Vyšlo NVDA 2022.2

29. 7. 2022 | Tomáš Hromádka | Témata: Speciální software NV Access

Před několika dny byla vydána nová verze bezplatné čtečky obrazovky NVDA pro Microsoft Windows. Tato aktualizace opravuje mnoho problémů, výrazně zlepšuje práci s Java aplikacemi, braillskými řádky a funkcemi Windows. Byly také přidány nové příkazy pro navigaci v tabulkách, aktualizována databáze Unicode CLDR a knihovna LibLouis, která nyní obsahuje novou německou braillskou tabulku.

Novinky a vylepšení v NVDA 2022.2

 • Byla přidána podpora pro interakci s komponentami Microsoft Loop v produktech Microsoft Office.
 • Byly přidány nové příkazy pro navigaci v tabulkách:
  • CTRL + ALT + HOME/END pro přechod na první nebo poslední sloupec
  • CTRL + ALT + PAGE UP / PAGE DOWN pro přechod na první/poslední řá­dek
 • Byl přidán nepřiřazený skript pro cyklické procházení režimů přepínání jazyka a dialektu.

Změny

 • Instalační program (NSIS) byl aktualizován na verzi 3.08.
 • Databáze CLDR byla aktualizována na verzi 41.0.
 • Překladač Braillova písma LibLouis byl aktualizován na verzi 3.22.0.
  • Byla přidána nová braillská tabulka – German grade 2 (detailní).
 • Byla přidána nová role pro ovládací prvky „Busy Indicator“ (indikátor neurčitého průběhu).
 • NVDA nyní oznámí, když nelze provést určitou akci NVDA. Toto se děje např. v těchto případech:
  • při používání NVDA z obchodu Windows Store
  • v zabezpečeném prostředí
  • při čekání na odpověď na modální dialog

Opravené problémy

 • Opravy v aplikacích založených na platformě Java:
  • NVDA nyní oznámí stav jen pro čtení.
  • NVDA nyní korektně oznámí stav „Povoleno“ nebo „Zakázáno“.
  • NVDA nyní oznámí klávesové zkratky funkčních kláves.
  • NVDA nyní může pípat nebo mluvit v indikátorech průběhu.
  • NVDA již nebude nesprávně odstraňovat text z widgetů při prezentaci uživateli.
  • NVDA nyní oznámí stav přepínacích tlačítek.
  • NVDA nyní identifikuje okno v Java aplikaci s více okny.
  • NVDA nyní oznámí informace o poloze karet.

Opravy braillského výstupu

 • Byl opraven braillský výstup při procházení textu ve víceřádkových editačních polích, např. při vytváření zprávy v aplikaci Mozilla Thunderbird.
 • Jestliže je braillský výstup propojen automaticky a je zapnuto sledování myši, zobrazuje se po použití příkazů pro prohlížení textu na braillském řádku stejný text, jako je vyslovován hlasovým výstupem.
 • Nyní je možné posouvat text na braillském řádku po použití příkazů pro prohlížení textu.

Další opravy

 • Instalační program NVDA lze nyní spouštět i ze složek se speciálními znaky.
 • Ve Firefoxu již NVDA neselhává při hlášení položek na webových stránkách, jsou-li atributy aria-rowindex, aria-colindex, aria-rowcount nebo aria-colcount neplatné.
 • Při použití navigace v tabulkách k procházení sloučených buněk se již kurzor nepřepíná mezi řádky a sloupci.
 • Při čtení neinteraktivních PDF souborů v Adobe Readeru je nyní ohlašován typ a stav polí formuláře, jako jsou např. zaškrtávací políčka a přepínače.
 • Možnost „Obnovit výchozí nastavení“ je nyní dostupná v nabídce NVDA i v zabezpečeném prostředí.
 • Při ukončení NVDA se nyní všechna zamknutá tlačítka myši uvolní. Dříve zůstala tlačítka myši i po ukončení NVDA zamknutá.
 • NVDA ve Visual Studiu nyní může ohlašovat čísla řádků. Aby toto ohlašování fungovalo, musí být ve Visual Studiu a NVDA povoleno zobrazování čísel řádků.
 • Visual Studio nyní správně hlásí odsazení řádků.
 • NVDA opět oznámí podrobnosti o výsledcích vyhledávání v nabídce Start v posledních verzích Windows 10 a 11.
 • V aplikaci Kalkulačka (verze 10.1908 a novějších) ve Windows 10 a 11 oznámí NVDA výsledky při stisknutí více příkazů, jako jsou např. příkazy z vědeckého režimu.
 • Ve Windows 11 je opět možné procházet a pracovat pomocí myši a dotykové obrazovky s prvky uživatelského rozhraní, jako je např. hlavní panel a zobrazení úkolů.
 • NVDA nyní oznamuje obsah stavového řádku v Poznámkovém bloku ve Windows 11.
 • Zvýraznění objektu navigace se nyní zobrazí okamžitě po aktivaci funkce.
 • Bylo opraveno čtení položek seznamů zobrazených v jednom sloupci.
 • Byl opraven problém s automatickým přepínáním jazyků hlasového výstupu eSpeak pro angličtinu a francouzštinu, kdy docházelo k samovolnému návratu na britskou angličtinu a francouzštinu (Francie).
 • Byl opraven problém s automatickým přepínáním jazyků hlasového výstupu Microsoft OneCore při pokusu o přepnutí na dříve nainstalovaný ja­zyk.

Shrnutí

Tato verze opravuje mnoho problémů, ale přináší i nové funkce. A proto neváhejte a aktualizujte na nejnovější verzi NVDA ještě dnes.