Přichází další aktualizace Kapsys SmartVision3

27. 4. 2023 | Tým Adaptech | Témata: Kapsys Telefony

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že byla vydána další aktualizace systému telefonů Kapsys SmartVision3 s označením 10910.

Aktualizace můžete zkontrolovat v menu „Nastavení“ > „O telefonu“ > „Aktualizace systému“. Telefon vyhledá aktualizaci a nabídne její stažení. Zvolte položku „Stáhnout“. Stahování může chvíli trvat v závislosti na rychlosti vašeho připojení. Telefon bude automaticky ohlašovat každých deset procent stahování. Jestliže se během stahování zařízení zamkne, stačí jej krátkým stiskem vypínacího tlačítka odemknout a dále sledovat průběh. Jakmile bude aktualizace stažena, stiskněte tlačítko „Instalovat“. Po rozbalení aktualizačního balíčku se telefon automaticky restartuje a po chvíli se objeví domovská obrazovka se zprávou, že váš telefon byl úspěšně aktualizován.
Poznámka: Během stahování telefon nepoužívejte.

Pro stažení aktualizace musíte být připojeni k internetu buďto prostřednictvím Wi-Fi, nebo datového připojení vašeho operátora. Ovšem protože velikost aktualizace může být až 1 GB, doporučujeme ji stahovat pomocí Wi-Fi, za stahování prostřednictvím dat mobilního operátora mohou být účtovány poplatky.

Novinky a vylepšení ve verzi 10910

 • Opravy chyb a systémová vylepšení
 • Vylepšení překladů a ozvučení

Systémová vylepšení

Změna chování tlačítka hlasového ovládání u produktů v češtině, finštině a lotyštině

 • Asistent Google byl nahrazen starším systémem označovaným jako „Google Now“, protože tyto jazyky Asistent Google zatím nepodporuje.

Diktování

 • Text se při diktování nyní vždy správně vloží na pozici kurzoru.
 • Při použití diktování několikrát za sebou se nyní za každou nadiktovanou část automaticky přidá mezera.
 • Během diktování se telefon již automaticky neuzamkne.

Aktualizace systému

 • Obrazovka aktualizace systému byla přepracována a zobrazuje informace o změnách v aktualizaci. Tato změna bude pro uživatele viditelná až při příští aktualizaci.

Vylepšení domovské obrazovky

 • Odznaky na ikonách aplikací se nyní správně zobrazují a obnovují.
 • Ikonu „Aplikace“ již nelze odstranit.
 • Opraven problém se skrolováním na domovské obrazovce.
 • Položka „Pokročilá nastavení“ na konci některých seznamů je nyní ve výchozím nastavení rozbalena.
 • Vypínání telefonu je rychlejší a při každém vypnutí přístroj zavibruje.

Vylepšení přístupnosti

WhatsApp

 • Nyní je možné nahrávat hlasové zprávy v aplikaci WhatsApp podržením klávesy „OK“.

Magnitext pro slabozraké (klávesová zkratka # + 6)

 • Byla vylepšena celková stabilita a také vzhled.
 • Funkce se nyní správně zobrazuje na obrazovce a řídí se uživatelem nadefinovaným nastavením (barva, velikost, poloha, rychlost atd.)
 • Text nyní vždy odpovídá vybrané položce.

Virtuální klávesnice Kapsys

 • Velikost editačního pole zobrazeného na obrazovce je nyní omezena na 3 řádky, aby byla část obrazovky vždy viditelná.
 • Vylepšení vkládání a úprav dlouhého textu.

Hlasitost hlasového výstupu

 • Chcete-li upravit hlasitost usnadnění přístupu, podržte prst na obrazovce a pomocí tlačítek hlasitosti zvyšte, nebo snižte úroveň hlasitosti hlasového výstupu.
 • Hlasitost usnadnění přístupu je nyní k dispozici rovněž jako položka rychlé navigace z klávesnice. Dlouhým stisknutím šipek vlevo/vpravo vyberte položku „Hlasitost zvuků pro usnadnění přístupu“ a krátkým stiskem šipek vlevo/vpravo můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hlasového výstupu.

Vylepšení aplikací

Čtečka knih

 • Soubory lze nyní číst i z SD karty.
 • Při přijetí příchozího hovoru se čtení automaticky pozastaví.

Kalendář

 • Nyní je možné použít tlačítko „Zpět“ při výběru data, pokud chcete upravit rok nebo měsíc.
 • Při otevření aplikace se nyní automaticky vybere nejbližší událost.

Kapten

 • Je-li zapnuta „Volná navigace“, budou korektně ohlašovány i orientační body.
 • Přidána nová klávesová zkratka:
  • Křížek: Ohlásí čas dosažení cíle.
 • Byl vylepšen proces stahování map.

Poznámky

 • Vylepšení procesu exportu poznámek.
 • Nyní je možné exportovat všechny poznámky najednou.

Telefon

 • Opraven problém, kdy občas nešlo přijmout hovor stiskem tlačítka „OK“.
 • Nyní je snazší se vrátit na obrazovku probíhajícího hovoru po opuštění aplikace Telefon. Stačí aplikaci opět otevřít a budete ihned zpět na obrazovce probíhajícího hovoru.

Záznam zvuku

 • Rozhraní bylo upraveno a vylepšeno.
 • Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte na hlavní obrazovce aplikace tlačítko „Zahájit záznam“. Nahrávání se spustí po třetím pípnutí. Stiskem tlačítka „OK“ nahrávání pozastavíte a budete moci nahrávku „Uložit“ nebo v nahrávání „Pokračovat“.
 • Seznam nahrávek naleznete na hlavní obrazovce aplikace pod položkou „Seznam záznamů“.

Shrnutí

Tato aktualizace výrazně zlepšuje práci s telefonem Kapsys SmartVision3, proto neváhejte a aktualizujte na nejnovější verzi softwaru ještě dnes.