Základy práce pomocí klávesnice v systému Windows 8

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 18. 10. 2013

Kapitola 11: Souhrn základních klávesových zkratek systému Windows 8

Windows 8

Funkce Klávesy
Zobrazit Úvodní obrazovku nebo přejít do předchozí aplikace, pokud se již na Úvodní obrazovce nacházíte WINDOWS
Přepnout z Úvodní obrazovky do zobrazení Aplikace CONTROL + TAB
Přepnout z Úvodní obrazovky do zobrazení skupin CONTROL + MINUS
Prozkoumat TAB nebo Šipky
Otevřít dlaždici ENTER
Otevřít možnosti včetně připnutí nebo odepnutí, zvětšení nebo zmenšení a zapnutí nebo vypnutí aktivních dlaždic APLIKAČNÍ KLÁVESA (nebo SHIFT + F10)
Přejít na aktivní oznámení WINDOWS + V
Přejít na aktivní oznámení v opačném pořadí WINDOWS + SHIFT + V
Otevřít ovládací tlačítka WINDOWS + C
Otevřít ovládací tlačítko Hledat a vyhledat aplikace WINDOWS + Q
Otevřít ovládací tlačítko Hledat a vyhledat nastavení WINDOWS + W
Otevřít ovládací tlačítko Hledat a vyhledat soubory WINDOWS + F
Otevřít ovládací tlačítko Sdílet WINDOWS + H
Otevřít ovládací tlačítko Zařízení WINDOWS + K
Otevřít ovládací tlačítko Nastavení WINDOWS + I
Zavřít ovládací tlačítko ESCAPE (nebo ALT + F4)
Otevřít nabídku Nástroje WINDOWS + X
Přejít na plochu WINDOWS + D
Přejít z plochy na hlavní panel, systémovou lištu (oznamovací oblast) a zpět na plochu TAB
Přejít na hlavní panel WINDOWS + T
Přejít na systémovou lištu (oznamovací oblast) WINDOWS + B
Jste-li na ploše, zobrazit ikony systémové lišty (oznamovací oblasti) CAPS LOCK + 0 (písmeno é na české klávesnici)
Otevřít nabídku moderní aplikace WINDOWS + Z
Ukončit aplikaci ALT + F4
Přepínat mezi otevřenými aplikacemi ALT + TAB
Odhlásit se a přejít na přihlašovací obrazovku WINDOWS + L

Klávesové příkazy nabídek

Příkaz lišty menu Klávesy
Přesunout systémový kurzor na lištu menu ALT
Přesouvat systémový kurzor po liště menu ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO
Otevřít položku menu pod kurzorem ŠIPKA DOLŮ nebo ENTER
Přesunout se na určitou položku menu a otevřít ji ALT + podtržené písmeno
Pohyb po otevřeném menu ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA NAHORU
Otevřít podmenu ŠIPKA VPRAVO nebo ENTER
Zavřít podmenu ŠIPKA VLEVO nebo ESCAPE
Vybrat položku menu ENTER

Klávesové příkazy dialogových oken

Příkazy dialogového okna Klávesy
Přesunout se na další ovládací prvek TAB
Přesunout se na předchozí ovládací prvek SHIFT + TAB
Kliknout na tlačítko, přepnout zaškrtávací pole nebo vybrat možnost přepínače MEZERNÍK
Vybrat aktivní tlačítko (tlačítko s obrysem) ENTER
Stornovat ESCAPE
Přejít přímo na ovládací prvek ALT + podtržené písmeno
Otevřít další kartu v dialogovém okně s více kartami CONTROL + TAB
Přejít na předchozí kartu v dialogovém okně s více kartami CONTROL + SHIFT + TAB

Klávesy programu SuperNova pro čtení dialogových oken a nabídek

Následující tabulka uvádí některé klávesy pro čtení programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader, které se vám mohou hodit při pohybu v nabídkách a dialogových a aplikačních oknech.

Poznámka: program SuperNova můžete nastavit tak, aby ohlašoval více či méně informací o nabídkách, položkách nabídek, tlačítkách, zaškrtávacích polích, seznamech a přepínačích změnou úrovně výřečnosti. Další nápovědu ke změně úrovně výřečnosti naleznete v uživatelské příručce programu SuperNova.

