Ovládáme aplikaci Outlook 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 14. 01. 2016

Kapitola 7: Kalendář

Přidání událostí

Můžete přidat událost do kalendáře.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + A. Otevře se okno „Bez názvu Událost“. Kurzor se nachází v poli „Předmět“.
 2. Zadejte předmět události.
 3. Klávesou TAB projděte a vyplňte požadovaná pole.
 4. Stiskněte klávesy ALT + S. Aplikace Outlook přidá událost do kalendáře a zavře dialogové okno.

Změna události v zobrazení kalendáře

Aplikaci Outlook lze nastavit tak, aby zobrazovala události v zobrazení kalendáře Den, Týden nebo Měsíc. Přestože klávesové zkratky jsou v každém z těchto zobrazení mírně odlišné, následující kroky vám umožní otevřít událost v libovolném zobrazení.

Chcete-li otevřít událost:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře „kalendář“.
 3. Není-li zobrazen den, který chcete zobrazit, stiskněte klávesy CONTROL + G pro otevření dialogu „Přejít na datum“, zadejte datum a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře zadaný den.
 4. Klávesou TAB přejděte na událost. Aplikace Outlook aktivuje režim úprav.
 5. Stiskněte klávesu ESCAPE. Program SuperNova přečte podrobné informace o události.
 6. Pro změnu podrobností události stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se dialog „Událost“.
 7. Klávesou TAB přecházejte po různých polích. Jste-li s úpravami hotovi, stiskněte klávesy ALT + S. Aplikace Outlook uloží změny a zavře dialogové okno.

Zobrazení aktivních událostí

Připadá-li vám prohlížení událostí v kalendáři zdlouhavé, vyzkoušejte zobrazení aktivních událostí. V tomto zobrazení jsou všechny aktivní události zobrazeny v seznamu.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře „kalendář“.
 3. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se karta „Zobrazení“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Změnit zobrazení“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 5. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Aktivní“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook změní nastavení zobrazení na „Aktivní události“. Aplikace Outlook si toto nastavení zobrazení pamatuje. Chcete-li přejít zpět k jinému zobrazení kalendáře, musíte zvolit příslušnou možnost na kartě „Zobrazení“.

Chcete-li změnit událost, když je toto zobrazení aktivní, vyberte událost a stiskněte klávesy CONTROL + O.

Žádost o schůzku

Můžete požádat kolegy, aby se zúčastnili schůzky tím, že jim zašlete žádost o schůzku. Čas schůzky se automaticky přidá do kalendáře.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + Q. Otevře se okno „Bez názvu Schůzka“. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Zadejte e-mailové adresy kontaktů nebo stiskněte klávesy SHIFT + TAB a pak MEZERNÍK pro otevření Adresáře a výběr kontaktů, které se mají schůzky zúčastnit.
 3. Klávesou TAB přecházejte dále a vyplňte požadovaná pole.
 4. Stiskněte klávesy ALT + S. Aplikace Outlook přidá schůzku do kalendáře, odešle žádost o schůzku kontaktům a zavře dialogové okno.

Odpověď na žádost o schůzku

Žádosti o schůzku, které obdržíte, se zobrazí jako e-mail ve složce Doručená pošta.

Chcete-li odpovědět na žádost o schůzku:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte „Doručená pošta“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku „Doručená pošta“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte zprávu žádosti o schůzku a stiskněte klávesu ENTER. Zpráva žádosti o schůzku se otevře.
 4. Šipkami si přečtěte text zprávy. Klávesami SHIFT + TAB a TAB si prohlédněte záhlaví zprávy, které obsahuje informace o čase a místě konání schůzky.
 5. Chcete-li odpovědět na schůzku, stiskněte klávesy ALT + P. Otevře se karta „Schůzka“.
 6. Klávesou TAB přejděte na požadovanou odpověď, například „Přijmout“, „Nezávazně“ nebo „Odmítnout“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se podnabídka.
 7. Šipkami vyberte akci, například neodpovídat, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook aktualizuje kalendář a zavře žádost o schůzku.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Práce s e-maily
 4. Formátování e-mailů
 5. Přílohy e-mailů
 6. Kontakty
 7. Právě čtete: Kalendář
 8. Úkoly
 9. Složky
 10. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Outlook

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)