Ovládáme aplikaci PowerPoint 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 10. 2013

Kapitola 4: Práce se snímky

Vložení nového výchozího snímku

Nová prezentace na počátku obsahuje pouze jeden snímek. Více snímků můžete přidat kamkoli do prezentace použitím klávesového příkazu aplikace PowerPoint.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + M.

Aplikace PowerPoint vloží a otevře nový snímek.

Vložení nového snímku s rozložením původního snímku

Nová prezentace na počátku obsahuje pouze jeden snímek. Více prázdných snímků můžete přidat kamkoli do prezentace použitím klávesového příkazu aplikace PowerPoint.

Jak na to:

 1. Vyberte snímek v podokně Zobrazení snímku.
 2. Klávesou TAB přejděte na poslední objekt.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + ENTER. Aplikace PowerPoint vloží a otevře nový snímek.

Vložení kopie původního snímku

Můžete vložit nový snímek, který má stejné rozložení a obsah jako existující snímek v prezentaci. Prezentaci tak můžete vytvořit rychleji, protože nemusíte měnit rozložení každého snímku zvlášť.

Jak na to:

 1. Vyberte snímek v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskněte klávesy ALT + Ů (u s kroužkem). Otevře se karta „Domů“.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Nový snímek“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se seznam.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte „Duplikát vybraných snímků“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace PowerPoint vloží a otevře nový snímek.

Přidání čísel snímků

Aplikace PowerPoint může automaticky očíslovat snímki. Při předvádění prezentací se tak můžete snáze odkazovat na určité snímky.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy ALT + V. Otevře se karta „Vložení“.
 2. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Číslo snímku“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno „Záhlaví a zápatí“.
 3. Na kartě „Snímek“ přejděte klávesou TAB na zaškrtávací pole „Číslo snímku“ a klávesou MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 4. Nechcete-li, aby se číslo snímku zobrazovalo na prvním snímku, klávesou TAB přejděte na zaškrtávací pole „Nezobrazovat na úvodním snímku“ a klávesou MEZERNÍK jej zaškrtněte.
 5. Chcete-li tuto změnu použít pouze na aktuální snímek, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Použít“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Chcete-li změnu použít na všechny snímky, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Použít u všech“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace PowerPoint zavře dialogové okno a přidá čísla snímků do levého dolního rohu každého snímku.

Přidání poznámek ke snímku

Poznámky snímku jsou poznámky a postřehy, které se vážou k snímku. Poznámky nejsou zobrazovány během prezentace, můžete je však přidat do výtisků pro osobní použití nebo mohou být součástí podrobnějších zpráv.

Chcete-li přidat poznámky snímku:

 1. Vyberte snímek v podokně Zobrazení snímku.
 2. Opakovaně tiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete do podokna „Poznámky“.
 3. Zadejte vaše poznámky.

Poznámky:

 • Má-li váš text rozsah několika odstavců, může být pro vás užitečnější použití zobrazení karty „Poznámky“. V tomto zobrazení můžete vidět znázornění rozložení celé stránky. Do zobrazení karty poznámek se můžete přepnout stisknutím tlačítka „Poznámky“ na kartě „Zobrazení“. V tomto zobrazení se můžete přemístit na objekt poznámek stiskem klávesy TAB nebo přejít do režimu úprav stiskem klávesy ENTER.
 • V průběhu předvádění prezentace si můžete poznámky prohlížet použitím ovládací klávesy programu SuperNova. Provedete to tak, že jednoduše spustíte prezentaci, zapnete režim Dolphin kurzoru a stisknete písmeno N pro přechod do oblasti poznámek. Poznámky si můžete následně prohlížet Šipkami. Chcete-li vrátit kurzor zpět ke snímku, stiskněte klávesu S.

Odstranění snímku

Jak na to:

 1. Opakovaně tiskněte klávesy SHIFT + F6, dokud kurzor nepřejde do podokna Miniatury nebo Osnova.
 2. Není-li otevřena stránka „Miniatury“, přepněte se do stránky „Miniatury“ stiskem kláves CONTROL + SHIFT + TAB. V této stránce je každý snímek zastoupen svou miniaturou.
 3. Šipkami vyberte snímek, který chcete odstranit.
 4. Stiskněte klávesu DELETE.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytváření, otevírání, ukládání a zavírání prezentací
 4. Právě čtete: Práce se snímky
 5. Práce s textem
 6. Formátování textu
 7. Formátování odstavců
 8. Seznamy
 9. Obrázky, obrazce a barvy pozadí
 10. Přechody a efekty
 11. Předvádění prezentací
 12. Oblíbené klávesové zkratky aplikace PowerPoint

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)