Vyšla SuperNova a ScreenReader verze 20.01

10. 2. 2021 | Tým Adaptech | Témata: Speciální software Dolphin

Tato verze byla vydána dne 26. 1. 2021. Nevidomí a slabozrací uživatelé SuperNovy si s upgradem na verzi 20 mohou užívat čtení přístupných knih, časopisů, webových stránek a tištěných materiálů.

SuperNova 20 nabízí bezkonkurenční přístup ke knihám a novinám díky integraci aplikace EasyReader pro Windows. Čtení webových stránek a dalších elektronických dokumentů je ještě snazší díky vylepšení funkce „Plynulé čtení“. Nové klávesové zkratky funkce „Připojit a zobrazit“ usnadňují čtení textu z fotoaparátu nebo interaktivní tabule. Nový Vyhledávač klávesových zkratek vám pomůže s využitím programu SuperNova na maximum.

Novinky

NOVINKA: EasyReader pro Windows

Užijte si čtení se SuperNovou 20; šťastný student seděl s notebookem v jídelně a četl s EasyReaderem.

Součástí SuperNovy 20 je nyní přístupná čtečka Dolphin EasyReader pro Windows. EasyReader poskytuje uživatelům SuperNovy 20 přístup k statisícům titulů. Přihlaste se do této aplikace s použitím vašeho účtu Google, nebo si zdarma vytvořte nový účet Dolphin a procházejte spoustu přístupných knihoven.

Pro spuštění EasyReaderu otevřete nabídku „Média“ SuperNovy 20. Zde máte k dispozici tyto možnosti:

 • Mé knihy: Tato možnost slouží k otevření nebo stažení knih. EasyReader pro Windows obsahuje přímý přístup ke 31 službám pro čtení knih a novin z celého světa, takže je vskutku z čeho vybírat.
 • Moje noviny: Tato možnost slouží k otevření nebo přihlášení se k odběru novin.
 • Otevřít soubor ve čtečce: Zde je možné otevřít jakýkoliv textový, wordovský, EPUB nebo DAISY soubor v EasyReaderu.

Kromě možnosti otevření EasyReaderu z nabídky Média v programu SuperNova jej můžete otevřít rovněž z plochy Windows.

EasyReader pro Windows na notebooku, zobrazující zvětšený žlutý text na černém pozadí s modrým zvýrazněním.

Pozn.: Pro procházení jednotlivých knihoven je třeba uživatelský účet.
EasyReader pro Windows nahrazuje funkci Moje knihovna z předchozích verzí SuperNovy. Dříve stažené tituly bude možná nutné do EasyReaderu stáhnout znovu.

Poznámka překladatele: Prostředí programu EasyReader prozatím není v češtině. Lokalizace bude k dispozici v některé z následných zdarma dostupných menších aktualizací.

NOVINKA: Možnost "Pozastavit přidána do plynulého čtení

Plynulé čtení poskytuje užitečný způsob kontroly textu. Umožňuje uživatelům spustit a zastavit čtení jediným stiskem klávesy nebo kliknutím myši.

V SuperNově 20 budou moci uživatelé plynulé čtení kdykoliv pozastavit stiskem klávesy Mezerník. Řeč se pozastaví a poslední vyslovené slovo zůstane zvýrazněno, takže se velmi snadno zjistí, odkud bude čtení pokračovat. Když je řeč pozastavena, může uživatel prohlížet obrazovku pomocí myši a místo, odkud se má pokračovat, se neztratí.

NOVINKA: Klávesové zkratky funkce Připojit a zobrazit

Funkce SuperNovy Připojit a zobrazit umožňuje slabozrakým uživatelům číst text z připojené kamery nebo interaktivní tabule. SuperNova 20 obsahuje řadu vylepšení této funkce, která ještě více zpříjemní její používání. Byly přidány další klávesové zkratky pro přizpůsobení prohlížeče. Mezi ně patří:

 • CTRL + NUMERICKÁ 1: Otáčí obrazem v prohlížeči.
 • CTRL + NUMERICKÁ 3: Zapíná nebo vypíná automatické ostření.
 • CTRL + NUMERICKÁ 7: Přepíná prohlížeč mezi zobrazením na celou obrazovku a režimy s rozdělenou obrazovkou.
 • CTRL + BACK SLASH: Rozbalí a sbalí tlačítkovou lištu funkce Připojit a zobrazit.

