Ovládáme aplikaci PowerPoint 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 10. 2013

Kapitola 3: Vytváření, otevírání, ukládání a zavírání prezentací

Vytvoření nové prezentace

Aplikace PowerPoint po svém otevření zobrazí prázdnou prezentaci, na které můžete pracovat. Novou prázdnou prezentaci můžete také kdykoli vytvořit použitím příkazu „Nový“.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + N.

Otevření nedávné prezentace

Zobrazení Backstage obsahuje seznam souborů, se kterými jste nedávno pracovali. Rychle tak najdete nedávno používané soubory, aniž byste museli používat dialogové okno „Otevřít“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Naposledy otevřené“ a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam „Nejnovější prezentace“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte soubor a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazení Backstage se zavře a soubor se otevře.

Otevření existující prezentace

Dialogové okno „Otevřít“ umožňuje najít a otevřít prezentace uložené v počítači. V hlavním okně aplikace PowerPoint pak lze tyto prezentace upravovat.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROl + O. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete, a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace PowerPoint zavře dialogové okno a otevře soubor.

Poznámka: otevíráte-li soubor jiného typu, než určuje hodnota „Soubory typu“, budete muset tuto hodnotu změnit. Seznam „Soubory typu“ omezuje typy zobrazených souborů.

Přepínání mezi otevřenými prezentacemi

V aplikaci PowerPoint můžete současně otevřít více prezentací, mezi nimiž se pak lze přepínat pomocí klávesového příkazu aplikace PowerPoint.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + F6 nebo CONTROL + SHIFT + F6.

První uložení nové prezentace

Než uložíte svou práci, musíte nejprve zvážit, zda budou soubor otevírat i jiní. Pokud ano, je nutné uvážit programy, které používají, a typy souborů, které mohou otevřít. Tak můžete zvolit nejvhodnější formát uložení souboru.

Chcete-li uložit soubor:

 1. Stiskněte klávesu F12. Otevře se dialogové okno „Uložit jako“.
 2. Je-li umístění výchozí složky správné, zadejte název souboru do pole „Název souboru“. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete. Poté klávesou TAB přejděte do pole „Název souboru“ a zadejte název souboru.
 3. Chcete-li změnit formát souboru, klávesou TAB přejděte do seznamu „Uložit jako typ“ a Šipkami vyberte formát.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace PowerPoint zavře dialogové okno a uloží soubor.

Uložení změněné prezentace

Změny v prezentaci lze uložit použitím příkazu Uložit aplikace PowerPoint.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + S.

Poznámka: pokud se jedná o novou prezentaci, která předtím nebyla uložena, při použití příkazu Uložit se automaticky otevře dialogové okno „Uložit jako“. Prezentaci musíte uložit.

Uložení prezentace do souboru jiného typu

Aplikace PowerPoint nabízí několik různých typů souboru, ve kterých lze prezentaci uložit. Prezentaci budete muset uložit do jiného typu souboru tehdy, budete-li ji chtít poslat někomu, kdo nemá stejnou verzi aplikace PowerPoint.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesu F12. Otevře se dialogové okno „Uložit jako“.
 2. Je-li umístění výchozí složky správné, zadejte název souboru do pole „Název souboru“. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete. Poté klávesou TAB přejděte do pole „Název souboru“ a zadejte název souboru.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Uložit jako typ“ a Šipkami vyberte formát.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace PowerPoint zavře dialogové okno a uloží soubor.

Zavření a ukončení

Chcete-li zavřít aktuální prezentaci tak, aby ostatní prezentace a aplikace PowerPoint zůstaly otevřené:

Stiskněte klávesy CONTROL + F4.

Chcete-li zavřít všechny prezentace a ukončit aplikaci Power­Point:

Stiskněte klávesy ALT + F4.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Právě čtete: Vytváření, otevírání, ukládání a zavírání prezentací
 4. Práce se snímky
 5. Práce s textem
 6. Formátování textu
 7. Formátování odstavců
 8. Seznamy
 9. Obrázky, obrazce a barvy pozadí
 10. Přechody a efekty
 11. Předvádění prezentací
 12. Oblíbené klávesové zkratky aplikace PowerPoint

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)