Základy práce s aplikací Winamp

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 02. 07. 2013

Kapitola 3: Použití aplikace Winamp 5 s programem SuperNova

Aplikace Winamp se svým ovládáním velmi liší od standardních aplikací systému Windows. Jakmile jej však zvládnete, přijde vám velmi výkonné a relativně jednoduché. Aplikaci neprocházíte klávesou TAB, ani při práci s ovládacími prvky nepoužíváte Šipky nebo klávesy ENTER a MEZERNÍK, místo toho používáte výhradně klávesové zkratky aplikace Winamp a ovládací klávesy programu SuperNova. Další hlavní rozdíl oproti ostatním aplikacím systému Windows je v tom, že téměř žádné klávesové zkratky aplikace Winamp nepoužívají přeřazovací klávesy jako ALT a CONTROL. Nejčastěji používané funkce aplikace Winamp se ovládají pouze písmeny nebo čísly, ovládání je tak snazší a rychlejší.

Použití hlavního okna

Je-li aplikace Winamp spuštěna, kurzor se nachází v hlavním okně a program SuperNova přečte záhlaví okna. Jednotlivé soubory lze načíst pomocí standardního dialogového okna „Otevřít“ systému Windows použitím klávesy L. Jinak lze načíst i celé složky se soubory stiskem kláves SHIFT + L nebo načíst soubor z webu stiskem kláves CONTROL + L. Jakmile soubory přidáte, aplikace Winamp je začne automaticky přehrávat v uvedeném pořadí.

Během přehrávání ovládáte aplikaci Winamp písmeny na dolní řadě klávesnice. Klávesa X spustí přehrávání souboru od začátku, zatímco klávesa C pozastaví a opětovně obnoví přehrávání. Klávesy Z a B slouží k přechodu na další nebo předchozí soubor, probíhá-li přehrávání více souborů; podržením těchto kláves lze přechod mezi soubory urychlit. A konečně klávesa V slouží k zastavení přehrávání.

Používáte-li schéma výřečnosti programu SuperNova Střední nebo Vysoká, obdržíte při použití těchto kláves informaci prostřednictvím hlasového nebo braillského výstupu o tom, co se právě děje, a to ve formě hlášení jako „přehrát“ nebo „pauza“. Nezávisle na nastavené úrovni výřečnosti jsou rovněž ohlašovány názvy souborů, mezi kterými přecházíte. Nepřejete-li si ohlašování názvů kláves, jednoduše změňte úroveň výřečnosti na jinou než Vysoká, například Střední, Nízká nebo Minimální.

K převíjení v souboru slouží klávesy ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO pro převíjení zpět/vpřed, nebo klávesy CONTROL + J, po jejichž stisku lze přímo zadat čas v minutách a sekundách, na který chcete přejít. Aktuální čas zjistíte stisknutím ovládací klávesy Stavový řádek (NUM. 2 v rozložení kláves Výchozí číselnice pro stolní počítač). Kromě času je také ohlášena doba trvání souborů a další vlastnosti jako bitová hloubka nebo vzorkovací frekvence. Poznámka: ohlašování jednotek času se řídí nastavenou úrovní výřečnosti. Při vysoké výřečnosti jsou časy čteny celými slovy. V braillském výstupu jsou minuty a sekundy odděleny dvojtečkou. Chcete-li znát zbývající čas namísto již uplynulého času, použijte klávesovou zkratku CONTROL + T aplikace Winamp, která slouží k přepínání zobrazení času. Znaménko minus čtené hlasovým výstupem a zobrazované braillským řádkem vám sděluje, že se jedná o zbývající čas, stejně tak jako je znaménko minus zobrazeno při vizuálním zobrazení času.

Poznámka: máte-li problém, že neslyšíte čas nebo jiné vlastnosti stopy, můžete chtít nejprve pozastavit přehrávání stiskem klávesy C nebo změnit hlasitost přehrávání klávesami ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU.