Další novinky funkce Připojit a zobrazit:

 • Tlačítková lišta funkce Připojit a zobrazit nyní obsahuje tlačítko pro přepínání mezi zobrazením na celou obrazovku a rozděleným zobrazením bez nutnosti opustit prohlížeč.
 • Ukazatel myši ve funkci Připojit a zobrazit je nyní jasnější a při přiblížení se zvětší.

NOVINKA: Vyhledávač klávesových zkratek

SuperNova 20 zjednodušuje nalezení určitých klávesových zkratek pomocí nového vyhledávače.

Otevřete Vyhledávač klávesových zkratek stiskem kláves LEVÝ SHIFT + CAPS LOCK + F2, nebo stiskněte CAPS LOCK + F1 a zvolte „Vyhledávač klávesových zkratek“. Jakmile se spustí, stačí do vyhledávacího pole napsat název požadované funkce. Zobrazí se seznam příslušných klávesových zkratek. Např. zadáním slova „řeč“ se zobrazí všechny klávesové zkratky související s řečí, zadáním slova „číst“ zkratky související se čtením.

Vyhledávač klávesových zkratek lze také použít k vyhledání všech klávesových zkratek dostupných pro konkrétní aplikaci. Jednoduše do vyhledávacího pole zadejte symbol „^“ a název aplikace. Například zadejte „^ Excel“ a Vyhledávač klávesových zkratek zobrazí seznam všech klávesových zkratek, které jsou dostupné pro použití SuperNovy v programu Microsoft Excel.

Vezměte prosím na vědomí, že Vyhledávač klávesových zkratek je v současné chvíli k dispozici pouze v angličtině.

NOVINKA: Jasné ukazatele myši při jakémkoliv zvětšení

Ukazatele myši jsou při zvětšení pomocí SuperNovy 20 vždy ostré a jasné. Okraje ukazatele myši zůstávají hladké při všech úrovních zvětšení, bez ohledu na to, zda si uživatel vybral jeden z ukazatelů myši programu SuperNova, nebo ukazatel z nastavení Usnadnění přístupu Windows 10.

SuperNova 20 nyní také respektuje veškerá nastavení ukazatele myši, která byla použita v nastavení usnadnění přístupu Windows 10, včetně typu, barvy a velikosti ukazatele.

NOVINKA: Hlas a zvětšení pro samoobslužné kiosky

Firmy v různých prostředích zpřístupňují své služby zákazníkům prostřednictvím samoobslužných kiosků. Často se vyskytují na letištích, v muzeích, na nádražích, v zábavních centrech, bankách, supermarketech, obchodech s oděvy či restauracích. Pro lidi se ztrátou zraku ale může být těžké je obsluhovat.

Tyto firmy nyní mohou nevidomým a slabozrakým zákazníkům zpřístupnit své samoobslužné kiosky pomocí programu SuperNova 20. Pro více informací můžete navštívit stránky www.YourDolphin.com/…rnova-kiosks a požádat o bezplatnou konzultaci.

Žena používající samoobslužný kiosek na letišti zvětšený programem SuperNova, s černobílou obrazovkou.

NOVINKA: Flexibilní nasazení SuperNovy Enterprise

Nasazení programu SuperNova Enterprise je nyní pro správce snazší v celé síti. Jakmile organizace zakoupí SuperNovu Enterprise, získá nové sériové číslo. To umožňuje správcům sítě nasadit program SuperNova do jejich sítě bez nutnosti odblokování a aktivace produktu na každé pracovní stanici zvlášť.

