Základy práce v systému Windows 10 pomocí klávesnice

Platí pro produkty: SuperNova Předčítací lupa, Dolphin ScreenReader

Datum vydání: 19. 01. 2016

Kapitola 2: Klávesové příkazy systému Windows 10

V tabulkách níže objevíte mnoho oblíbených a často používaných klávesových příkazů systému Windows a Průzkumníku souborů. Zjistíte také, že mnohé z uvedených klávesových příkazů lze používat i v aplikacích, konkrétně klávesové příkazy pro nabídky a dialogová okna.

Oblíbené příkazy systému Windows a Průzkumníku souborů

Příkaz systému Windows Stiskněte
Otevřít nabídku Start (opakovaným stiskem ji zavřete) KLÁVESA WINDOWS
Otevřít Zobrazení úloh KLÁVESA WINDOWS + TAB
Přepnout do jiné aplikace (akce nezměměna, nyní však zobrazuje Zobrazení úloh) ALT + TAB
Vytvořit novou virtuální plochu CONTROL + KLÁVESA WINDOWS + D
Přepnout na další virtuální plochu CONTROL + KLÁVESA WINDOWS + ŠIPKA VPRAVO
Přepnout na předchozí virtuální plochu CONTROL + KLÁVESA WINDOWS + ŠIPKA VLEVO
Zavřít aktuální virtuální plochu CONTROL + KLÁVESA WINDOWS + F4
Otevřít okno Sdílet KLÁVESA WINDOWS + H
Otevřít okno Zařízení KLÁVESA WINDOWS + K
Otevřít okno Nastavení KLÁVESA WINDOWS + I
Otevřít nabídku Nástroje KLÁVESA WINDOWS + X
Přichytit okno k hornímu okraji obrazovky (opakovaným stiskem okno maximalizujete) KLÁVESA WINDOWS + ŠIPKA NAHORU
Přichytit okno k dolnímu okraji obrazovky (opakovaným stiskem okno minimalizujete) KLÁVESA WINDOWS + ŠIPKA NAHORU
Přichytit okno na levou stranu obrazovky (zkombinujte s přichycením nahoru/dolů pro umístění do kvadrantu) KLÁVESA WINDOWS + ŠIPKA VLEVO
Přichytit okno na pravou stranu obrazovky (zkombinujte s přichycením nahoru/dolů pro umístění do kvadrantu) KLÁVESA WINDOWS + ŠIPKA VPRAVO
Přecházet po aktivních oznámeních KLÁVESA WINDOWS + V
Přecházet po aktivních oznámeních v opačném pořadí KLÁVESA WINDOWS + SHIFT + V
Ukončit aplikaci ALT + F4
Otevřít Správce úloh CONTROL + SHIFT + ESCAPE
Otevřít kontextovou nabídku (malou vyskakovací nabídku s možnostmi příslušnými pro aktuální situaci) APLIKAČNÍ KLÁVESA nebo SHIFT + F10
Otevřít Průzkumník souborů (zobrazující seznam jednotek, složek, souborů atd.) KLÁVESA WINDOWS + E
Přejít na panel Adresa v Průzkumníku souborů ALT + D
Minimalizovat otevřené programy a umístit kurzor na plochu KLÁVESA WINDOWS + D nebo KLÁVESA WINDOWS + M
Přejmenovat soubor nebo složku F2
Vytvořit novou složku CONTROL + SHIFT + N
Přejít na hlavní panel KLÁVESA WINDOWS + T
Přejít do oznamovací oblasti (další pokyny níže) KLÁVESA WINDOWS + B
Otevřít dialogové okno Spustit KLÁVESA WINDOWS + R
Otevřít Centrum usnadnění přístupu KLÁVESA WINDOWS + U
Odhlásit se a přejít na zamykací obrazovku KLÁVESA WINDOWS + L

Oblíbené klávesové příkazy nabídek

Příkaz nabídek Stiskněte
Přesunout kurzor na řádek nabídek ALT
Přesouvat kurzor po řádku nabídek ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO
Otevřít položku nabídky pod kurzorem ŠIPKA DOLŮ nebo ENTER
Přesunout se a otevřít příslušnou nabídku ALT + podtržené písmeno
Pohybovat se po otevřené nabídce ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Otevřít podnabídku ŠIPKA VPRAVO nebo ENTER
Zavřít podnabídku ŠIPKA VLEVO nebo ESCAPE
Vybrat položku nabídky ENTER

Oblíbené příkazy dialogových oken

Příkazy dialogových oken Stiskněte
Přesunout se na další ovládací prvek TAB
Přesunout se na předchozí ovládací prvek SHIFT + TAB
Stisknout tlačítko, přepnout zaškrtávací políčko nebo vybrat přepínač MEZERNÍK
Vybrat aktivní tlačítko (tlačítko s obrysem) ENTER
Zrušit ESCAPE
Přejít přímo na ovládací prvek ALT + podtržené písmeno
Otevřít další kartu v dialogovém okně s více kartami CONTROL + TAB
Otevřít předchozí kartu v dialogovém okně s více kartami CONTROL + SHIFT + TAB

Oblíbené ovládací klávesy pro čtení nabídek a dialogových oken programů SuperNova a ScreenReader

Následující tabulka uvádí některé ovládací klávesy programů SuperNova a ScreenReader, které by se vám mohly hodit při pohybu v nabídkách a dialogových oknech.

