Vyšlo NVDA 2023.3

31. 10. 2023 | Tým Adaptech | Témata: Speciální software NV Access Braille OCR

Společnost NV Access, která stojí za zdarma dostupnou čtečkou obrazovky NVDA, je zde s další verzí tohoto velmi populárního softwaru.

Mezi hlavní inovace této verze patří vylepšení výkonu, odezvy a stability zvukového výstupu včetně možnosti samostatně regulovat hlasitost zvuků NVDA, periodické rozpoznávání textu, vylepšená detekce braillských řádků a mnoho dalšího.

Co je nového v NVDA 2023.3

Vylepšená správa zvuku

 • Do nastavení přibyla nová kategorie „Audio“, kterou můžete rychle vyvolat klávesovou zkratkou NVDA + CTRL + U. (#15497)
 • V této kategorii můžete:
  • Zvolit, zda se bude hlasitost zvuků NVDA řídit hlasitostí aktuálního hlasu. (#1409)
  • Pokud toto políčko odškrtnete, můžete si hlasitost zvuků NVDA nastavit samostatně. (#1409, #15038)
 • Nastavení pro změnu výstupního zvukového zařízení a přepínání ztlumení zvuku bylo z dialogu „Nastavení hlasového výstupu“ přesunuto do nové kategorie „Audio“. Tyto položky budou z dialogu „Nastavení hlasového výstupu“ odstraněny ve verzi 2024.1. (#15486, #8711)
 • NVDA bude nyní pracovat přes rozhraní Windows Audio Session API (WASAPI), což může zlepšit odezvu, výkon a stabilitu řeči a zvuků NVDA. (#14697, #11169, #11615, #5096, #10185, #11061)
 • Pozn.: WASAPI není kompatibilní s některými doplňky. Pro tyto doplňky jsou ale již k dispozici kompatibilní verze. Aktualizujte je prosím před aktualizací NVDA. Nekompatibilní verze těchto doplňků budou při aktualizaci NVDA zakázány:
  • Tony's Enhancements verze 1.15 nebo starší (#15402)
  • NVDA global commands extension 12.0.8 nebo starší (#15443)

Dynamické OCR

 • NVDA nyní umožňuje dynamicky rozpoznávat text pomocí OCR a změny automaticky číst. (#2797) Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte do kategorie „Rozpoznávání textu Windows“ a zde zaškrtněte políčko „Pravidelně aktualizovat rozpoznaný obsah“. Je-li zaškrtnuto, můžete hlášení dynamicky měněného obsahu zapnout nebo vypnout klávesovou zkratkou NVDA + 5.
 • Při použití automatické detekce braillských řádků je nyní možné v dialogu pro výběr braillského řádku odškrtnout detekci těch řádků, které nepoužíváte. (#15196)
 • V kategorii „Ohlašování formátování dokumentu“ byla do skupiny „Hlášení odsazení" přidána nová položka „Vynechávat prázdné řádky pro hlášení odsazení“. (#13394)
 • Přidáno nepřiřazené gesto pro navigaci podle seskupení karet v režimu prohlížení. (#15046)

Další změny

Braille

 • Když se text v terminálu změní bez aktualizace kurzoru, text na braillském řádku se nyní rovněž správně aktualizuje, pokud stojíte na změněném řádku. To zahrnuje i ty situace, kdy je braillský kurzor propojen na čtecí kurzor. (#15115)
 • Více klávesových zkratek BRLTTY je nyní namapováno na příkazy NVDA. (#6483)
  • learn: Přepíná režim klávesové nápovědy NVDA.
  • prefmenu: Otevře nabídku NVDA.
  • prefload/prefsave: Načte/uloží nastavení NVDA.
  • time: Zobrazí čas.
  • say_line: Přečte řádek, na kterém se nachází čtecí kurzor.
  • say_below: Použije se plynulé čtení pomocí čtecího kurzoru.
 • Pozn.: Ovladač BRLTTY je k dispozici pouze tehdy, když je spuštěna instance BRLTTY s povoleným BrlAPI. (#15335)
 • Pokročilé nastavení umožňující podporu braillského protokolu HID bylo odstraněno, protože nyní je možné aktivovat nebo deaktivovat konkrétní ovladače pro automatickou detekci braillského řádku v dialogovém okně výběru braillského řádku. (#15196)

Katalog doplňků

 • Nainstalované doplňky budou nyní uvedeny rovněž i na kartě „Dostupné doplňky“, pokud jsou v katalogu k dispozici. (#15374)
 • Některé klávesové zkratky v nabídce NVDA byly aktualizovány. (#15364)

Opravené problémy

Microsoft Office

 • Opraveno selhání aplikace Microsoft Word, když nebyly v kategorii „Ohlašování formátování dokumentů“ zaškrtnuty volby „Záhlaví“ a „Komentáře a poznámky“. (#15019)
 • Ve Wordu a Excelu bude nyní ve více situacích správně hlášeno zarovnání textu. (#15206, #15220)
 • Opraveno oznamování některých klávesových zkratek pro změnu formátování buněk v Excelu. (#15527)

Microsoft Edge

 • NVDA se již nebude vracet zpět na poslední pozici režimu prohlížení při otevření kontextové nabídky v Microsoft Edge. (#15309)
 • NVDA opět umožňuje číst kontextové nabídky stahování v Microsoft Edge. (#14916)

Braille

 • Braillský kurzor a indikátory výběru budou nyní vždy správně aktualizovány po zobrazení/skrytí příslušných indikátorů pomocí gesta. (#15115)
 • Opravena chyba, kdy se braillské řádky Albatros pokoušely inicializovat, přestože bylo připojeno jiné braillské zařízení. (#15226)

Katalog doplňků

 • Opravena chyba, kdy se při odškrtnutí zaškrtávacího políčka „Zahrnout nekompatibilní doplňky“ tyto doplňky v katalogu stále zobrazovaly. (#15411)
 • Doplňky blokované z důvodu kompatibility by nyní měly být správně filtrovány při přepínání filtru stavu (povolené/zaká­zané). (#15416)
 • Opravena chyba bránící aktualizaci nebo nahrazení přepsaných povolených nekompatibilních doplňků pomocí externího instalačního nástroje. ("#15417ů)
 • Opravena chyba, kdy NVDA po instalaci doplňku nemluvilo, dokud nebylo restartováno. (#14525)
 • Opravena chyba, kdy nebylo možné nainstalovat doplňky, pokud se předchozí stahování nezdařilo nebo bylo zrušeno. (#15469)
 • Opraveny problémy se zpracováním nekompatibilních doplňků při aktualizaci NVDA. (#15414, #15412, #15437)

Ostatní

 • NVDA opět oznamuje výsledky výpočtů v 32bitové kalkulačce Windows na serverových, LTSC a LTSB verzích Windows. (#15230)
 • NVDA již neignoruje změny fokusu ve vnořeném okně jiného vnořeného okna. (#15432)
 • Opravena možná příčina selhání při spouštění NVDA. (#15517)

Shrnutí

Nová verze čtečky NVDA toho opět přináší opravdu hodně, a proto neváhejte a aktualizujte na nejnovější verzi NVDA ještě dnes.