Základy moderních aplikací systému Windows

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 11. 12. 2013

Kapitola 2: Základy moderní aplikace Pošta

Podrobnosti o verzi:

 • Program SuperNova verze 13.51.
 • Aplikace Pošta verze 17.0.
 • Datum vydání: 9. července 2013.

Zde je několik tipů, které vám pomohou začít pracovat s aplikací Pošta.

Mohu používat moderní aplikaci Pošta systému Windows 8 s programem SuperNova a klávesnicí?

Ano, aplikaci Pošta systému Windows 8 lze používat s programem SuperNova a klávesnicí. S pohybem v uživatelském prostředí vám pomohou některé užitečné klávesové zkratky aplikace Pošta a uživatelské akce programu SuperNova.

Tip: nejste-li ještě zcela obeznámeni s režimem Dolphin kurzoru, určitě si přečtěte o jeho funkci v uživatelské příručce programu SuperNova. Příručku programu SuperNova najdete v menu „Nápověda“ ovládacího panelu programu SuperNova.

Jak přidám svůj e-mailový účet do aplikace Pošta?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte aplikaci Pošta a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Je-li aplikace Pošta spuštěna poprvé, dotáže se vás na e-mailovou adresu a heslo. Zadejte tedy tyto informace do příslušných editačních polí.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Uložit“ a stiskněte klávesu ENTER.

Informace o účtu, jež zadáte v aplikaci Pošta, budou automaticky sdíleny s aplikacemi Kalendář a Lidé.

Jak do aplikace Pošta přidám další e-mailový účet?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte aplikaci Pošta a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Stiskněte klávesy WINDOWS + I. Otevře se ovládací tlačítko Nastavení.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Účty“ a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klávesou TAB přejděte na „Přidat účet“ a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Ještě jednou stiskněte klávesu TAB a poté Šipkami vyberte typ účtu. Jste-li hotovi, pokračujte stiskem klávesy ENTER a dále se řiďte pokyny na obrazovce.

K přidání většiny účtů postačí zadání uživatelského jména a hesla. V některých případech budete požádáni o další podrobnosti, které lze obvykle zjistit na webové stránce vašeho poštovního účtu.

Některé účty nebude možné přidat, zvláště pokud používají protokol POP (Post Office Protocol). Další informace získáte na webové stránce vašeho poštovního účtu nebo např. v článku společnosti Microsoft, který pojednává o použití účtů POP ve Windows 8.

Jak odebrat e-mailový účet?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte aplikaci Pošta a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Stiskněte klávesy WINDOWS + I. Otevře se ovládací tlačítko Nastavení.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Účty“ a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Ještě jednou stiskněte klávesu TAB pro přesun do seznamu účtů, Šipkami vyberte účet, který chcete odebrat, a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klávesami SHIFT + TAB přejděte na „Odebrat účet“ nebo „Odebrat všechny účty“ a stiskněte klávesu ENTER.

Tím dojde k odebrání účtu z aplikace Pošta, původní účet včetně zpráv však zůstane nedotčen. Ke zprávám se můžete následně dostat přes webový prohlížeč nebo aplikaci Pošta odjinud. Na druhou stranu, odebráním poštovního účtu dojde automaticky k odebrání účtu z aplikací Kalendář, Lidé a Zprávy.

Jak mohu zastavit synchronizaci pošty?

Jak na to:

 1. Není-li systémový kurzor na Úvodní obrazovce, stiskem klávesy WINDOWS přejděte na Úvodní obrazovku, Šipkami vyhledejte aplikaci Pošta a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Stiskněte klávesy WINDOWS + I. Otevře se ovládací tlačítko Nastavení.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Účty“ a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Ještě jednou stiskněte klávesu TAB pro přesun do seznamu účtů, Šipkami vyberte účet, který chcete odebrat, a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Klávesou TAB přejděte na „Stahovat nové e-maily“ a stiskněte klávesy ALT + ŠIPKA DOLŮ. Otevře se seznam.
 6. Šipkami vyberte možnost „Ručně“ a stiskněte klávesu ENTER.
 7. Klávesou TAB přejděte na „Zpět“ a stiskněte klávesu ENTER. Opět se zobrazí ovládací tlačítko Nastavení.
 8. Stiskněte klávesu ESCAPE pro návrat do aplikace Pošta.

Chcete-li nyní ručně synchronizovat e-mailový účet, stiskněte klávesu F5. Lze to provést také tak, že otevřete nabídku aplikace stiskem kláves WINDOWS + Z a zvolíte „Synchronizovat“.

Jak si přečtu přijatou poštu?

Uživatelské prostředí aplikace Pošta můžete procházet klávesami TAB a SHIFT + TAB. Opakovaným stiskem klávesy TAB přejdete postupně přes seznam složek, seznam zpráv a různé další ovládací prvky jako filtr, hledání, a tlačítka „Nový“ a „Odstranit“. Čtení e-mailů vám usnadní Dolphin kurzor, který se zapne automaticky, jakmile dosáhnete těla zprávy. Taktéž byla zavedena uživatelská ovládací klávesa, která urychlí přechod mezi seznamem zpráv a tělem zprávy.

Chcete-li si přečíst e-mail:

 1. Vyberte e-mail v seznamu zpráv.
 2. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + M. Program SuperNova zapne Dolphin kurzor a přesune jej do těla zprávy.
 3. Šipkami si přečtěte zprávu.
 4. Jste-li hotovi, stiskněte znovu klávesy CAPSLOCK + M. Program SuperNova vypne Dolphin kurzor a kurzor se vrátí zpět do seznamu zpráv.