Příkaz klávesy pro čtení Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst aktuální položku (opakovaně) NUM. 0 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU
Přečíst ovládací prvek (opakovaně) NUM. TEČKA (*) Nepřiřazeno
Popsat zkratkovou klávesu (opakovaně) LEVÝ SHIFT + NUM. TEČKA CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Kde jsem? NUM. 7 CAPS LOCK + PAGE UP
Přečíst okno (opakovaně) NUM. 9 CAPS LOCK + B
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Klávesové příkazy editačních oblastí

Příkazy editační oblasti Klávesy
Přesunout se na další znak ŠIPKA VPRAVO
Přesunout se na předchozí znak ŠIPKA VLEVO
Přesunout se na další slovo CONTROL + ŠIPKA VPRAVO
Přesunout se na předchozí slovo CONTROL + ŠIPKA VLEVO
Přesunout se na další řádek ŠIPKA DOLŮ
Přesunout se na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Přesunout se na další odstavec CONTROL + ŠIPKA DOLŮ
Přesunout se na předchozí odstavec CONTROL + ŠIPKA NAHORU
Přesunout se na začátek řádku HOME
Přesunout se na konec řádku END
Zobrazit další obrazovku PAGE DOWN
Zobrazit předchozí obrazovku PAGE UP
Přejít na začátek dokumentu CONTROL + HOME
Přejít na konec dokumentu CONTROL + END

TIP: chcete-li vybrat text, použijte klávesu SHIFT v kombinaci s výše uvedenými klávesami pro pohyb, například stiskněte klávesy SHIFT + CONTROL + ŠIPKA VPRAVO, chcete-li rozšířit výběr o další slovo.

Klávesy programu SuperNova pro čtení v editačních oblastech

Následující tabulka uvádí některé klávesy pro čtení programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader, které se vám mohou hodit při práci v editačních oblastech a dokumentech.

Příkazy kláves pro čtení Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst znak (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 4 CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Přečíst slovo (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 5 CAPS LOCK + ŠIPKA VPRAVO
Přečíst řádek (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 6 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU (tato ovládací klávesa je též ovládací klávesou příkazu Aktuální položka)
Přečíst řádek po kurzor (opakovaným stiskem získáte další informace) LEVÝ SHIFT + NUM. 1 CAPS LOCK + HOME
Přečíst řádek od kurzoru (opakovaným stiskem získáte další informace) LEVÝ SHIFT + NUM. 2 CAPS LOCK + END
Přečíst větu CAPS LOCK + NUM. 4 (*) Nepřiřazeno
Přečíst odstavec CAPS LOCK + NUM. 5 (*) Nepřiřazeno
Plynulé čtení NUM. PLUS (čtení přerušte stiskem klávesy ESCAPE) CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ (čtení přerušte stiskem klávesy ESCAPE)
Přečíst výběr (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 1 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

(*) Nepřiřazeno: Tomuto příkazu není v tomto rozložení kláves přiřazena žádná ovládací klávesa. Vlastní ovládací klávesu můžete tomuto příkazu přiřadit takto:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se nabídka „Obecné“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Klávesnice a ovládací klávesy“ a stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO. Otevře se podnabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ovládací klávesy“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ovládací klávesy“. Kurzor se nachází v seznamu „Skupina funkcí ovládacích kláves“.
 5. Šipkami vyberte „Čtení“. Dále klávesou TAB přejděte do seznamu „Funkce“ a dále vyberte příkaz, ke kterému chcete ovládací klávesu přiřadit.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přidat klávesu“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno. Pomocí možností v tomto dialogovém okně vyberte kombinaci kláves, kterou chcete používat. Poznámka: pokud vámi vybraná ovládací klávesa koliduje s existující ovládací klávesou programu SuperNova, po stisku tlačítka „OK“ se zobrazí varovné hlášení. V tuto chvíli se můžete rozhodnout, zda si přejete použít vámi zvolenou ovládací klávesu nebo zda se vrátíte zpět a vyberete jinou ovládací klávesu.

Děkujeme, že jste absolvovali tento kurz až do konce. Budete-li se chtít s námi podělit o vaše dojmy, připomínky nebo náměty na další kurzy, určitě nám napište e-mail na adresu info@adaptech.cz.

Předchozí kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Úvodní obrazovka
 3. Zobrazení všech aplikací
 4. Zobrazení skupin na Úvodní obrazovce
 5. Oznámení
 6. Ovládací tlačítka (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení, Nastavení)
 7. Nabídka Nástroje
 8. Plocha, hlavní panel a oznamovací oblast
 9. Klasické a moderní aplikace
 10. Vypnutí a odhlášení
 11. Právě čtete: Souhrn základních klávesových zkratek systému Windows 8

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)