Ovládáme aplikaci PowerPoint 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader, SuperNova Předčítací lupa, SuperNova Lupa, SuperNova Lupa s hlasovou podporou, Dolphin ScreenReader

Datum vydání: 20. 01. 2016

Kapitola 10: Seznamy

Přeměna odstavců na seznam s odrážkami

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskem klávesy ENTER zapněte režim úpravy textu a pomocí kláves SHIFT + Šipky vyberte odstavce, které chcete změnit.
 3. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li použít výchozí styl odrážek, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Odrážky“ a stiskněte klávesu ENTER.
  • Chcete-li použít alternativní styl odrážek, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Odrážky“, klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku, Šipkami vyberte styl odrážek a stiskněte klávesu ENTER.

  Aplikace PowerPoint zavře nabídku a vytvoří seznam.

Přeměna odstavců na číslovaný seznam

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskem klávesy ENTER zapněte režim úpravy textu a pomocí kláves SHIFT + Šipky vyberte odstavce, které chcete změnit.
 3. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li použít výchozí styl číslování, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Číslování“ a stiskněte klávesu ENTER.
  • Chcete-li použít alternativní styl číslování, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Číslování“, klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku, Šipkami vyberte styl číslování a stiskněte klávesu ENTER.

  Aplikace PowerPoint zavře nabídku a vytvoří seznam.

Zvýšení a snížení úrovně položek seznamu

Můžete zvýšit nebo snížit úroveň položek seznamu a dát tak seznamu strukturu tím, že seskupíte určité body pod hlavní nadpis.

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskem klávesy ENTER se přepněte do režimu úpravy textu a Šipkami se přemístěte na začátek položky seznamu, kterou chcete změnit.
 3. Stiskněte klávesy:
  • TAB nebo SHIFT + ALT + ŠIPKA VPRAVO pro snížení úrovně položky seznamu.
  • SHIFT + TAB nebo SHIFT + ALT + ŠIPKA VLEVO pro zvýšení úrovně položky seznamu.
 4. Jste-li hotovi, stiskněte klávesu ESCAPE.

Poznámka: klávesy TAB nebo SHIFT + TAB plní tento účel jen tehdy, nachází-li se kurzor na začátku odstavce. Ve všech ostatních případech způsobí stisk klávesy TAB vložení znaku tabulátoru.

Přesunutí položek seznamu nahoru nebo dolů

Umístění položek v seznamu lze změnit použitím klávesového příkazu aplikace PowerPoint. Položky, které přesunete nahoru nebo dolů, zůstanou na stejné úrovni včetně svých závislostí.

Jak na to:

 1. Vyberte objekt v podokně Zobrazení snímku.
 2. Stiskem klávesy ENTER zapněte režim úpravy textu a poté Šipkami přesuňte kurzor na položku.
 3. Stiskněte klávesy:
  • SHIFT + ALT + ŠIPKA NAHORU pro přesunutí položky nahoru.
  • SHIFT + ALT + ŠIPKA DOLŮ pro přesunutí položky dolů.
 4. Jste-li hotovi, stiskněte klávesu ESCAPE.

Ukončení přidávání nových položek do seznamu

Aplikace PowerPoint přidá novou položku do seznamu po každém stisku klávesy ENTER.

Chcete-li ukončit přidávání položek v režimu úpravy textu:

 1. Umístěte kurzor na začátek položky, kterou chcete změnit.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Pracujete-li se seznamem s odrážkami, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Odrážky“ a stiskem klávesy ENTER zrušte výběr tohoto stylu.
  • Pracujete-li s číslovaným seznamem, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Číslování“ a stiskem klávesy ENTER zrušte výběr tohoto stylu.

  Aplikace PowerPoint zavře nabídku a kurzor se vrátí zpět do snímku. Režim úpravy textu zůstane nadále aktivní. Rozdělíte-li takto číslovaný seznam, pořadí dalších položek se automaticky změní.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nové prezentace
 4. Otevírání souborů
 5. Ukládání a zavírání prezentací
 6. Práce se snímky
 7. Práce s textem
 8. Formátování textu
 9. Formátování odstavců
 10. Právě čtete: Seznamy
 11. Obrázky, obrazce a barvy pozadí
 12. Přechody a efekty
 13. Předvádění prezentací
 14. Oblíbené klávesové zkratky aplikace PowerPoint

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)