Základy moderních aplikací systému Windows

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 11. 12. 2013

Kapitola 3: Základy moderní aplikace Kalendář

Podrobnosti o verzi:

 • Program SuperNova verze 13.51.
 • Aplikace Kalendář verze 17.0.
 • Datum vydání: 9. července 2013.

Zde je několik tipů, které vám pomohou začít s aplikací Kalendář pro systém Windows 8.

Mohu používat aplikaci Kalendář pro systém Windows 8 s programem SuperNova a klávesnicí?

Ano, aplikaci Kalendář pro systém Windows 8 lze používat s programem SuperNova a klávesnicí. Tato aplikace je provázána s aplikací Pošta.

Jak přidám svůj e-mailový účet do aplikace Kalendář?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte položku „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Je-li aplikace Kalendář spuštěna poprvé, dotáže se vás na e-mailovou adresu a heslo. Zadejte tedy tyto informace do příslušných editačních polí.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Uložit“ a stiskněte klávesu ENTER.

Informace o účtu, jež zadáte v aplikaci Kalendář, budou automaticky sdíleny s aplikacemi Kalendář, Lidé a Zprávy.

Jak do aplikace Kalendář přidám další e-mailový účet?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte položku „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Stiskněte klávesy WINDOWS + I. Otevře se ovládací tlačítko Nastavení.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Účty“ a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klávesou TAB přejděte na „Přidat účet“ a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Ještě jednou stiskněte klávesu TAB a poté Šipkami vyberte typ účtu. Jste-li hotovi, pokračujte stiskem klávesy ENTER a dále se řiďte pokyny na obrazovce.

K přidání většiny účtů postačí zadání uživatelského jména a hesla. V některých případech budete požádáni o další podrobnosti, které lze obvykle zjistit na webové stránce vašeho poštovního účtu.

Některé účty nebude možné přidat, zvláště pokud používají protokol POP (Post Office Protocol). Další informace získáte na webové stránce vašeho poštovního účtu nebo např. v článku společnosti Microsoft, který pojednává o použití účtů POP ve Windows 8.

Jak odebrat e-mailový účet?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte položku „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Stiskněte klávesy WINDOWS + I. Otevře se ovládací tlačítko Nastavení.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Účty“ a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Ještě jednou stiskněte klávesu TAB pro přesun do seznamu účtů, Šipkami vyberte účet, který chcete odebrat, a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klávesami SHIFT + TAB přejděte na „Odebrat účet“ nebo „Odebrat všechny účty“ a stiskněte klávesu ENTER.

Tím dojde k odebrání účtu z aplikace Kalendář, původní účet včetně zpráv však zůstane nedotčen. Ke zprávám se můžete následně dostat přes webový prohlížeč nebo aplikaci Kalendář odjinud.

Jak přidám záznam do kalendáře?

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + N (nebo přejděte na den, ve kterém se má událost konat, a stiskněte klávesu ENTER). Otevře se okno události.
 2. Zadejte popis události.
 3. Klávesou TAB procházejte zbylé možnosti, mezi nimiž najdete poznámky, data a časy, a proveďte potřebné úpravy.
 4. Chcete-li přidat připomenutí, nastavit stav nebo poslat událost příteli e-mailem, klávesou TAB přejděte na „Zobrazit víc“ a stiskněte klávesu ENTER. Objeví se další možnosti, které můžete procházet klávesou TAB a patřičně upravit.
 5. Klávesou TAB přejděte na „Uložit změny“ a stiskněte klávesu ENTER.

Jak si prohlédnu záznamy kalendáře?

Kalendář zahrnuje různé způsoby zobrazení, včetně zobrazení dne, týdne a měsíce. Možnost přepínání mezi těmito zobrazeními se často hodí při práci v kalendáři a revizi záznamů.

Pracujete-li například v zobrazení měsíce, program SuperNova automaticky ohlašuje události v aktuálním dni. To může být užitečné při malém počtu událostí. Na druhou stranu, je-li den zaplněn událostmi, přepnutí do zobrazení dne vám umožní prohlížet události jednu po druhé. V zobrazení dne přecházíte mezi událostmi Šipkami nahoru/dolů.

