Prohlížení webu v aplikaci Google Chrome

Platí pro produkty: SuperNova Předčítací lupa, SuperNova Lupa, SuperNova Lupa s hlasovou podporou, Dolphin ScreenReader

Datum vydání: 20. 06. 2018

Kapitola 6: Čtení tabulek na webových stránkách

Budete-li opakovaně tisknout klávesu ŠIPKA DOLŮ a pohybovat tak Dolphin kurzorem v� tabulce, zjistíte, že Dolphin kurzor nejprve prochází obsah buňky směrem dolů a poté se přesune na další buňku v� řádku. Dosáhnete-li konce řádku, Dolphin kurzor se přesune na další řádek tabulky. Abyste se v tabulce snáze zorientovali, program SuperNova při pohybu rovněž ohlašuje souřadnice aktuální buňky. Poznámka: jestliže program SuperNova neohlašuje umístění aktuálního řádku a sloupce, je to zřejmě tím, že máte nastavenu nízkou úroveň výřečnosti. Vyšší úroveň výřečnosti nastavíte stiskem kláves CAPSLOCK + ROVNÁ SE.

Kromě procházení tabulek pomocí šipek nabízí programy SuperNova a ScreenReader ovládací klávesy, které vám umožní přejít na tabulku a procházet jí po řádcích a sloupcích. Tyto zkratky jsou popsány v tabulce níže, takže si je při jejím procházení můžete rovnou vyzkoušet!

Navigační ovládací klávesy Dolphin kurzoru v tabulkách
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přejít na buňku výše CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU LEVÝ CONTROL + LEVÝ ALT + ŠIPKA NAHORU
Přejít na buňku níže CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ LEVÝ CONTROL + LEVÝ ALT + ŠIPKA DOLŮ
Přejít na buňku vlevo CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO LEVÝ CONTROL + LEVÝ ALT + ŠIPKA VLEVO
Přejít na buňku vpravo CAPS LOCK + ŠIPKA VPRAVO LEVÝ CONTROL + LEVÝ ALT + ŠIPKA VPRAVO

Pozn. Program SuperNova/Scre­enReader rozpozná tabulku na webové stránce jen tehdy, obsahuje-li tabulka nebo její buňky ohraničení. Jestliže se na stránce vyskytuje tabulka bez ohraničení, nebude pro programy SuperNova a ScreenReader rozpoznána jako tabulka a navigační klávesy pro pohyb v tabulkách nebudou k dispozici. Takto se vyhneme problémům s neohraničenými tabulkami na mnoha webových stránkách, kde se tyto tabulky používají k vyznačení uspořádání stránky namísto zobrazení tabulkových dat.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

  1. Úvod
  2. Pohyb po webových stránkách - základy práce s Dolphin kurzorem
  3. Otevírání webových stránek a vyhledávání
  4. Používání karet
  5. Pohyb po složitých webových stránkách pomocí Dolphin kurzoru
  6. Právě čtete: Čtení tabulek na webových stránkách
  7. Kopírování textu z webové stránky
  8. Klávesové zkratky aplikace Google Chrome

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)