Vyšla SuperNova a Dolphin ScreenReader 20.03

15. 9. 2021 | Tým Adaptech | Témata: Speciální software Dolphin

Dne 6. 9. vyšla SuperNova 20.03, která přináší nové možnosti funkce „Skenovat a číst“. Slabozrakým uživatelům nyní umožňuje přidávat poznámky do naskenovaných textů a nepřístupných souborů PDF. Aktualizace 20.03 přináší rovněž zlepšení kvality obrazu z připojených kamer ve funkci „Připojit a zobrazit“, podporu lupy VISULEX Maki a řadu dalších oprav a vylepšení.

logo programu SuperNova

NOVINKA: Přidávání poznámek do naskenovaných textů a nepřístupných souborů PDF

Obrázek tištěného pracovního listu matematiky vedle obrazovky tabletu. Na obrazovce tabletu je zobrazen stejný pracovní list, který byl naskenován, zvětšen a doplněn o poznámky. V textu je napsáno: „scan – read – annotate – new for v20.03“.

SuperNova 20.03 umožňuje slabozrakým uživatelům vyplňovat pracovní listy a formuláře bez ohledu na to, zda jsou přístupné, či nikoliv. Nyní si uživatelé mohou naskenovat dokumenty nebo nepřístupné soubory PDF, otevřít je v předčítacím okně a opatřit je textovými poznámkami, podtrhávat či zvýrazňovat části textu atd.

Pozn.: Chcete-li do dokumentu přidat poznámky, nejprve jej naskenujte pomocí funkce „Skenovat a číst“ a otevřete jej v předčítacím okně. Můžete to udělat následujícími způsoby:

 1. Pomocí funkce „Skenovat a číst“ v nabídce „Média“ můžete naskenovat dokument, otevřít soubor PDF nebo obrázek.
 2. Pomocí funkce „Připojit a zobrazit“ na kartě „Vizuální“ můžete nasnímat text z kamery nebo interaktivní tabule.

Pozn.: Možnost přidávání poznámek je k dispozici pouze v edicích SuperNovy, které obsahují funkci „Skenovat a číst“. (Poznámky nejsou k dispozici ve verzi SuperNova Lupa.)

Přidávání poznámek

Poznámky můžete přidávat, jakmile se v předčítacím okně zobrazí naskenovaný text. Klikněte na tlačítko ‚Dokument‘ a z nabídky, která se rozbalí, zvolte položku „Přidat poznámku“. Po vložení poznámky máte na výběr následující možnosti:

 • Změnit typ poznámky – na výběr máte tyto možnosti:
  obrázek ikony textové poznámky

  Textová poznámka

  obrázek ikony zvýraznění

  Zvýraznění

  obrázek ikony tvaru zvýraznění

  Rámeček nebo kružnice

  obrázek ikony čáry

  Čára

 • Změnit barvu poznámky
 • Změnit velikost a umístění poznámky: Pomocí myši nebo dotykové obrazovky snadno umístíte poznámku přesně tam, kde ji potřebujete mít.

Poklepáním nebo dvojitým kliknutím na jakoukoliv poznámku ji můžete snadno začít upravovat.

Sdílení dokumentů s poznámkami

SuperNova 20.03 umožňuje poznámky nejen vytvářet, ale takto upravené dokumenty také sdílet s učiteli nebo kolegy. Jakmile je dokument opatřen poznámkami, zobrazí se v předčítacím okně po kliknutí na tlačítko ‚Dokument‘ tyto možnosti:

 • Exportovat do PDF: Exportovaný soubor bude obsahovat všechny přidané poznámky.
 • Kopírovat dokument do schránky: Tato možnost zkopíruje dokument jako obrázek do schránky a vy jej pak můžete vložit např. do editoru Word nebo do e-mailu.

NOVINKA: Možnost zvýšení jasu obrazu snímaného kamerou

SuperNova 20.03 obsahuje nová nastavení ve funkci „Připojit a zobrazit“, která zlepšují čitelnost textu snímaného kamerou. Nově jsou k dispozici tyto možnosti:

 • Vylepšené vysoce kontrastní barvy: Spolu s použitím barevného schématu je nyní text i obraz ve funkci „Připojit a zobrazit“ mnohem jasnější.
 • Automaticky zmrazit obraz: Pokud se obraz z kamery ani snímaný text nehýbe, SuperNova to detekuje a obraz automaticky zmrazí. Toto zabraňuje blikání, které se občas může při čtení textu pomocí kamery objevovat.

