Základy systému Windows a Průzkumníku Windows - část 2

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 10. 07. 2013

Kapitola 3: Pohyb v Průzkumníku Windows

Pohyb po ovládacích prvcích Průzkumníku Windows

Mezi ovládací prvky Průzkumníku Windows patří nabídky, tlačítka a seznamy.

Chcete-li přejít na další ovládací prvek, stiskněte klávesu TAB.

Chcete-li přejít na předchozí ovládací prvek, stiskněte klávesy SHIFT + TAB.

Průzkum struktury složek pomocí stromového zobrazení

Strukturu složek lze procházet pomocí stromového zobrazení.

Chcete-li otevřít větev stromového zobrazení, stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO.

Chcete-li zavřít větev stromového zobrazení, stiskněte klávesu ŠIPKA VLEVO.

Chcete-li pomocí stromového zobrazení najít složku „Dokumenty“:

  1. Otevřete Průzkumník Windows stiskem kláves WINDOWS + E.
  2. Přepněte se do stromového zobrazení stiskem kláves SHIFT + TAB.
  3. Klávesou ŠIPKA NAHORU přejděte na své uživatelské jméno.
  4. Otevřete větev stiskem klávesy ŠIPKA VPRAVO.
  5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Dokumenty“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete složku. Nyní se nacházíte ve složce „Dokumenty“.

Průzkum struktury složek pomocí seznamového zobrazení složek

Složky a soubory lze procházet pomocí zobrazení seznamu.

V zobrazení seznamu jsou soubory a složky uspořádány do seznamu.

V seznamu se pohybujte Šipkami.

Chcete-li otevřít složku nebo soubor, stiskněte ENTER.

Chcete-li přejít o úroveň výš, stiskněte klávesy ALT + ŠIPKA VLEVO.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

  1. Úvod
  2. Základy Průzkumníku Windows
  3. Právě čtete: Pohyb v Průzkumníku Windows
  4. Práce se soubory a složkami

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)