Program Balabolka a jeho možnosti pro efektivní čtení textů

5. 5. 2017 | Tým Adaptech | Témata: Ostatní software Syntéza řeči

V dnešním příspěvku bych se rád zaměřil na námi dodávaný a lépe počeštěný program Balabolka. Jedná se o velmi efektivní nástroj, umožňující čtení textů pomocí hlasových syntéz.

V níže uvedeném popisu vás seznámím s jeho základními funkcemi a co nejefektivnějším způsobem jejich používání.

Hlavní okno programu

Hlavní okno Balabolky na první pohled vypadá jako okno jednoduchého textového editoru. Do textového pole lze pomocí položky Otevřít v menu Soubor či všeobecně známé klávesové zkratky (Ctrl+O) načíst text ze souborů podporovaných typů. Program podporuje mnoho pokročilých textových formátů jako jsou např. dokumenty aplikace Word, elektronické publikace, webové stránky a podobně, navíc je schopen extrahovat podporované soubory i z archivů RAR a ZIP. Po otevření požadovaného souboru již lze použít pokročilé funkce Balabolky pro jeho čtení či převod do zvukové podoby.

Čtení

Před zahájením čtení je dobré nastavit hlasový výstup. To lze nejjednodušeji provést přesunem na panel nastavení hlasu pomocí tabulátoru. Lze zde vybrat požadovaný hlas a nastavit jeho parametry, konkrétně rychlost, výšku a hlasitost. Parametry hlasu lze nastavovat rovněž pomocí příslušného podmenu v menu Nastavení. Všechny položky potřebné pro čtení naleznete v menu Řeč, pro efektivnější použití však doporučuji následující klávesové zkratky:

Akce Klávesová zkratka
Číst F5
Pauza F6
Stop F7
Číst označený text F8
Číst schránku F9
Přejít na předchozí odstavec Ctrl+šipka nahoru
Přejít na následující odstavec Ctrl+šipka dolů
Přejít na předchozí řádek Ctrl+F11
Přejít na následující řádek Ctrl+F12

Jak je vidět, jedná se v podstatě o velmi vylepšenou funkci plynulého čtení. Kurzor se při čtení příslušně posouvá, takže při jeho pozastavení, resp. zastavení bude v textu vždy na správném místě. Pro lepší orientaci v textu lze používat záložky. Pracovat s nimi lze pomocí příslušného menu či u položek uvedených klávesových zkratek. Program navíc disponuje pokročilými funkcemi pro práci s textem a vylepšení čtení jako je např. kontrola pravopisu, úprava výslovnosti či časovač pro provedení akce po nastaveném intervalu.

Převod do zvukové podoby

Velmi užitečnou funkcí Balabolky je ukládání výstupu do zvukových souborů. Nejjednodušší metodou je položka Ulož zvukový soubor v menu Soubor, či klávesová zkratka Ctrl+W. Výstupní soubor bude uložen na stejné místo jako původní text. Další možností je položka Rozdělit a převést na zvukové soubory, rovněž v menu Soubor, klávesová zkratka Ctrl+F8. V tomto dialogu lze nastavit parametry dělení, výstupní formát a umístění vytvořených souborů. V případě, že je do zvukové podoby potřeba převést více souborů, lze k tomu využít nástroj Dávkový konvertor souborů, klávesová zkratka Ctrl+Y. V tomto dialogu lze postupně přidat požadované soubory a nastavit parametry převodu, podobně jako u dialogu pro vytváření rozdělených zvukových souborů.

Další užitečné nástroje

Jako bonus k výše uvedenému uvádím ještě několik užitečných nástrojů, jimiž Balabolka disponuje.

Rozdělovač souborů (klávesová zkratka Ctrl+U)

Umožňuje rozdělit textový soubor na části, splňující definované parametry. Dialog vypadá podobně jako nástroj pro tvorbu dělených zvukových souborů a lze v něm nastavit i podobné parametry. Nástroj může být užitečný např. v případě, že chcete nejdříve rozdělit knihu na kapitoly a následně ji převést dávkovým konvertorem souborů (viz výše).

Porovnání dvou souborů (klávesová zkratka Ctrl+E)

Tento nástroj slouží k efektivnímu porovnávání souborů. V jeho dialogu lze jednoduše nastavit kritéria porovnávání a prohlížet zobrazené výsledky.

Konvertor titulků (klávesová zkratka Ctrl+Shift+H)

Tento nástroj slouží k tvorbě zvukové podoby titulků. Program na základě údajů v titulcích vytvoří zvukový soubor, v němž budou titulky načteny hlasovou syntézou. Při současném spuštění tohoto souboru spolu s filmem dosáhnete toho, že vám titulky budou čteny ve správný čas.

Překladač Google (klávesová zkratka Ctrl+G)

Nástroj slouží pro efektivní překlad textů pomocí Google Translatoru. stačí vložit text, vybrat příslušný jazyk a stisknout tlačítko Přeložit pomocí.

Závěr

Z výše uvedeného je vidět, že program Balabolka je velmi komplexním a výkonným nástrojem pro práci s textem. Velmi oceňuji, že všechny funkce jsou opatřeny klávesovými zkratkami, díky čemuž lze práci s tímto programem prohlásit za velmi efektivní. Za sebe mohu jen dodat, že jsem s tímto programem velmi spokojen a popřát vám mnoho úspěšně přečtených či převedených textů.