Další opravy chyb a vylepšení

 • OPRAVENO: Připojit a zobrazit – Zapnutí a vypnutí automatického ostření je nyní ohlašováno dle očekávání.
 • OPRAVENO: Firefox, Chrome a Edge – SuperNova již vždy korektně oznamuje text při psaní do editačních polí na webu.
 • OPRAVENO: Obecné – Opraveno nahlášené selhání, kdy se zobrazuje upozornění v produktu při otevřeném ovládacím panelu SuperNovy.
 • OPRAVENO: Microsoft Edge – Znaky zadávané do adresního řádku v prohlížeči Microsoft Edge jsou nyní správně oznamovány.
 • OPRAVENO: Microsoft Outlook – Text v hebrejštině a dalších jazycích psaných zprava doleva je nyní v programu Microsoft Outlook čten správně.
 • OPRAVENO: Microsoft Teams – SuperNova již nepadá při navigaci v dynamických oblastech, jejichž obsah se právě měnil. Tento problém se mohl týkat rovněž prohlížečů Firefox, Chrome a Edge.
 • OPRAVENO: Microsoft Word – Řádkové prohlížení ve Wordu nyní funguje dle očekávání i tehdy, má-li uživatel zvolen profil „Zvětšení a hlasový výstup s klávesnicí“.
 • OPRAVENO: Microsoft Word – Klávesové zkratky funkce „Další informace o aktuální položce“ (LEVÝ SHIFT + NUMERICKÁ 0) a „Zkratková klávesa“ (LEVÝ SHIFT + NUMERICKÁ TEČKA) nyní fungují dle očekávání na pásu karet v programu Microsoft Word 2016.
 • OPRAVENO: Více monitorů – SuperNova nyní správně detekuje neobdélníkové obrazovky.
 • OPRAVENO: Plynulé čtení – Právě čtené slovo je nyní během plynulého čtení sledováno i tehdy, pokud má uživatel vypnuté zvýrazňování.
 • OPRAVENO: Průzkumník Windows – Nyní mohou uživatelé přejmenovávat položky na ploše Windows dle očekávání.
 • OPRAVENO: Průzkumník Windows – Při procházení seznamu souborů je název sloupce jako Datum nebo Typ souboru ohlašován pouze při pohybu šipkami vlevo a vpravo po sloupcích, nikoliv při pohybu šipkami nahoru a dolů po souborech.
 • OPRAVENO: Průzkumník Windows – SuperNova nyní oznamuje kategorie nabídky Start (např. „Vše“, „Aplikace“, „Dokumenty“, „Web“ a „Více“).
 • OPRAVENO: Pošta pro Windows 10 – Uživatelé nyní mohou otevírat odkazy v Poště pro Windows 10 dle očekávání.
 • OPRAVENO: Zoom – Ovládací prvky pro připojení ke schůzce, naplánování schůzky, sdílení obrazovek a další jsou nyní hlasovým výstupem oznamovány správně.
 • OPRAVENO: Zoom – Možnosti v dialogovém okně nastavení Zoomu jsou nyní oznamovány správně.
 • OPRAVENO: Zoom – Hlasový výstup nyní korektně oznamuje úrovně jezdců hlasitosti reproduktorů, mikrofonu a dalších v dialogovém okně nastavení Zoomu.
 • OPRAVENO: Zoom – Čas a datum jsou nyní v Zoomu oznamovány správně.
 • OPRAVENO: Zoom – Detekce fokusu SuperNovy při psaní do vyhledávacího pole na domovské obrazovce Zoomu byla vylepšena.
 • OPRAVENO: Zoom – Odkazy ve vyskakovacích dialogových oknech Zoomu jsou nyní správně detekovány.
 • OPRAVENO: Zoom – Dialogové okno „Účastníci“ je nyní ohlašováno dle očekávání.
 • OPRAVENO: Zoom – SuperNova nyní správně detekuje fokus i při sdílení obrazovky během Zoom schůzky.

Důležitá informace pro uživatele Windows 7

Od vydání SuperNovy 20 již nebude společnost Dolphin poskytovat podporu pro operační systém Windows 7. SuperNova v něm ale může i nadále běžet a fungovat. Protože však produkt již nebude testován v systému Windows 7, nebude společnost Dolphin opravovat problémy, ke kterým může v zařízeních s tímto operačním systémem docházet.


Demoverzi produktů SuperNova a Dolphin ScreenReader si můžete stáhnout jako vždy v sekci Ke stažení.