Konfigurátor počítačových pomůcek

Upozornění
Zavřít
 
Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.
Cena vámi vybrané a nakonfigurované pomůcky je pouze orientační. Můžete požádat o potvrzení vaší konfigurace/nabídky ze strany společnosti Adaptech s.r.o. Získáte tak závaznou a potvrzenou nabídku v el. podobě, která bude mít platnost 90 dní. Tu je pak následně možné použít jako podklad při jednání ve věci žádosti o zvl. pomůcku nebo jako srovnávací nabídku v již probíhajících řízeních.

Požádat o potvrzení konfigurace/nabídky

 

Aktualizace nabídky

Pokud již máte nabídku od naší společnosti, zadejte nám její číslo a my s vámi všechny rozdíly podrobně projdeme.
 

Prohlášení o vyzkoušení

Jedná se o jeden z možných podkladů pro jednání o příspěvku na kompenzační pomůcku. Vystavujeme jej po osobní návštěvě našeho specialisty nebo pokud čestně prohlásíte, že jste si danou pomůcku vyzkoušeli např. ve vašem centru pro zrakově postižené.
 

Stávající software

Pokud již vlastníte některý z uvedených speciálních softwarů, je možné, že vám budeme schopni nabídnout ještě zajímavější cenu vybraného softwaru. Vzhledem k tomu, že každá licence se musí nejdříve ověřit, výslednou cenu pak zohledníme v zaslané ověřené nabídce.
  ,
Pokud si nejste jisti verzí JAWS, ověřte si ji podle sériového čísla:
  ,
  ,
  

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti Adaptech s.r.o., se sídlem Smetáčkova 1484/2, 158 00, IČ:27196992, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 103691. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefon

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zaslání vyžádané nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti (info@adaptech.cz)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Vezměte prosíme na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

 
Pomůcky v těchto konfiguracích jsou nedělitelným celkem. Změna cen vyhrazena.
Obrázky jsou pouze ilustrativní.