Poslední zajímavostí hlavního okna jsou funkce opakování a náhodného přehrávání. Chcete-li, aby se vámi přidané soubory přehrávaly v náhodném pořadí, zapněte funkci stiskem klávesy S. Odečítací program oznámí, je-li funkce momentálně zapnutá nebo vypnutá. Podobně klávesa R (zkratka z „Repeat“) slouží k několikerému zopakování aktuální stopy. Nechcete-li se tyto klávesy učit, můžete vždy použít hlavní menu aplikace Winamp (klávesová zkratka ALT + F), kde jsou tyto možnosti taktéž k dispozici, kupříkladu „Možnosti/Opa­kovat“.

Tip: chcete-li rychle zjistit stav funkcí Opakování a Náhodné přehrávání, použijte UŽIVATELSKOU AKCI 1 (klávesy LEVÝ SHIFT + NUM. 7 v rozložení kláves Výchozí číselnice pro stolní počítač). Tato akce vám sdělí, jsou-li zapnuté funkce Opakování, Náhodné přehrávání a Ekvalizér. Používáte-li nižší úrovně výřečnosti, budou ohlášeny jen ty funkce, jež jsou právě aktivní.

Použití ekvalizéru

10pásmový grafický ekvalizér aplikace Winamp je zařízení, které umožňuje změnit zvuk hudby tím, že potlačí nebo zdůrazní frekvence jako basy, výšky nebo středové frekvence. Aplikace Winamp přichází s velkým počtem předvoleb ekvalizéru, vhodných pro různé hudební žánry. Stejně tak si ale můžete vytvořit vlastní nastavení ekvalizéru, což program SuperNova taktéž podporuje.

Chcete-li se přepnout do okna ekvalizéru, stiskněte klávesy CONTROL + TAB. Ekvalizér je ve výchozím nastavení zobrazen, lze jej však skrýt a znovu zobrazit použitím klávesové zkratky ALT + G.

Před použitím musíte ekvalizér zapnout stiskem klávesy N. Program SuperNova opět oznámí, je-li ekvalizér zapnut. Následně lze použitím kláves CONTROL + S nahrát předvolbu ekvalizéru ze seznamu, a to i během přehrávání hudby. Chcete-li získat podrobný obraz předvolby ekvalizéru v číselném vyjádření, tzn. která frekvenční pásma jsou zdůrazněna nebo oříznuta a o kolik, stiskněte ovládací klávesu Stavový řádek – Num. 2 (nebo Uživatelskou klávesu aplikace 2 – LEVÝ SHIFT + NUM. 8).

Způsob odečítání ekvalizéru je do značné míry závislý na zvolené úrovni výřečnosti. Při vysoké úrovni je ohlašováno číslo pásma, hlasitost v decibelech a frekvence v kilohertzích. Při nižších úrovních výřečnosti je tato informace úspornější a jsou z ní vynechána čísla pásem. Minimální úroveň představuje dobrý způsob získání podrobného obrazu pouze o množství zdůraznění nebo ořezu frekvenčních pásem. Braillský výstup zobrazuje hodnotu zdůraznění/oříznutí v decibelech a frekvenci v hertzích nebo kilohertzích, oddělené lomítkem, pro každé frekvenční pásmo.

Aplikace Winamp nabízí několik klávesových zkratek, jimiž lze změnit stávající nebo vytvořit novou předvolbu ekvalizéru. K dispozici je deset přizpůsobitelných frekvenčních pásem, přičemž pro každé pásmo je definována dvojice klávesových zkratek pro zvýšení nebo snížení jeho hlasitosti. Jednotlivá pásma ekvalizéru snižujeme klávesami Q až P a zvyšujeme jednoduše klávesami 1 až 9 a 0 (na české klávesnici klávesy horní řady + až é). Konečně lze také snížit nebo zvýšit úroveň předzesílení klávesami TAB a STŘEDNÍK.

