Rychlý průvodce

Platí pro produkty: Kapsys MiniVision2

Datum vydání: 12. 02. 2021

Kapitola 3: Ovládání telefonu

Práce s položkami

 • Pro pohyb po položkách slouží Šipky nahoru a dolů – horní a dolní tlačítko kurzorového kříže.
 • Akci vždy potvrdíte tlačítkem „OK“, které je umístěno uprostřed.
 • O krok zpět se dostanete tlačítkem „Zpět“, horním tlačítkem vedle Šipky vpravo. Toto tlačítko slouží rovněž k mazání znaků např. v SMS.
 • Pro vyvolání voleb aktuální aplikace, např. menu s nastavením aplikace Kontakty, stiskněte levé horní tlačítko.
 • Pro skok na první položku na aktuální obrazovce podržte Šipku nahoru.
 • Pro skok na poslední položku na aktuální obrazovce podržte Šipku dolů.

Ovládání hlasitosti

Šipkami vlevo a vpravo snižujete, resp. zvyšujete hlasitost.

Jak na to:

 • Stiskněte Šipku vlevo nebo vpravo. Otevře se okno pro ovládání hlasitosti. Na výběr je možnost měnit hlasitost mluvení, budíku a vyzvánění.
 • Šipkou nahoru nebo dolů zvolte jednu z možností a Šipkami vlevo nebo vpravo nastavte požadovanou hlasitost.

Toto okno se samo po pěti vteřinách zavře, případně jej můžete zavřít stiskem tlačítka „OK“.

Když telefon zvoní, stiskněte Šipku nahoru nebo dolů. Tím umlčíte vyzvánění, abyste lépe slyšeli, kdo vám volá. Pokud si jméno nebo číslo přejete zopakovat, opět stiskněte Šipku nahoru nebo dolů.

 • Během probíhajícího hovoru můžete stisknout tlačítko „Volat“ pro aktivaci nebo deaktivaci hlasitého odposlechu.

Ovládání odečítače

Určité funkce telefonu a odečítače lze taktéž rychle ovládat pomocí klávesových zkratek, a to tak, že podržíte klávesu křížek nebo hvězdička a k ní přistisknete klávesu s číslem nebo šipkou.

Zkratky pro ovládání odečítače:

 • Dlouhý křížek + číslice 1 oznámí stavové informace telefonu – aktuální čas a informace o baterii, signálu a aktivaci dalších služeb, jako je připojení Wi-Fi nebo Bluetooth.
 • Dlouhý křížek + číslice 2 přečte obsah aktuálně viditelný na obrazovce.
 • Dlouhý křížek + číslice 4 sníží rychlost mluvení.
 • Dlouhý křížek + číslice 5 zvýší rychlost mluvení.
 • Dlouhý křížek + číslice 7 zopakuje naposledy přečtený text.
 • Dlouhý křížek + číslice 8 vyhláskuje naposledy přečtený text.
 • Dlouhý křížek + číslice 0 otevře nastavení telefonu.
 • Dlouhý křížek + Šipka vlevo přepne zvukový profil na „Tichý“.
 • Dlouhý křížek + Šipka vpravo přepne zvukový profil na „Venku“.

Práce s textem

Pro práci s textem slouží příkazy s podržením klávesy hvězdička. Opět zde platí, že je třeba hvězdičku držet a k ní přistisknout klávesu s číslem.

Zkratky pro práci s textem:

 • Dlouhá hvězdička + číslice 0 označí veškerý text.
 • Dlouhá hvězdička + číslice 3 vyjme označený text a uloží ho do schránky.
 • Dlouhá hvězdička + číslice 6 zkopíruje označený text do schránky.
 • Dlouhá hvězdička + číslice 9 vloží zkopírovaný text ze schránky.
 • Dlouhá hvězdička + Šipka nahoru přesune kurzor na začátek textu.
 • Dlouhá hvězdička + Šipka dolů přesune kurzor na konec textu.
 • Dlouhá hvězdička + Šipka vlevo označí znak vlevo od kurzoru.
 • Dlouhá hvězdička + Šipka vpravo označí znak vpravo od kurzoru.
 • Šipka nahoru přečte celou zprávu.
 • Šipka dolů přepíná mezi pohybem po slovech, nebo po znacích. Pro pohyb pak slouží Šipky vlevo a vpravo.

Během psaní můžete stisknout klávesu křížek pro vyvolání seznamu speciálních znaků (tečka, čárka, otazník, vykřičník, atd.). Druhým stiskem křížku vyvoláte seznam emotikonů (smajlíků).

Stisk klávesy hvězdička přepíná mezi psaním malými písmeny, velkými písmeny, nebo čísly.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Rozmístění kláves
 3. Právě čtete: Ovládání telefonu
 4. Hlasové ovládání a diktování textu
 5. Rychlý přístup

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)