Obě tyto nové možnosti jsou ve výchozím stavu zaškrtnuté. Změnit to můžete v nastavení funkce „Připojit a zobrazit“.

NOVINKA: Podpora kamerové lupy VISULEX Maki

Kamerovou lupu VISULEX Maki můžete nyní v SuperNově používat spolu s funkcí „Připojit a zobrazit“, získáte tak všechny výhody kamerové lupy a flexibility programu SuperNova pro prohlížení textu z kamery.

Při používání SuperNovy s připojenou kamerovou lupou VISULEX Maki jsou uživatelům k dispozici různé užitečné možnosti:

 • Uživatelé mohou přepínat mezi optickým a digitálním přiblížením pro nejčistší zobrazení dokumentů i vzdálených předmětů. Optické přiblížení poskytuje nejvyšší kvalitu zvětšení na fixní vzdálenost. Pomocí digitálního přiblížení si uživatelé mohou předměty ještě více zvětšit a pohybovat se ve zvětšené oblasti, aniž by museli hýbat kamerou.
 • Uživatelé mohou dále otáčet obraz, používat různá barevná schémata a kopírovat obraz do schránky.
 • Uživatelé také mohou skenovat text snímaný kamerou a nechat si jej přečíst v předčítacím okně. (Pozn.: Funkce „Skenovat a číst“ je dostupná pouze v edicích SuperNovy obsahujících hlas.)

Kamerová lupa VISULEX Maki je další ze stále se rozšiřující řady podporovaných specializovaných přístrojů, které lze použít spolu s programem SuperNova. Přečtěte si kompletní seznam všech podporovaných zařízení.

