Ovládáme aplikaci PowerPoint 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 10. 2013

Kapitola 10: Přechody a efekty

Přidání přechodu snímku

Ve výchozím nastavení se snímky v prezentaci střídají bez jakékoli formy vizuálního pohybu. Prezentaci však můžete oživit použitím efektu přechodu snímku.

Jak na to:

 1. Vyberte snímek v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskněte klávesy ALT + D. Otevře se karta „Přechody“.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Schéma přechodu“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se panel zobrazující různá schémata přechodu.
 4. Šipkami vyberte schéma a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace PowerPoint Použije schéma na aktuální snímek.

Chcete-li provést další změny, jako je změna efektu, přidání zvuku, změna časování nebo použití přechodu na všechny snímky, přejděte zpět na kartu „Přechody“, klávesou TAB přecházejte po možnostech a zvolte ty, které chcete použít.

Přidání efektů animace

Efekt animace obohatí snímek a napomůže lepší soustředěnosti diváků na obsah snímku. Animaci můžete do objektů snímků přidat výběrem z předdefinovaných schémat aplikace PowerPoint nebo vytvořením vlastní animace. Více o použití vlastních animací se dovíte v nápovědě k aplikaci PowerPoint online.

Chcete-li animovat objekt ve snímku:

 1. Vyberte objekt, který chcete animovat.
 2. Stiskněte klávesy ALT + M. Otevře se karta „Animace“.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Styly animací“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se panel zobrazující styly animací.
 4. Šipkami vyberte styl animace a stiskněte klávesu ENTER.

Chcete-li provést další změny, jako je změna efektu, přidání zvuku nebo změna časování, přejděte zpět na kartu „Animace“, klávesou TAB přecházejte po možnostech a zvolte ty, které chcete použít.

Přidání videoklipů a zvuků na snímky

Do prezentace můžete přidat videoklipy a zvuky. Přidávané videoklipy a zvuky mohou pocházet z osobní sbírky nebo ze zdrojů jako je galerie médií společnosti Microsoft.

Chcete-li do snímku přidat osobní videoklip nebo zvuk:

 1. Vyberte snímek v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskněte klávesy ALT + V. Otevře se karta „Vložení“.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li vložit videoklip, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Vložit video“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. V nabídce, která se otevře, přejděte klávesou ŠIPKA DOLŮ na „Video ze souboru“ a stiskněte klávesu ENTER.
  • Chcete-li vložit zvuk, klávesou TAB přejděte na „Vložit zvuk“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. V nabídce, která se otevře, přejděte klávesou ŠIPKA DOLŮ na „Zvuk ze souboru“ a stiskněte klávesu ENTER.

  Otevře se dialogové okno „Vložit“.

 4. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Vložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace PowerPoint zavře dialogové okno a vloží videoklip nebo zvuk do prezentace.

Chcete-li provést další změny, jako je změna efektu nebo času přehrávání, přejděte na jednu ze dvou nových karet „Formát“ nebo „Přehrávání“, klávesou TAB přecházejte po možnostech a zvolte ty, které chcete použít. Poznámka: tyto karty se na pásu karet zobrazí jen tehdy, nachází-li se kurzor na vloženém objektu.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytváření, otevírání, ukládání a zavírání prezentací
 4. Práce se snímky
 5. Práce s textem
 6. Formátování textu
 7. Formátování odstavců
 8. Seznamy
 9. Obrázky, obrazce a barvy pozadí
 10. Právě čtete: Přechody a efekty
 11. Předvádění prezentací
 12. Oblíbené klávesové zkratky aplikace PowerPoint

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)