Vyšlo revoluční NVDA 2023.2

11. 9. 2023 | Tým Adaptech | Témata: Speciální software NV Access Braille

Společnost NV Access v minulém týdnu vydala další verzi své zdarma dostupné čtečky obrazovky NVDA s označením 2023.2. Největší inovací je vestavěná funkce Katalog doplňků. Tato funkce nahrazuje správce doplňků, který byl používán dříve. Samozřejmě zde bylo opraveno i mnoho chyb, zejména pro Braille, Microsoft Office, webové prohlížeče a Windows 11.

Co je nového v NVDA 2023.2

Katalog doplňků

Do NVDA byl přidán Katalog doplňků. (#13985)

 • Umožňuje procházení, vyhledávání, instalaci a aktualizaci doplňků od komunity.
 • Ručně lze přepsat nekompatibilní doplňky.
 • Správce doplňků byl odstraněn a nahrazen Katalogem doplňků.
 • Další informace naleznete v aktualizované anglické uživatelské příručce.

Nová vstupní gesta

 • Možnost přiřazení gesta pro procházení dostupnými jazyky funkce Rozpoznávání textu Windows (#13036)
 • Možnost přiřazení gesta pro procházení režimů zpráv braillského řádku (#14864)
 • Možnost přiřazení gesta pro přepínání zobrazení indikátoru výběru Braillova písma (#14948)
 • Přidány výchozí klávesové zkratky pro přesun na další nebo předchozí objekt v plošném zobrazení hierarchie objektové navigace. (#15053)
  • Rozložení Desktop: NVDA + numerická 9 a NVDA + numerická 3 pro přechod na předchozí a další objekt
  • Rozložení Laptop: Shift + NVDA + [ a Shift + NVDA + ] pro přesun na předchozí a další objekt

Nové funkce braillských řádků

 • Přidána podpora pro braillský řádek Help Tech Activator. (#14917)
 • Nová možnost přepínání zobrazení indikátoru výběru (body 7 a 8) (#14948)
 • Nová možnost volitelně přesunout systémový kurzor nebo fokus při změně pozice čtecího kurzoru pomocí braillských naváděcích kláves (#14885, #3166)
 • Když třikrát stisknete numerickou 2 pro nahlášení číselné hodnoty znaku na pozici čtecího kurzoru, informace se nyní zobrazí také v Braillově písmu. (#14826)
 • Přidána podpora pro atribut aria-brailleroledes­cription ARIA 1.3, který autorům určitého webu umožňuje přepsat typ prvku zobrazeného na braillském řádku. (#14748)
 • Braillský ovladač Baum: Bylo přidáno několik braillských příkazů pro stisky běžných klávesových zkratek, jako jsou Windows + D a Alt + Tab. Úplný seznam najdete v uživatelské příručce NVDA. (#14714)
 • Přidána výslovnost symbolů Unicode: Braillské symboly jako ⠐⠣⠃⠗⠇⠐⠜. (#13778)
 • Symbol klávesy Option na Macu ⌥ (#14682)
 • Přidána gesta pro braillské displeje Tivomatic Caiku Albatross (#14844, #15002)
  • Zobrazení dialogového okna nastavení braillského řádku
  • Přístup ke stavovému řádku
  • Přepínání tvaru braillského kurzoru
  • Přepínání režimu zobrazování braillských zpráv
  • Zapnutí/vypnutí braillského kurzoru
  • Přepínání stavu zobrazování indikátoru výběru
  • Přepínání režimu „Přesunout systémový kurzor spolu s čtecím kurzorem“ (#15122)

Funkce sady Microsoft Office

 • Když je povoleno zvýrazňování textu v aplikaci Microsoft Word, jsou nyní barvy zvýraznění ohlášeny. (#7396, #12101, #5866)
 • Když jsou povoleny barvy formátování dokumentu v aplikaci Microsoft Word, barvy pozadí jsou nyní ohlášeny. (#5866)
 • Při použití klávesových zkratek k přepínání formátu buňky v Excelu, jako je tučné písmo, kurzíva, podtržení a přeškrtnutí, je nyní ohlášen výsledek. (#14923)

Experimentální vylepšená správa zvuku

 • NVDA může nyní posílat zvuk přes Windows Audio Session API (WASAPI), což může zlepšit odezvu, výkon a stabilitu hlasového výstupu a zvuků NVDA. (#14697)
 • Použití WASAPI lze povolit v nabídce „Nastavení“ > „Pokročilé“. Pokud je WASAPI povoleno, lze konfigurovat také následující Pokročilá nastavení.
  • Možnost nastavit hlasitost zvuků a pípání NVDA podle nastavení hlasitosti hlasu, který používáte. (#1409)
  • Možnost samostatné regulace hlasitosti zvuků NVDA (#1409, #15038)
 • Existuje známý problém s občasným padáním aplikace, když je WASAPI povoleno. (#15150)