Další opravy a vylepšení

 • Opraveno: Braill – Ovladač, který SuperNova používá k připojení braillských řádků Brailliant, byl přejmenován na „Braillské řádky Humanware“. Tento ovladač lze nyní použít i k připojení dalších řádků firmy HumanWare včetně řádku Mantis Q40.
 • Opraveno: Dolphin kurzor – Opraven problém se čtením dialogových oken Windows pomocí Dolphin kurzoru po znacích. Dolphin kurzor se již nevrací na začátek řádku při dosažení posledního znaku daného řádku.
 • Opraveno: Google Chrome – Rychlá navigační klávesa ‚E‘ může být nyní použita i pro přechod na rozbalovací editační pole (která lze upravovat jak psaním, tak pomocí tlačítek).
 • Opraveno: Google Chrome – Změny hodnot v rozbalovacích editačních polích jsou nyní korektně ohlašovány.
 • Opraveno: Google Chrome – Opraven problém s používáním webové stránky Gmail.com v prohlížeči Google Chrome. E-maily v doručené poště jsou nyní korektně detekovány a ohlašovány i tehdy, když je SuperNova v režimu systémového kurzoru. Hlas nyní rovněž oznamuje všechny dostupné informace o každé položce v doručené poště včetně jména odesílatele, předmětu, data přijetí atd.
 • Opraveno: Google Chrome – Při používání webové stránky Gmail.com v prohlížeči Google Chrome již nejsou při psaní nového e-mailu ohlašovány tabulky, které nejsou viditelné.
 • Opraveno: Google Chrome – Při používání webové aplikace Gmail se fokus po zvolení tlačítka ‚Nový e-mail‘ nyní korektně přemístí do editoru e-mailů.
 • Opraveno: Google Chrome a Firefox – Opraven problém se čtením tabulek na webových stránkách. Buňky tabulek začínající nějakým symbolem (např. €, £, $) jsou nyní ohlašovány dle očekávání.
 • Opraveno: Firefox – Při psaní nového e-mailu na stránce Gmail.com již SuperNova neříká „Prázdný řádek“ při každém napsaném znaku.
 • Opraveno: Firefox – Nyní jsou již ohlašovány všechny možnosti v dialogovém okně „Knihovna stránek“.
 • Opraveno: Firefox – Možnosti v dialogovém okně „Nastavit lišty“ jsou nyní ohlašovány dle očekávání.
 • Opraveno: Firefox – SuperNova již korektně čte všechny položky seznamu historie ve Firefoxu i po jeho posunutí.
 • Opraveno: Microsoft Edge – Položky v seznamu „Oblíbené“ již nejsou oznamovány několikrát po sobě.
 • Opraveno: Microsoft Edge – Tlačítko ‚Další možnosti‘ v nabídce „Oblíbené položky“ je nyní ohlašováno dle očekávání.
 • Opraveno: Microsoft Outlook 365 – Možnosti v dialogovém okně vyhledávání v programu Microsoft Outlook jsou nyní ohlašovány dle očekávání.
 • Opraveno: Microsoft Outlook 365 – SuperNova již nečte veškerý text v editační oblasti „Pokročilé hledání“ při každém napsaném znaku.
 • Opraveno: Microsoft Outlook 365 – Seznam e-mailů je nyní ohlašován dle očekávání na všech počítačích. Tento problém se vyskytoval pouze u malého počtu uživatelů.
 • Opraveno: Microsoft Outlook 365 – Po stisku ovládací klávesy ‚Uživatelská akce aplikace 1‘ na přijatém e-mailu přečte SuperNova pole „Komu“ a „Kopie“ a také pole „Od“ a „Předmět“.
 • Opraveno: Microsoft Teams – Zprávy v konverzacích jsou nyní ohlašovány dle očekávání. Tento problém se týkal pouze uživatelů s aktivním profilem „Zvětšení a hlasový výstup s klávesnicí“.
 • Opraveno: Plynulé čtení – Čtení se již nezastaví, ani když se uživatel během plynulého čtení přesune na začátek nebo konec dokumentu či webové stránky.
 • NOVINKA: Skenovat a číst – Umístění naskenovaných dokumentů bylo změněno na „DokumentySuper­NovaSkenovat a číst“. Toto umístění si můžete změnit v dialogovém okně „Nastavení funkce Skenovat a číst“.
 • Opraveno: Skenovat a číst – Změny v nastavení funkce „Skenovat a číst“ se nyní ukládají dle očekávání, i když byly provedeny před naskenováním nějakého dokumentu.
 • Opraveno: SuperNova Enterprise – Správci sítě nyní mohou zapínat nebo vypínat upozornění na SMA pomocí nástroje pro správu konfigurace.
 • Opraveno: Nastavení SuperNovy – Velká písmena jsou nyní korektně ohlašována i tehdy, když je výška syntetizéru nastavena na maximum a je zaškrtnuto zaškrtávací políčko „Zvýšit hlas při hláskování velkých písmen“.
 • Opraveno: Vyhledávání aktualizací SuperNovy – Opraven problém, který se objevoval u malého počtu uživatelů, kdy správně nefungovala možnost „Aktualizace z internetu“ v nabídce „Nápověda“.
 • Opraveno: Ovládací panely ve Windows 10 – Seznam „Přidat hlas“ v ovládacích panelech Windows 10 je nyní detekován a ohlašován dle očekávání.
 • Opraveno: Průzkumník ve Windows 10 – SuperNova nyní korektně oznamuje soubory a složky v Průzkumníku i tehdy, když běží další aplikace od Microsoftu.
 • Opraveno: Průzkumník ve Windows 10 – Funkce „Najít v Dolphin kurzoru“ (přístupná pomocí klávesy F3) nyní korektně funguje v dialogovém okně „Vlastnosti“ v Průzkumníku.
 • Opraveno: Průzkumník ve Windows 10 – Při psaní do vyhledávacího pole v Průzkumníku již SuperNova neohlašuje typ objektu při každém napsaném znaku.
 • Opraveno: Průzkumník ve Windows 10 – Soubory a složky v hebrejštině jsou nyní v Průzkumníku ohlašovány dle očekávání.
 • Opraveno: Nabídka Start ve Windows 10 – Při psaní do vyhledávacího pole nabídky Start SuperNova nyní ohlašuje první vyhledaný výsledek během psaní.
 • Opraveno: Oznamovací oblast ve Windows 10 – SuperNova nyní správně ohlašuje jazyk klávesnice v oznamovací oblasti.

Tato aktualizace je pro majitele verze 20 zdarma. Demoverzi lze stáhnout jako vždy v sekci Ke stažení.