuž chcete přiřadit klávesovou zkratku, poté klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Skype uloží změny a zavře dialogové okno.

Rozdělené zobrazení okna

Aplikace Skype ve výchozím nastavení zobrazuje zprávy chatu jako součást svého vlastního uživatelského rozhraní, což pro zrakově postiženého uživatele znamená zhoršený přístup k nim. Naštěstí existuje alternativa v podobě Rozděleného zobrazení okna (před verzí Skype 6.22 nazývaného jako "Úsporné zobrazení), ve kterém se zprávy chatu zobrazují v samostatných oknech, můžete se tak do nich přepnout klávesami ALT + TAB.

Chcete-li se přepnout do Rozděleného zobrazení okna:

 1. Stiskněte klávesy ALT + Z. Otevře se nabídka „Zobrazit“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Rozdělené zobrazení okna“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Skype přepne zobrazení a zavře nabídku.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Doporučené nastavení aplikace Skype
 3. Klávesové příkazy aplikace Skype

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)