Prohlížení webu v aplikaci Google Chrome

Platí pro produkty: SuperNova Předčítací lupa, SuperNova Lupa, SuperNova Lupa s hlasovou podporou, Dolphin ScreenReader

Datum vydání: 20. 06. 2018

Kapitola 5: Pohyb po složitých webových stránkách pomocí Dolphin kurzoru

Často se budete během procházení webu setkávat se stránkami, které jsou složité, plné textu, odkazů a dalších objektů. Na takovýchto stránkách může být těžké a zdlouhavé se zorientovat pomocí základních ovládacích kláves Dolphin kurzoru. Proto vám přinášíme pár tipů a triků, jak si pohyb a čtení na takovýchto stránkách co nejvíce zjednodušit.

Rychlé navigační klávesy

SuperNova a ScreenReader obsahují celou řadu klávesových zkratek, které rychle přesunují Dolphin kurzor na daný objekt nebo část textu na stránce. Tyto zkratky se nazývají Rychlé navigační klávesy. V předešlých kapitolách jste se již s některými z nich seznámili, ale v následující tabulce uvádíme jejich úplný přehled. Stisk každé klávesy vás přemístí na další prvek nalezený na webové stránce. Přistisknete-li klávesu SHIFT, přemístíte se na předchozí prvek.

Oblíbené rychlé navigační klávesy
Funkce Ovládací klávesa
Přejít na následující nadpis H
Přejít na následující nadpis určité úrovně 1 až až 6 (na české klávesnici + až ž)
Přejít na následující editační pole E
Přejít na následující odkaz K
Přejít na následující tabulku T
Další rychlé navigační klávesy
Funkce Ovládací klávesa
Přejít na následující tlačítko B
Přejít na následující rozbalovací seznam C
Přejít na následující prvek, který je odlišný od současného D
Přejít na následující pole formuláře F
Přejít na následující grafiku s alternativním textem nebo odkazem G
Přejít na následující položku seznamu I
Přejít na následující odrážkový nebo číslovaný seznam L
Přejít na následující rámec M
Přejít na následující osamocený blok textu N
Přejít na následující odstavec P
Přejít na následující prvek citace Q
Přejít na následující přepínač R
Přejít na následující nenavštívený odkaz U
Přejít na následující navštívený odkaz V
Přejít na následující zaškrtávací pole X
Přejít na následující oblast stránky Aria Středník (na české klávesnici u s kroužkem)

Hledání textu na webové stránce

Rychlé navigační klávesy jsou velmi užitečné, jsou však případy, kdy je jejich použití nemožné (v případě nedostatečně strukturovaných stránek) nebo příliš zdlouhavé. Tehdy můžete spíše chtít vyhledat předem daný text, když jistě víte, že se na stránce vyskytuje.

Chcete-li vyhledat text na stránce:

 1. Stiskněte klávesu F3. SuperNova a ScreenReader oznámí „najít“. Všimněte si, že se na obrazovce nezobrazuje žádné dialogové okno.
 2. Zadejte hledaný text.
 3. Stiskněte klávesu ENTER. SuperNova a ScreenReader prohledají stránku dále od pozice Dolphin kurzoru na výskyt hledaného textu. Nebude-li text nalezen, bude vysloveno hlášení „nenalezeno“.
 4. V hledání můžete dále pokračovat stiskem klávesy F4. Hledání pokračuje od aktuální pozice Dolphin kurzoru do konce stránky. Nebude-li nic dalšího nalezeno, vysloví se hlášení „nenalezeno“. Chcete-li hledat zpět, stiskněte klávesu F2. Je též dobré vědět, že zadaný hledaný text je uložen do zadání nového textu nebo do ukončení programu SuperNova nebo ScreenReader. To znamená, že stejný text lze vyhledávat i na jiných webových stránkách, aniž byste jej museli znovu zadávat.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Pohyb po webových stránkách - základy práce s Dolphin kurzorem
 3. Otevírání webových stránek a vyhledávání
 4. Používání karet
 5. Právě čtete: Pohyb po složitých webových stránkách pomocí Dolphin kurzoru
 6. Čtení tabulek na webových stránkách
 7. Kopírování textu z webové stránky
 8. Klávesové zkratky aplikace Google Chrome

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)