Poznámka: programy SuperNova a ScreenReader můžete nastavit tak, aby automaticky oznamovaly více či méně informací o nabídkách, položkách nabídek, tlačítkách, zaškrtávacích políčkách, seznamech a přepínačích změnou úrovně výřečnosti. O tom, jak změnit úroveň výřečnosti, se dočtete v uživatelské příručce k produktu.

Příkaz klávesy pro čtení Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst aktuální položku (opakovaně) NUM. 0 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU
Přečíst ovládací prvek (opakovaně) NUM. TEČKA (*) Nepřiřazeno
Popsat zkratkovou klávesu (opakovaně) LEVÝ SHIFT + NUM. TEČKA CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Kde jsem? NUM. 7 CAPS LOCK + PAGE UP
Přečíst okno (opakovaně) NUM. 9 CAPS LOCK + B
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Klávesové příkazy editačních oblastí

Příkazy editační oblasti Klávesy
Přesunout se na další znak ŠIPKA VPRAVO
Přesunout se na předchozí znak ŠIPKA VLEVO
Přesunout se na další slovo CONTROL + ŠIPKA VPRAVO
Přesunout se na předchozí slovo CONTROL + ŠIPKA VLEVO
Přesunout se na další řádek ŠIPKA DOLŮ
Přesunout se na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Přesunout se na další odstavec CONTROL + ŠIPKA DOLŮ
Přesunout se na předchozí odstavec CONTROL + ŠIPKA NAHORU
Přesunout se na začátek řádku HOME
Přesunout se na konec řádku END
Zobrazit další obrazovku PAGE DOWN
Zobrazit předchozí obrazovku PAGE UP
Přejít na začátek dokumentu CONTROL + HOME
Přejít na konec dokumentu CONTROL + END

TIP: chcete-li vybrat text, použijte klávesu SHIFT v kombinaci s výše uvedenými klávesami pro pohyb, například stiskněte klávesy SHIFT + CONTROL + ŠIPKA VPRAVO, chcete-li rozšířit výběr o další slovo.

Klávesy programů SuperNova a ScreenReader pro čtení v editačních oblastech

Následující tabulka uvádí některé klávesy pro čtení programů SuperNova Předčítací lupa a Dolphin ScreenReader, které se vám mohou hodit při práci v editačních oblastech a dokumentech.

Příkazy kláves pro čtení Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst znak (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 4 CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Přečíst slovo (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 5 CAPS LOCK + ŠIPKA VPRAVO
Přečíst řádek (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 6 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU (tato ovládací klávesa je též ovládací klávesou příkazu Aktuální položka)
Přečíst řádek po kurzor (opakovaným stiskem získáte další informace) LEVÝ SHIFT + NUM. 1 CAPS LOCK + HOME
Přečíst řádek od kurzoru (opakovaným stiskem získáte další informace) LEVÝ SHIFT + NUM. 2 CAPS LOCK + END
Přečíst větu CAPS LOCK + NUM. 4 (*) Nepřiřazeno
Přečíst odstavec CAPS LOCK + NUM. 5 (*) Nepřiřazeno
Plynulé čtení NUM. PLUS (čtení přerušte stiskem klávesy ESCAPE) CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ (čtení přerušte stiskem klávesy ESCAPE)
Přečíst výběr (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 1 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Oblíbené klávesové příkazy oznamovací oblasti

Oznamovací oblast (nazývaná také jako systémová lišta) je oblast vpravo vedle hlavního panelu, jejíž součástí jsou hodiny. Různé programy sem umisťují své ikony pro snadný přístup. Součástí oznamovací oblasti bývají též ikony značící stav připojení k síti, aktivitu brány firewall, ochranu proti virům, stav baterie a další. Pomocí nastavení systému Windows můžete určit, které z těchto ikon chcete mít zobrazené v oznamovací oblasti. Tato nastavení naleznete v dialogovém okně „Vlastnosti hlavního panelu“.

Součástí systému Windows je klávesový příkaz pro přesun systémového kurzoru do oznamovací oblasti – KLÁVESA WINDOWS + B. Programy SuperNova a ScreenReader též poskytují několik možností prohlížení a interakce s těmito programovými ikonami. Pomocí těchto ikon můžete zjistit stav programu, kliknout levým tlačítkem na ikonu pro otevření programu nebo kliknout pravým tlačítkem myši pro zobrazení vyskakovací nabídky, která obvykle poskytuje snadný přístup k důležitým funkcím, jako je spuštění skenování, provedení aktualizace systému nebo ukončení programu.

Příkazy oznamovací oblasti Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Zobrazit položky oznamovací oblasti (součástí zobrazeného dialogového okna jsou možnosti pro kliknutí levým a pravým tlačítkem myši) CAPS LOCK + 0 CAPS LOCK + 0
Přesunout Dolphin kurzor do oznamovací oblasti LEVÝ SHIFT + NUM. LOMENO (*) Nepřiřazeno
Kliknout levým tlačítkem myši v Dolphin kurzoru INSERT CAPS LOCK + 8
Kliknout pravým tlačítkem myši v Dolphin kurzoru DELETE CAPS LOCK + NUM. 9
Přečíst čas a datum LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + NUM. LOMENO CAPS LOCK + F12
Přečíst stav baterie LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + NUM. PLUS SHIFT + CAPS LOCK + B

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

  1. Úvod
  2. Právě čtete: Klávesové příkazy systému Windows 10
  3. Další zdroje klávesových zkratek

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)