Smlouva o údržbě softwaru – Software Maintenance Agreement (SMA)

5. 10. 2021 | Tým Adaptech | Témata: Speciální software Údržba Pomůcka Dolphin

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce pomůcky v našem online konfigurátoru. Lidé se často mylně domnívají, že jde jen o „předplatné“ nebo „upgrade“ speciálního softwaru. SMA není ani jedno z toho, spojuje v sobě však výhody obojího, které určitě stojí za pozornost.

O SMA podrobněji

Smlouva o údržbě softwaru společnosti Dolphin garantuje aktuálnost speciálního softwaru dle předem stanovených podmínek a přináší také řadu výhod navíc. SMA můžete získat pouze při nákupu nové licence speciálního softwaru, nelze si ji pořídit společně s upgradem. Pokud si tedy u nás zakoupíte například novou licenci k SuperNově Předčítací lupě, můžete si zároveň s ní pořídit SMA. Pokud si ale kupujete upgrade SuperNovy ze starší verze na verzi novější, nemůžeme vám k němu SMA poskytnout.

Upgrade vždy obsahuje pouze přechod z jedné velké verze speciálního softwaru na verzi aktuální, ale nic víc. Oproti tomu smlouva o údržbě softwaru vám zajistí po dobu její platnosti přístup ke všem velkým i malým aktualizacím verzí daného softwaru. Velkou aktualizací je zde myšlen posun po celých číslech (např. z verze 20 na verzi 21), malou aktualizací se pak míní posun po vedlejších číslech (např. z verze 20.01 na 20.02, 20.03 atd.). SMA se tedy vyplatí z obecného i finančního hlediska o dost více než klasický upgrade a významně, až nesrovnatelně více než nákup další licence k určité verzi speciálního softwaru.

Podmínky a výhody SMA

Pokud je v rámci nové licence pořizována i SMA, podmínky a výhody jsou mírně odlišné podle toho, kdo si ji kupuje, zda koncový zákazník, nebo nezisková organizace. SMA je třeba registrovat na určitou osobu, proto si od vás vyžádáme následující informace – jméno a příjmení uživatele licence, e-mail nebo kontaktní telefon na uživatele licence, případně jeho zákonného zástupce. Bez registračních údajů není možné SMA objednat.

a) Koncový zákazník

Za koncového zákazníka je považována fyzická nebo právnická osoba, u které se předpokládá, že speciální software bude sloužit k osobnímu či komerčnímu užití. V době vydání tohoto článku platí, že SMA k nové licenci speciálního softwaru standardně zajišťuje dvě následující velké aktualizace zdarma, včetně všech malých aktualizací, které obvykle přinášejí nově přidané funkce, četná vylepšení a opravy stávajícího softwaru. Po domluvě je možné si k nové licenci speciálního softwaru zakoupit SMA maximálně na čtyři budoucí velké aktualizace zdarma. Společnost Dolphin obvykle vydává velkou aktualizaci svých produktů jednou za cca 12 až 18 měsíců, SMA tedy může zajistit bezplatné aktualizace po dobu až 4 let. Pokud by společnost Dolphin vydala novou verzi speciálního softwaru do 30 dnů ode dne zakoupení nové licence, získá koncový zákazník automaticky nejaktuálnější verzi softwaru zdarma, bez použití zakoupené SMA. Po vyčerpání všech možností SMA může zákazník i nadále pracovat s takovou verzí softwaru, na kterou měl v rámci zakoupené licence včetně SMA nárok.

b) Nezisková organizace

Za neziskovou organizaci je považována veřejně prospěšná organizace (vzdělávací instituce, školicí středisko, centrum pomoci atd.). Předpokládá se, že speciální software se SMA poslouží jako prospěšná služba více klientům dané organizace, typicky například k zaškolení klientů při ovládání počítače ve specializovaném centru pomoci apod. SMA k nové licenci speciálního softwaru lze standardně užívat po následujících 12 měsíců od zakoupení. K nové licenci lze pořídit SMA na dobu maximálně 48 měsíců. Nejedná se ale o klasické předplatné, SMA se automaticky neprodlužuje. O prodloužení nás však můžete požádat před vypršením aktuálně platné SMA. Po stanovenou dobu, tedy standardně po dobu 12 měsíců, je možné plně využívat veškeré možnosti speciálního softwaru a všech jejích aktualizací, které v daném časovém úseku společnost Dolphin vydá.

Bez ohledu na to, zda se jedná o koncového zákazníka, nebo o neziskovou organizaci, poskytujeme v rámci zakoupené SMA ke speciálnímu softwaru péči o zákazníky a technickou podporu.

Shrnutí

Zakoupením SMA k licenci speciálního softwaru získáte po dobu její platnosti garanci vždy aktuální verze, nepřijdete tak o důležité úpravy a zajímavé inovace. Nedávné aktualizace softwaru SuperNova například zahrnovaly podporu nejnovějších operačních systémů, podporu dotykových obrazovek či vylepšenou práci s externími kamerami.

Z finančního hlediska je SMA ekonomičtější investicí než upgrade, u kterého navíc nemáte k dispozici technickou podporu a péči o zákazníky. Jsme přesvědčeni, že jistota vždy aktuální verze speciálního softwaru na dlouhý čas dopředu se v době rychlého technologického vývoje opravdu vyplatí, předejdete tak například problémům s funkčností, když původně zakoupená verze speciálního softwaru přestává dostačovat aktuálním nárokům operačního systému.

SMA jako součást licence můžeme tedy se všemi výhodami, které přináší, jen doporučit.