Prvek aria-haspopup

 • V prohlížečích Mozilla Firefox a Google Chrome nyní NVDA ohlásí, když ovládací prvek otevře dialog, mřížku, seznam nebo strom, pokud to autor určil pomocí prvku aria-haspopup. (#8235)

Přenosná kopie NVDA

 • Nyní je možné použít systémové proměnné (jako %temp% nebo %homepath%) ve specifikaci cesty při vytváření přenosných kopií NVDA. (#14680)

Virtuální plochy

 • Ve Windows 10 May 2019 Update a novějších může NVDA oznamovat názvy virtuálních ploch při jejich otevírání, změně a zavírání. (#5641)

NVDA v zabezpečeném režimu

 • Byl přidán parametr pro celý systém, který umožňuje uživatelům a správcům systému vynutit spuštění NVDA v zabezpečeném režimu. (#10018)

Další změny

Aktualizace komponent

 • eSpeak NG byl aktualizován na verzi 1.52-dev commit ed9a7bcf. (#15036)
 • Braillský překladač LibLouis byl aktualizován na verzi 3.26.0. (#14970)
 • CLDR byl aktualizován na verzi 43.0. (#14918)

Změny pro LibreOffice

 • Při ohlašování polohy čtecího kurzoru je nyní aktuální umístění fokusu hlášeno relativně k aktuální stránce v LibreOffice Writer 7.6 a novějších, podobně jako je tomu u Microsoft Word. (#11696)
 • V LibreOffice nyní funguje oznámení stavového řádku (např. zkratkou NVDA + End). (#11698)
 • Při přesunu do jiné buňky v LibreOffice Calc již NVDA neoznamuje nesprávně souřadnice dříve vybrané buňky, když je oznámení souřadnic buňky v nastavení NVDA zakázáno. (#15098)

Změny pro Braille

 • Při použití braillských řádků s ovládacími klávesami (jako je např. Orbit Reader 40) prostřednictvím standardního HID ovladače lze použít tyto klávesy k emulaci kláves se šipkami a klávesy Enter. Také mezerník + bod 1 a mezerník + bod 4 jsou nyní namapovány na kurzorové šipky nahoru a dolů. (#14713)
 • Aktualizace dynamického webového obsahu (živé oblasti ARIA) se nyní zobrazují v Braillově písmu. Toto lze zakázat v nabídce „Možnosti“ > „Pokročilé“. (#7756)

Ostatní změny

 • Symboly pomlčky a dlouhé pomlčky budou vždy odeslány na hlasový výstup. (#13830)
 • Vzdálenost hlášená v aplikaci Microsoft Word nyní respektuje jednotku definovanou v rozšířených možnostech aplikace Word, i když pro přístup k dokumentům aplikace Word používáte UIA. (#14542)
 • NVDA nyní rychleji reaguje při pohybu kurzoru v editačních oblastech. (#14708)
 • Skript pro hlášení cíle odkazu je nyní oznamován z pozice kurzoru, nikoli z objektu navigátoru. (#14659)
 • Vytvoření přenosné kopie NVDA již nevyžaduje zadání písmene jednotky jako součásti absolutní cesty. (#14680)
 • Pokud je systém Windows nakonfigurován tak, aby v hodinách v oznamovací oblasti zobrazoval sekundy, použití klávesové zkratky NVDA + F12 k ohlášení času nyní respektuje toto nastavení. (#14742)
 • NVDA nyní ohlašuje neoznačená seskupení, která obsahují užitečné informace o poloze, jako je tomu např. v posledních verzích nabídek Microsoft Office 365. (#14878)

Opravené problémy

Braille

 • Bylo přidáno několik oprav stability vstupu/výstupu pro braillské displeje, což má za následek méně časté chyby a pády NVDA. (#14627)
 • NVDA se již při automatické detekci braillského řádku nebude zbytečně několikrát přepínat na režim bez braillského řádku, což povede k přehlednějšímu protokolu a menší režii. (#14524)
 • Pokud je automaticky detekováno zařízení s protokolem Bluetooth HID (jako jsou řádky HumanWare Brailliant nebo APH Mantis) a je k dispozici připojení USB, NVDA se přepne zpět na USB. Dříve to fungovalo pouze pro standardní sériové porty Bluetooth. (#14524)
 • Když není připojen žádný braillský řádek a braillský prohlížeč zavřete stisknutím Alt + F4 nebo kliknutím na tlačítko „Zavřít“, velikost zobrazení braillského podsystému bude opět resetována na žádné buňky. (#15214)