Změníte-li úroveň oříznutí nebo zdůraznění pásma pomocí klávesnice, program SuperNova ihned automaticky tuto změnu oznámí. Způsob odečítání je přitom stejný jako při odečítání ekvalizéru. Uložení předvolby je jednoduché. Otevřete nabídku předvolby stiskem klávesy S, zvolte Uložit/Předvolba a zadejte nový název předvolby.

Použití playlistu

Máte-li mnoho souborů, které chcete přehrávat na přeskáčku nebo v jiném pořadí, použití kláves B a Z určitě není ideálním řešením. Proto aplikace Winamp nabízí playlist, na který se dostanete opakovaným stiskem kláves CONTROL + TAB, dokud nebude ohlášen název okna „Winamp editor playlistu“. Playlist lze skrýt nebo znovu zobrazit stiskem kláves ALT + E.

Playlist je jednoduše seznam souborů, pohybujete se tedy v něm stejně jako v každém zobrazení seznamu. Zejména můžete použít Šipky, klávesy PAGE UP, PAGE DOWN, HOME a END k rychlému procházení seznamu. Program SuperNova sleduje výběr a automaticky ohlašuje číslo a název souboru a čas pro každou položku. Více položek lze vybrat přistisknutím klávesy SHIFT ke klávesám pro pohyb, jako jsou Šipky nahoru a dolů. Chcete-li přehrát vybrané soubory, jednoduše na nich stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li odstranit soubory z playlistu, vyberte je a stiskněte klávesu DELETE.

Chcete-li zjistit číslo aktuálně přehrávaného souboru a celkový počet souborů, stiskněte ovládací klávesu Stavový řádek (NUM. 2) nebo Uživatelskou klávesu aplikace 3, tedy LEVÝ SHIFT + NUM. 9. Je-li aktivní schéma vyšší výřečnosti, spolu s čísly je navíc ohlášen název právě přehrávaného souboru. Klávesy CONTROL + SHIFT + 1 až CONTROL + SHIFT + 3 slouží k seřazení playlistu podle viditelného názvu, názvu souboru nebo umístění. Klávesy CONTROL + SHIFT + R přepínají mezi vzestupným a sestupným řazením, usnadňují tedy obrácené řazení. Chcete-li přesunout vybrané soubory nahoru a dolů v rámci playlistu, použijte k tomu klávesy ALT + ŠIPKA NAHORU nebo ALT + ŠIPKA DOLŮ.

Kromě playlistu lze do aplikace Winamp přidávat soubory i jinými způsoby. Jednou možností je přidání souborů pomocí Průzkumníka Windows, zatímco probíhá přehrávání nebo když je přehrávání pozastaveno. Na rozdíl od jiných multimediálních přehrávačů začne aplikace Winamp přehrávat nově přidané soubory ihned po jejich přidání, kurzor přesto zůstane v Průzkumníku systému Windows a umožní vám tak vybrat a přidat více souborů najednou.

Můžete využít možností řazení, vyhledávání a výběru Průzkumníka systému Windows a přidat tak více souborů k přehrátí, nebo můžete jednoduše stisknout klávesu ENTER na jediném souboru a provést tak jeho rychlý náhled. Ve skutečnosti je vytváření dočasných playlistů z více výběrů v Průzkumníku systému Windows nejrychlejším způsobem, jak se vypořádat s playlisty aplikace Winamp. Pro technicky založené uživatele: soubory playlistů lze vytvářet i ručně pomocí kopírování a vkládání nebo pomocí příkazového řádku. Playlisty ve formátu M3U jsou obyčejné textové soubory, kde každý řádek představuje umístění souboru, adresu URL, obsah složky nebo odkaz na jiný playlist, jenž má být začleněn.

Děkujeme, že jste absolvovali tento kurz až do konce. Budete-li se chtít s námi podělit o vaše dojmy, připomínky nebo náměty na další kurzy, určitě nám napište e-mail na adresu info@adaptech.cz.

Předchozí kapitola

Seznam kapitol

  1. Úvod
  2. Doporučené nastavení aplikace Winamp
  3. Právě čtete: Použití aplikace Winamp 5 s programem SuperNova

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)