Ovládáme aplikaci PowerPoint 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader, SuperNova Předčítací lupa, SuperNova Lupa, SuperNova Lupa s hlasovou podporou, Dolphin ScreenReader

Datum vydání: 20. 01. 2016

Kapitola 7: Práce s textem

Přidání nadpisu

Když vložíte nový prázdný snímek, aplikace PowerPoint vloží objekt pro nadpis. Tento objekt můžete naplnit textem.

Jak na to:

 1. Vyberte tento objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li přidat text do prázdného objektu, jednoduše zadejte váš text. Jakmile začnete psát, aplikace PowerPoint se automaticky přepne do režimu úpravy textu.
  • Chcete-li upravit stávající nadpis, stiskněte klávesu ENTER. Přepnete se tak do režimu úprav.
  • Chcete-li nahradit existující nadpis, stiskem klávesy DELETE odstraňte aktuální text a poté zadejte váš text. Jakmile začnete psát, aplikace PowerPoint se automaticky přepne do režimu úpravy textu. Poznámka: při použití klávesy DELETE pro odstranění stávajícího textu buďte opatrni, druhý stisk klávesy DELETE totiž způsobí odstranění samotného objektu. Jestliže k tomu dojde, stiskněte klávesy CONTROL + Z pro vrácení poslední akce.
 3. Stiskněte klávesu ESCAPE nebo stiskněte klávesy CONTROL + ENTER pro přesun na další objekt. Nacházíte-li se v posledním objektu snímku, stisk kláves CONTROL + ENTER vloží nový snímek. Tento nový snímek bude mít stejné rozložení jako předchozí snímek.

Přidání textu

Když vložíte nový prázdný snímek, aplikace PowerPoint vloží objekt, do kterého můžete vložit text. Tento objekt můžete naplnit textem.

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li vložit text do prázdného objektu, jednoduše zadejte text. Jakmile začnete psát text, aplikace PowerPoint se automaticky přepne do režimu úpravy textu.
  • Chcete-li upravit aktuální text, stiskněte klávesu ENTER. Zapne se tak režim úpravy textu.
  • Chcete-li nahradit existující text, nejprve odstraňte aktuální text stiskem klávesy DELETE a pak zadejte text. Jakmile začnete psát, aplikace PowerPoint se automaticky přepne do režimu úpravy textu. Poznámka: při použití klávesy DELETE pro odstranění stávajícího textu buďte opatrni, druhý stisk klávesy DELETE totiž způsobí odstranění samotného objektu. Jestliže k tomu dojde, stiskněte klávesy CONTROL + Z pro vrácení poslední akce.
 3. Stiskněte klávesu ESCAPE nebo stiskněte klávesy CONTROL + ENTER pro přesun na další objekt. Nacházíte-li se v posledním objektu snímku, stisk kláves CONTROL + ENTER vloží nový snímek. Tento nový snímek bude mít stejné rozložení jako předchozí snímek.

Změna velikosti písmen textu

Aplikace PowerPoint vám umožňuje změnit velikost písmen textu, aniž byste jej museli znovu přepisovat. To vám může ušetřit spoustu času, jestliže jste napsali dlouhé pasáže textu s použitím nesprávné velikostí písmen.

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Chcete-li změnit jen určitou část textu, stiskem klávesy ENTER se přepněte do režimu úprav textu a pomocí klávesy SHIFT a Šipek vyberte text, který chcete změnit.
 3. Stiskněte klávesy SHIFT + F3. Opakovaným stiskem těchto kláves cyklicky měníte způsob změny velikosti písmen (všechna velká, všechna malá, první velké písmeno).
 4. Je-li aktivní režim úpravy textu, stiskněte klávesu ESCAPE.

Přesunutí textu

Tak jako můžete vytvořit kopii snímku, můžete také přesunout nebo zkopírovat určité oblasti textu z jednoho snímku do druhého. Mnohem rychleji tak vytvoříte více snímků s podobným obsahem.

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li do schránky přemístit veškerý text, stiskněte klávesy CONTROL + X.
  • Chcete-li do schránky přemístit jen část textu, přepněte se do režimu úprav stiskem klávesy ENTER, klávesami SHIFT + Šipky vyberte text, který chcete přemístit, a poté stiskem kláves CONTROL + X přemístěte vybraný text do schránky. Jste-li hotovi, opusťte režim úprav stiskem klávesy ESCAPE.
 3. Přejděte na objekt v cílovém snímku.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li přepsat stávající text v objektu, stiskněte klávesy CONTROL + V.
  • Chcete-li přidat text, stiskem klávesy ENTER se přepněte do režimu úprav textu, Šipkami přejděte na místo, kam chcete text vložit a stiskněte klávesy CONTROL + V. Jste-li hotovi, stiskněte klávesu ESCAPE.

Zkopírování textu

Tak jako můžete vytvořit kopii snímku, můžete také přesunout nebo zkopírovat určité oblasti textu z jednoho snímku do druhého. Mnohem rychleji tak vytvoříte více snímků s podobným obsahem.

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li do schránky zkopírovat veškerý text, stiskněte klávesy CONTROL + C.
  • Chcete-li do schránky zkopírovat jen část textu, přepněte se do režimu úprav stiskem klávesy ENTER, klávesami SHIFT + Šipky vyberte text, který chcete zkopírovat, a poté stiskem kláves CONTROL + C zkopírujte vybraný text do schránky. Jste-li hotovi, opusťte režim úprav stiskem klávesy ESCAPE.
 3. Přejděte na objekt v cílovém snímku.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li přepsat stávající text v objektu, stiskněte klávesy CONTROL + V.
  • Chcete-li přidat text, stiskem klávesy ENTER se přepněte do režimu úprav textu, Šipkami přejděte na místo, kam chcete text vložit a stiskněte klávesy CONTROL + V. Jste-li hotovi, stiskněte klávesu ESCAPE.

Odstranění textu

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li odstranit veškerý text v objektu, stiskněte klávesu DELETE. Poznámka: při použití klávesy DELETE pro odstranění stávajícího textu buďte opatrni, druhý stisk klávesy DELETE totiž způsobí odstranění samotného objektu. Jestliže k tomu dojde, stiskněte klávesy CONTROL + Z pro vrácení poslední akce.
  • Chcete-li odstranit pouze část textu, nejprve stiskněte klávesu ENTER pro přepnutí do režimu úpravy textu, poté Šipkami přejděte na začátek textu, který chcete odstranit, a dále opakovaným stiskem klávesy DELETE odstraňujte text znak po znaku. Jste-li hotovi, stiskněte klávesu ESCAPE.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nové prezentace
 4. Otevírání souborů
 5. Ukládání a zavírání prezentací
 6. Práce se snímky
 7. Právě čtete: Práce s textem
 8. Formátování textu
 9. Formátování odstavců
 10. Seznamy
 11. Obrázky, obrazce a barvy pozadí
 12. Přechody a efekty
 13. Předvádění prezentací
 14. Oblíbené klávesové zkratky aplikace PowerPoint

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)