Webové prohlížeče

 • NVDA již příležitostně nezpůsobuje selhání prohlížeče Mozilla Firefox nebo nepřestane reagovat. (#14647)
 • V prohlížečích Mozilla Firefox a Google Chrome se již v některých textových polích neohlašují zadané znaky, když je ohlašování psaných znaků vypnuto. (#8442)
 • V ovládacích prvcích Chromium Embedded Controls nyní můžete používat režim procházení i tam, kde to dříve nebylo možné. (#13493, #8553)
 • V prohlížeči Mozilla Firefox nyní pohyb myši nad textem za odkazem spolehlivě zobrazí text. (#9235)
 • Cíl grafických odkazů je nyní v prohlížečích Chrome a Edge přesně hlášen ve více případech. (#14783)
 • Při pokusu o nahlášení URL pro odkaz bez atributu „href“ NVDA již nemlčí. Místo toho NVDA ohlásí, že odkaz nemá žádný cíl. (#14723)
 • V režimu prohlížení již NVDA nebude nesprávně ignorovat přesun kurzoru na nadřazený nebo podřízený ovládací prvek, např. přesunutí z ovládacího prvku do jeho nadřazené položky seznamu nebo buňky mřížky. (#14611) Pamatujte však, že tato oprava platí pouze v případě, že je vypnuta možnost „Automaticky přesunout fokus na zaměřitelné prvky“, což je výchozí nastavení.

Opravy pro Windows 11

 • NVDA může opět oznamovat obsah stavového řádku v Poznámkovém bloku. (#14573)
 • Při přepínání mezi kartami v Poznámkovém bloku a Průzkumníku Windows oznámí NVDA nový název a pozici karty. (#14587, #14388)
 • NVDA opět oznámí položky návrhů při zadávání textu v jazycích, jako je čínština a japonština. (#14509)
 • Opět je možné otevřít položky „Přispěvatelé“ a „Licence“ v nabídce „Nápověda NVDA“. (#14725)

Opravy pro Microsoft Office

 • Při rychlém procházení buňěk v Excelu je nyní méně pravděpodobné, že NVDA nahlásí nesprávnou buňku nebo výběr. (#14983, #12200, #12108)
 • Při přepnutí na buňku aplikace Excel z místa mimo pracovní list již nejsou braillský řádek ani fokus zbytečně přesunuty na objekt, který byl aktivní předtím. (#15136)
 • NVDA již neselže při oznamování polí pro zaměření hesla v aplikacích Microsoft Excel a Outlook. (#14839)

Ostatní opravy

 • Pro symboly, které v aktuálním národním prostředí nemají popis symbolu, bude použita výchozí úroveň anglického symbolu. (#14558, #14417)
 • Nyní je možné použít znak zpětného lomítka v poli nahrazení položky slovníku, když typ není nastaven na regulární výraz. (#14556)
 • V kalkulačce Windows 10 a 11 již přenosná kopie NVDA nebude mlčet nebo přehrávat chybové tóny při zadávání výrazů ve standardní kalkulačce v režimu kompaktního překrytí. (#14679)
 • NVDA se opět dokáže vypořádat s mnoha situacemi, jako jsou aplikace, které přestanou reagovat, což dříve způsobilo úplné zamrznutí. (#14759)
 • Při vynucení podpory UIA u určitých terminálů a konzolí byla opravena chyba, která způsobila zamrznutí a také zahlcení souboru protokolu. (#14689)
 • NVDA již nebude odmítat uložení konfigurace po jejím resetu. (#13187)
 • Při pokusu o uložení konfigurace zkratkou NVDA + Ctrl + C v dočasné verzi NVDA nebude program již chybně hlásit, že byla konfigurace uložena. (#14914)
 • Hlášení klávesových zkratek objektů bylo vylepšeno. (#10807)
 • NVDA nyní obecně reaguje o něco rychleji na příkazy a změny fokusu. (#14928)
 • Zobrazení nastavení OCR na některých systémech již neselže. (#15017)
 • Byla opravena chyba související s ukládáním a načítáním konfigurace NVDA, včetně přepínání syntezátorů. (#14760)
 • Byla opravena chyba způsobující to, že dotykové gesto „švihnutí nahoru“ přešlo na předchozí stránku místo na předchozí řádek. (#15127)

Shrnutí

Tato verze je opět napěchovaná funkcemi. Znovu se tak ukazuje, že se tým a celá komunita opravdu snaží tento skvělý software stále vylepšovat. Proto neváhejte a aktualizujte na nejnovější verzi NVDA ještě dnes.