Základy práce pomocí klávesnice v systému Windows 7

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 07. 2013

Kapitola 2: Klávesové příkazy nabídek a dialogových oken

Klávesové příkazy nabídek

Příkazy lišty menu Klávesa
Přesunout kurzor na lištu menu ALT
Přesouvat kurzor po liště menu ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO
Otevřít položku menu pod kurzorem ŠIPKA DOLŮ nebo ENTER
Přemístit kurzor a otevřít příslušnou nabídku ALT + podtržené písmeno
Pohybovat se po otevřené nabídce ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU
Otevřít podnabídku ŠIPKA VPRAVO nebo ENTER
Zavřít podnabídku ŠIPKA VLEVO nebo ESCAPE
Vybrat položku nabídky ENTER

Klávesové příkazy pro dialogová okna

Příkazy dialogových oken Klávesy
Přemístit se na další ovládací prvek TAB
Přemístit se na předchozí ovládací prvek SHIFT + TAB
Kliknout na tlačítko, přepnout zaškrtávací pole nebo vybrat možnost (přepínač) MEZERNÍK
Stisknout aktivní tlačítko (tlačítko s obrysem) ENTER
Zrušit ESCAPE
Přemístit se přímo na ovládací prvek ALT + podtržené písmeno
Otevřít další kartu v dialogovém okně s více kartami CONTROL + TAB
Přemístit se na předchozí kartu v dialogovém okně s více kartami CONTROL + SHIFT + TAB

Klávesy pro čtení programu SuperNova pro nabídky a dialogová okna

Následující tabulka uvádí některé ovládací klávesy programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader, které by se vám mohly hodit při pohybu v dialogových oknech, nabídkách a oknech.

Poznámka: změnou úrovně výřečnosti můžete dosáhnout toho, že program SuperNova bude ohlašovat více či méně informací o nabídkách, položkách nabídek, tlačítkách, zaškrtávacích polích, seznamech nebo přepínačích. Potřebujete-li pomoc se změnou úrovní výřečnosti, nahlédněte do uživatelské příručky programu SuperNova.

Příkazy kláves pro čtení Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst aktuální položku (opakovaně) NUM. 0 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU
Přečíst aktuální objekt (opakovaně) NUM. TEČKA (*) Nepřiřazeno
Zkratková klávesa (opakovaně) LEVÝ SHIFT + NUM. TEČKA CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Kde jsem NUM. 7 CAPS LOCK + PAGE UP
Přečíst okno (opakovaně) NUM. 9 CAPS LOCK + P
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

(*) Nepřiřazeno: Tomuto příkazu není v tomto rozložení kláves přiřazena žádná ovládací klávesa. Vlastní ovládací klávesu můžete tomuto příkazu přiřadit takto:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se nabídka „Obecné“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Klávesnice a ovládací klávesy“ a stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO. Otevře se podnabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ovládací klávesy“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ovládací klávesy“. Kurzor se nachází v seznamu „Skupina funkcí ovládacích kláves“.
 5. Šipkami vyberte „Čtení“. Dále klávesou TAB přejděte do seznamu „Funkce“ a vyberte „Aktuální objekt“.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přidat klávesu“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno. Pomocí možností v tomto dialogovém okně vyberte kombinaci kláves, kterou chcete používat. Poznámka: pokud vámi vybraná ovládací klávesa koliduje s existující ovládací klávesou programu SuperNova, po stisku tlačítka „OK“ se zobrazí varovné hlášení. V tuto chvíli se můžete rozhodnout, zda si přejete použít vámi zvolenou ovládací klávesu nebo zda se vrátíte zpět a vyberete jinou ovládací klávesu.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Klávesové příkazy nabídek a dialogových oken
 3. Klávesové příkazy editačních oblastí
 4. Další oblíbené klávesové příkazy
 5. Příkazy Oznamovací oblasti
 6. Další zdroje informací o klávesových zkratkách

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)