Základy systému Windows a Průzkumníku Windows - část 1

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 10. 07. 2013

Kapitola 3: Plocha a vlastnosti počítače

Na ploše systému Windows se nacházejí zástupci programů.

Přechod na plochu systému Windows

Na plochu systému Windows lze přejít několika různými způsoby. Jedním z oblíbených způsobů je použití klávesové zkratky systému Windows.

Chcete-li přejít na plochu systému Windows, stiskněte klávesy WINDOWS + D nebo WINDOWS + M.

Pohyb po ploše

Po položkách plochy se lze pohybovat různými způsoby:

 1. Přejděte na plochu stiskem kláves WINDOWS + D.
 2. Opakovaně tiskněte klávesu počátečního písmene hledané položky, dokud nebude položka zvýrazněna.

nebo:

 1. Přejděte na plochu stiskem kláves WINDOWS + D.
 2. Šipkami se přemístěte na požadovanou položku.

Otevírání položek plochy

Chcete-li otevřít položku plochy:

 1. Přejděte na plochu stiskem kláves WINDOWS + D.
 2. Opakovaně tiskněte klávesu počátečního písmene hledané položky, dokud nebude položka zvýrazněna, nebo se na požadovanou položku přemístěte Šipkami.
 3. Stiskněte klávesu ENTER.

Přepínání mezi okny

Mezi otevřenými okny a plochou se lze přepínat. To je užitečné, pokud máte spuštěných více programů a chcete se mezi nimi přepínat.

Jak na to:

 1. Podržte klávesu ALT a stiskněte klávesu TAB pro zobrazení nabídky otevřených oken.
 2. Stále držte klávesu ALT a opakovaně tiskněte klávesu TAB, dokud nenajdete požadované okno.
 3. Uvolněte klávesu ALT. Tím se zavře nabídka otevřených oken a otevře se požadované okno.

Zavírání oken

 1. Otevřete systémovou nabídku stiskem kláves ALT + MEZERNÍK.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Zavřít“ a stiskněte klávesu ENTER. Tím dojde k zavření nabídky i okna.

Přidávání položek plochy

Na plochu lze přidávat položky, např. zástupce, pro jejich snadné nalezení. Přidejme na plochu zástupce programu Poznámkový blok.

Jak na to:

 1. Stiskem KLÁVESY WINDOWS otevřete nabídku Start.
 2. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Všechny programy“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete seznam programů, nainstalovaných na vašem počítači.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na složku „Příslušenství“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Poznámkový blok“ a stiskem APLIKAČNÍ KLÁVESY otevřete kontextovou nabídku.
 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Odeslat“ a klávesou ŠIPKA VPRAVO otevřete podnabídku.
 6. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte „plocha (vytvořit zástupce)“ a stiskněte klávesu ENTER. Tím se zavře nabídka a na ploše se vytvoří zástupce.

Odstraňování položek plochy

Chcete-li odstranit položku plochy:

 1. Přejděte na plochu stiskem kláves WINDOWS + D.
 2. Opakovaně tiskněte klávesu počátečního písmene hledané položky, dokud nebude položka zvýrazněna, nebo se na požadovanou položku přemístěte Šipkami.
 3. Stiskněte klávesu DELETE.

Vysypání koše

Když odstraníte soubory z počítače, přemístí se do „Koše“. Koš můžete vysypat, a tak soubory odstranit trvale.

Chcete-li vysypat koš:

 1. Přejděte na plochu stiskem kláves WINDOWS + D.
 2. Opakovaně tiskněte písmeno K, dokud nebude vybrána položka „Koš“, a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se okno „Koš“ obsahující všechny soubory, které jste odstranili.
 3. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se nabídka „Soubor“.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vysypat koš“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Odstranit více položek“.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „ANO“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Všechny položky budou trvale odstraněny.

Zobrazení podrobností o systému

Informace o vašem počítači můžete získat z okna „Systém“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesu WINDOWS.
 2. Do pole „Hledat“ zadejte „winver“ a stiskněte ENTER. Nabídka Start se zavře a otevře se okno se zprávou zobrazující vlastnosti systému.

Poznámka: je-li spuštěn operační systém, který nedisponuje polem „Hledat“, stiskněte klávesy WINDOWS + R, což způsobí otevření dialogového okna „Spustit“. V tomto dialogovém okně zadejte „winver“ a stiskněte klávesu ENTER.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Spuštění a vypnutí
 3. Právě čtete: Plocha a vlastnosti počítače
 4. Nabídka Start
 5. Hlavní panel
 6. Oznamovací oblast (systémová lišta)
 7. Správce úloh

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)