Základy systému Windows a Průzkumníku Windows - část 1

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 10. 07. 2013

Kapitola 2: Spuštění a vypnutí

Abyste předešli problémům, měli byste počítač vždy správně vypínat a restartovat.

Přihlášení

Na počítači můžete mít svůj vlastní uživatelský profil. K němu může být přiřazeno uživatelské jméno a heslo, aby se zamezilo přístupu ostatních uživatelů. Na počítači může být několik uživatelských profilů, v takovém případě můžete zvolit, který profil chcete používat.

Jste-li jediným uživatelem:

 1. Zapněte počítač a vyčkejte na přihlašovací obrazovku.
 2. Do pole vepište své heslo.
 3. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Potvrdit“ a stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení, zavření přihlašovací obrazovky a spuštění systému Windows.

Nejste-li jediným uživatelem:

 1. Zapněte počítač a vyčkejte na přihlašovací obrazovku.
 2. Šipkami vyberte váš uživatelský profil a stiskněte ENTER.
 3. Do pole vepište své heslo.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Potvrdit“ a stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení, zavření přihlašovací obrazovky a spuštění systému Windows.

Vypnutí

Před vypnutím počítače byste měli uložit svou práci a zavřít všechny běžící programy.

Chcete-li vypnout počítač:

 1. Stiskem klávesy WINDOWS otevřete nabídku Start.
 2. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Vypnout“ a stiskněte ENTER pro potvrzení a vypnutí počítače.

Restartování

Před restartováním počítače byste měli uložit svou práci a zavřít všechny běžící programy.

Chcete-li restartovat počítač:

 1. Stiskem klávesy WINDOWS otevřete nabídku Start.
 2. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Vypnout“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 3. Klávesou ŠIPKA NAHORU přejděte na „Restartovat“ a stiskněte klávesu ENTER pro zavření nabídky a restartování počítače.

Odhlášení

Ze svého uživatelského profilu se můžete odhlásit. To se může hodit v situaci, kdy odcházíte od počítače a nepotřebujete mít přístup k souborům a nastavením. Všechny běžící programy se tak ukončí a váš profil bude neaktivní.

Chcete-li se odhlásit ze svého uživatelského profilu:

 1. Stiskem klávesy WINDOWS otevřete nabídku Start.
 2. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Vypnout“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 3. Klávesou ŠIPKA NAHORU přejděte na „Odhlásit se“ a stiskněte klávesu ENTER pro zavření nabídky a odhlášení.

Přepnutí uživatele

Je-li na vašem počítači více uživatelských profilů, můžete se mezi nimi přepínat. Na rozdíl od „Odhlášení“ zde zůstane váš profil aktivní.

Jak na to:

 1. Stiskem klávesy WINDOWS otevřete nabídku Start.
 2. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Vypnout“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 3. Klávesou ŠIPKA NAHORU přejděte na „Přepnout uživatele“ a stiskněte klávesu ENTER pro zavření nabídky a odhlášení.
 4. Klávesami ŠIPKA VLEVO/VPRAVO přejděte na požadovaný uživatelský profil a stiskem klávesy ENTER jej zvolte.
 5. Do editačního pole vepište heslo.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Potvrdit“ a stiskněte klávesu ENTER. Tím dojde k výběru profilu, zavření přihlašovací obrazovky a přihlášení do zvoleného profilu.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Spuštění a vypnutí
 3. Plocha a vlastnosti počítače
 4. Nabídka Start
 5. Hlavní panel
 6. Oznamovací oblast (systémová lišta)
 7. Správce úloh

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)