Zde je několik klávesových zkratek, které vám usnadní práci v zobrazeních.

Přepínání mezi zobrazeními:

 • CONTROL + 1 (znak plus na české klávesnici) (nebo CONTROL + D) přepíná na zobrazení dne.
 • CONTROL + 2 (písmeno ě na české klávesnici) (nebo CONTROL + O) přepíná na zobrazení pracovního týdne.
 • CONTROL + 3 (písmeno š na české klávesnici) (nebo CONTROL + W) přepíná na zobrazení týdne.
 • CONTROL + 4 (písmenu č na české klávesnici) (nebo CONTROL + M) přepíná na zobrazení měsíce.

V zobrazení měsíce:

 • PAGE UP (nebo CONTROL + H) přejde na předchozí měsíc.
 • PAGE DOWN (nebo CONTROL + J) přejde na následující měsíc.
 • CONTROL + T (nebo HOME) přejde na aktuální měsíc.
 • ŠIPKA VLEVO přejde na předchozí den.
 • ŠIPKA VPRAVO přejde na následující den.

V zobrazení týdne:

 • PAGE UP (nebo CONTROL + H) přejde na předchozí týden.
 • PAGE DOWN (nebo CONTROL + J) přejde na následující týden.
 • CONTROL + T (nebo HOME) přejde na aktuální týden.
 • ŠIPKA VLEVO přejde na předchozí den.
 • ŠIPKA VPRAVO přejde na následující den.

V zobrazení dne:

 • PAGE UP (nebo CONTROL + H) přejde na předchozí den.
 • PAGE DOWN (nebo CONTROL + J) přejde na následující den.
 • CONTROL + T (nebo HOME) přejde na aktuální den.
 • ŠIPKA VLEVO přejde na předchozí den (dvoudenní zobrazení).
 • ŠIPKA VPRAVO přejde na následující den (dvoudenní zobrazení).
 • ŠIPKA NAHORU přejde na předchozí hodinu.
 • ŠIPKA DOLŮ přejde na následující hodinu.

Tip: mezi zobrazeními se lze přepínat rovněž pomocí nabídky aplikace (klávesy WINDOWS + Z).

Jaké klávesové zkratky jsou v aplikaci Kalendář k dispozici?

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci v moderní aplikaci Kalendář.

Chcete-li provést Stiskněte
Zobrazit den CONTROL + 1 (znak plus na české klávesnici) nebo CONTROL + D
Zobrazit pracovní týden CONTROL + 2 (písmeno ě na české klávesnici) nebo CONTROL + O
Zobrazit týden CONTROL + 3 (písmeno š na české klávesnici) nebo CONTROL + W
Zobrazit měsíc CONTROL + 4 (písmeno č na české klávesnici) nebo CONTROL + M
Přejít na dnešek CONTROL + T nebo HOME
Vytvořit novou událost CONTROL + N
Přejít na předchozí měsíc v zobrazení měsíce, přejít na předchozí týden v zobrazení týdne, přejít na dva předcházející dny v zobrazení dne PAGE UP nebo CONTROL + H
Přejít na následující měsíc v zobrazení měsíce, přejít na následující týden v zobrazení týdne, přejít na dva následující dny v zobrazení dne PAGE DOWN nebo CONTROL + J
Přejít na následující den v zobrazení ŠIPKA VPRAVO
Přejít na předchozí den v zobrazení ŠIPKA VLEVO
Přejít na následující hodinu v zobrazení ŠIPKA DOLŮ
Přejít na předchozí hodinu v zobrazení ŠIPKA NAHORU
Přejít zpět ESCAPE
Uložit nebo odeslat událost CONTROL + S
Odpovědět na událost CONTROL + P, vybrat ŠIPKAMI NAHORU/DOLŮ
Odstranit událost CONTROL + D

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Základy moderní aplikace Pošta
 3. Právě čtete: Základy moderní aplikace Kalendář
 4. Základy moderní aplikace Internet Explorer
 5. Základy moderní aplikace Store

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)