Jak napíšu a odešlu e-mail?

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + N. Otevře se okno nové zprávy a kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Zadejte e-mailové adresy příjemců. Jednotlivé e-mailové adresy od sebe oddělujte středníkem.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Kopie“ a zadejte další e-mailové adresy, které mají obdržet kopii e-mailu.
 4. Klávesou TAB přejděte do pole „Předmět“ a zadejte předmět e-mailu.
 5. Klávesou TAB přejděte do textu zprávy a napište text.
 6. Až budete připraveni odeslat zprávu, stiskněte klávesy ALT + S.

Aplikace Pošta zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li v režimu offline, zpráva se odešle, až budete online.

Jak odpovím na zprávu?

Jak na to:

 1. Vyberte e-mail, na který chcete odpovědět.
 2. Chcete-li odpovědět pouze osobám uvedeným v poli „Komu“, stiskněte klávesy CONTROL + R. Chcete-li odpovědět všem osobám uvedeným v polích „Komu“ a „Kopie“, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + R. Otevře se okno zprávy s požadovanými e-mailovými adresami.
 3. Klávesou TAB přejděte do textu zprávy a napište text.
 4. Až budete připraveni odeslat zprávu, stiskněte klávesy ALT + S.

Aplikace Pošta zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li v režimu offline, zpráva se odešle, až budete online.

Jak změním typ a barvu písma a přidám odkazy?

Aplikace Pošta je vybavena možnostmi úpravy vašich zpráv včetně změny typu a barvy písma a přidání nebo odebrání odkazů. Tyto možnosti se nacházejí v nabídce aplikace (klávesy WINDOWS + Z). Součástí aplikace Pošta jsou rovněž klávesové zkratky k provádění mnoha úkonů formátování (viz úplný seznam níže).

Jak mohu vytvářet a spravovat poštovní složky?

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy WINDOWS + Z. Otevře se nabídka aplikace.
 2. Klávesou TAB přejděte na „Spravovat složky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se nabídka.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte „Vytvořit složku“ a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Do zobrazeného editačního pole zadejte název nové složky.
 5. Klávesou TAB přejděte na „OK“ a stiskněte klávesu ENTER. Nová složka se vytvoří.

Z nabídky „Spravovat složky“ můžete dále provádět akce jako vyprázdnit složku, označit jako přečtené, přejmenovat, odstranit a vytvořit podsložku.

Jak přesunu zprávu do složky?

Jak na to:

 1. Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + M. Kurzor se přesune do seznamu složek.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ se přemístěte na cílovou složku a stiskněte klávesu ENTER.

Jak označím zprávu jako nevyžádanou?

Jak na to:

 1. Vyberte zprávu nebo zprávy, které chcete označit jako nevyžádané.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + J. Zprávy budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta.

Jestliže jste přesunuli zprávu do nevyžádané pošty omylem, můžete ji obnovit zpět tak, že přejdete do složky Nevyžádaná pošta, vyberete zprávu a poté stisknete klávesy WINDOWS + Z pro otevření nabídky aplikace, klávesou TAB přejdete na možnost „Není nevyžádaná“ a stisknete klávesu ENTER. Zprávy budou přesunuty zpět do Doručené pošty.

Jaké klávesové zkratky jsou v aplikaci Pošta k dispozici?

Následující tabulka uvádí klávesové zkratky, které můžete používat v aplikaci Pošta.

Chcete-li provést Stiskněte
Odpovědět CONTROL + R
Odpovědět všem CONTROL + SHIFT + R
Předat dál CONTROL + F
Přesunout položku do jiné složky CONTROL + M
Označit nebo zrušit označení položky jako nevyžádané CONTROL + J
Zobrazit pouze nepřečtené zprávy CONTROL + SHIFT + U
Zobrazit všechny zprávy CONTROL + SHIFT + A
Zobrazit nabídku Spravovat složky CONTROL + SHIFT + E
Označit jako nepřečtené CONTROL + U
Označit jako přečtené CONTROL + Q
Vybrat všechny zprávy CONTROL + A
Označit zprávu příznakem nebo odebrat příznak INSERT
Vytvořit novou zprávu CONTROL + N
Umístit kurzor na tlačítko Komu ALT + T
Umístit kurzor na tlačítko Kopie ALT + C
Umístit kurzor na tlačítko Skrytá ALT + B
Vložit přílohu ALT + I
Vložit odkaz CONTROL + K
Zvolit písmo CONTROL + SHIFT + F
Zvětšit velikost písma CONTROL + SHIFT + ČÁRKA
Zmenšit velikost písma CONTROL + SHIFT + TEČKA
Vymazat formátování PRAVÝ CONTROL + MEZERNÍK
Zarovnat doleva CONTROL + L
Zarovnat doprava CONTROL + R
Zarovnat na střed CONTROL + E
Vytvořit seznam s odrážkami CONTROL + SHIFT + L
Odsadit vybraný text TAB nebo CONTROL + M
Zrušit odsazení vybraného textu SHIFT + TAB nebo CONTROL + SHIFT + M
Odeslat e-mail ALT + S
Zopakovat vrácenou akci CONTROL + Y
Otevřít pozvánku v Kalendáři ALT + V
Synchronizovat F5

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Základy moderní aplikace Pošta
 3. Základy moderní aplikace Kalendář
 4. Základy moderní aplikace Internet Explorer
 5. Základy moderní aplikace Store

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)