První aktualizace Kapsys SmartVision3

18. 11. 2022 | Tým Adaptech | Témata: Speciální hardware Kapsys Telefony

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že byla před pár dny vydána první aktualizace systému telefonů Kapsys SmartVision3 s označením 10573.

Aktualizace můžete zkontrolovat v menu „Nastavení“ > „O telefonu“ > „Aktualizace systému“. Telefon vyhledá aktualizaci a nabídne její stažení. Zvolte položku „Stáhnout“. Stahování může chvíli trvat v závislosti na rychlosti vašeho připojení. Telefon bude automaticky ohlašovat každých deset procent stahování. Jestliže se během stahování zařízení zamkne, stačí jej krátkým stiskem vypínacího tlačítka odemknout a dále sledovat průběh. Jakmile bude aktualizace stažena, stiskněte tlačítko „Instalovat“. Po rozbalení aktualizačního balíčku se telefon automaticky restartuje a po chvíli se objeví domovská obrazovka se zprávou, že váš telefon byl úspěšně aktualizován.
Poznámka: Během stahování telefon nepoužívejte.

Pro stažení aktualizace musíte být připojeni k internetu buďto prostřednictvím Wi-Fi, nebo datového připojení vašeho operátora. Protože velikost aktualizace může být až 1 GB, doporučujeme ji stahovat pomocí Wi-Fi, za stahování prostřednictvím mobilního operátora mohou být účtovány poplatky.

Novinky a vylepšení ve verzi 10573

 • Opravy chyb a systémová vylepšení
 • Vylepšení překladů a ozvučení

Systémová vylepšení

 • Vylepšená správa externích USB a Bluetooth klávesnic
 • Vylepšení práce s Asistentem Google při používání náhlavní soupravy. Dlouhým stisknutím tlačítka na náhlavní soupravě spustíte asistenta Google.
 • Při procházení seznamu aplikací dlouhým stisknutím tlačítka „OK“ na konkrétní aplikaci získáte přístup k seznamu možností, jako jsou informace o aplikaci, odinstalace aplikace, možnosti související s aplikací atd.
 • Aplikace KAPSYS lze nyní v seznamu aplikací skrýt. Skrytá aplikace bude deaktivována, ale zůstane ve SmartVision3 nainstalována. Chcete-li aplikaci skrýt, vyberte ji ze seznamu aplikací a poté stiskněte a podržte klávesu „OK“. Vyberte položku „Info o aplikaci“ a poté „Zakázat“.
 • Jednotlivá oznámení lze nyní z panelu oznámení odstranit stiskem klávesy „Mazat“.
 • Byla přidána nová klávesová zkratka pro obnovení továrního nastavení: Na domovské obrazovce vytočte kód *#333#.

Vylepšení přístupnosti

 • Vylepšeno zadávání textu pomocí fyzické klávesnice:
  • Tlačítko „OK“ nyní korektně potvrdí zadání, spustí akci nebo provede vyhledávání.
 • Popis virtuální klávesnice je nyní při zadání nového znaku vypnutý.
 • Dlouhým stisknutím klávesy „Mazat“ smažete veškerý obsah editačního pole.
 • Vylepšení správy hlasitosti v případech, kdy se současně přehrává zvuk multimédií a hlasové syntézy.
 • Do seznamu klávesových zkratek interní klávesnice dostupného v nastavení služby Kapsys Accessibility byly přidány nové zkratky. Ve výchozím nastavení nejsou přiřazeny k žádné klávese.
  • Otevřít obrazovku nastavení zvuku
  • Snížit hlasitost médií
  • Zvýšit hlasitost médií
 • Ve funkci „Rychlý přístup“ je nyní možné přiřadit aplikaci nebo telefonní číslo na dlouhý stisk klávesy 0 na domovské obrazovce. Ve výchozím nastavení je na dlouhý stisk tlačítka 0 přiřazeno spuštění aplikace QuickSupport.
 • Inverze navigačních kláves pro hebrejský jazyk
 • Oprava chyby, jestliže má služba Kapsys Accessibility nesprávný název.

Nové aplikace

 • Uživatelská příručka: Tato aplikace nabízí přímý přístup k obecné uživatelské příručce SmartVision3. Lze ji procházet podle názvu, kapitoly atd.

Vylepšení aplikací

 • Agenda: Přidána možnost smazání události úpravou události a výběrem „Smazat událost“.
 • Rozpoznávání bankovek: Pro zlepšení detekce bankovek se nyní používá blesk.
 • Čtečka knih: Opravena chyba při vytváření audioknihy.
 • Fotoaparát: Klávesou 0 se nyní můžete přepínat mezi režimem fotoaparátu a videa.
 • Kontakty: Při vyhledávání kontaktů pomocí fyzické klávesnice se při prvním stisku klávesy již nenapíše číslice.
 • FM Radio: Pro pohodlné ovládání FM rádia byly přidány následující klávesové zkratky:
  • Klávesa 1: Předchozí stanice
  • Klávesa 2: Otevřít/zavřít seznam vyhledaných stanic
  • Klávesa 3: Následující stanice
  • Klávesa 4: Předchozí frekvence
  • Klávesa 5: Ruční zadání frekvence
  • Klávesa 6: Následující frekvence
  • Klávesa 7: Předchozí oblíbená stanice
  • Klávesa 8: Zapnout/vypnout nahrávání
  • Klávesa 9: Následující oblíbená stanice
  • Klávesa 0: Zapnout/vypnout rádio
  • Klávesa hvězdička: Uložit aktuálně hrající stanici do oblíbených
 • Kapten: Opraven problém s licencemi mapových podkladů.
 • Zprávy: Vylepšeno vytváření nové konverzace na základě telefonního čísla.
 • Telefon: Byly přidány následující nové klávesové zkratky:
  • Krátký stisk tlačítka pro hlasové příkazy během hovoru přepíná do režimu hands-free.
  • Krátký stisk tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti ztlumí vyzváněcí tón, abyste lépe slyšeli informace o volajícím.
  • Při procházení historie hovorů stisknutím tlačítka „Mazat“ odstraníte vybraný záznam.
  • Byla vylepšena metoda vyhledávání kontaktů pomocí fyzické klávesnice. Pole pro vyhledávání otevřete stiskem tlačítka „Vyhledat kontakt“ v horní části seznamu kontaktů.
  • Nyní je možné volat na telefonní číslo z webové stránky.
  • Při volání do hlasové schránky je možné skrýt virtuální klávesnici.
  • Z aplikace „Telefon“ byla odstraněna možnost vytvořit nový kontakt.
  • Dlouhým stisknutím tlačítka „0“ při vytáčení telefonního čísla vložíte „+“ pro vytáčení mezinárodních předvoleb.
  • Při vytáčení telefonního čísla jsou generovány DTMF tóny.
  • Opraven název aplikace „Telefon“ v nizozemštině.
 • Záznam zvuku: Hlasové poznámky jsou nyní vždy zobrazeny.
 • Web Radio: Opravena chyba, která znemožňovala ukládání oblíbených a naposledy přehrávaných stanic.

Shrnutí

Tato aktualizace výrazně zlepšuje práci s telefonem Kapsys SmartVision3, proto neváhejte a aktualizujte na nejnovější verzi softwaru ještě dnes.