Základy práce pomocí klávesnice v systému Windows 7

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 07. 2013

Kapitola 3: Klávesové příkazy editačních oblastí

Klávesové příkazy pro editační oblasti

Příkazy editačních oblastí Klávesy
Přesunout se na další znak ŠIPKA VPRAVO
Přesunout se na předchozí znak ŠIPKA VLEVO
Přesunout se na další slovo CONTROL + ŠIPKA VPRAVO
Přesunout se na předchozí slovo CONTROL + ŠIPKA VLEVO
Přesunout se na další řádek ŠIPKA DOLŮ
Přesunout se na předchozí řádek ŠIPKA NAHORU
Přesunout se na další odstavec CONTROL + ŠIPKA DOLŮ
Přesunout se na předchozí odstavec CONTROL + ŠIPKA NAHORU
Přesunout se na začátek řádku HOME
Přesunout se na konec řádku END
Zobrazit další okno PAGE DOWN
Zobrazit předchozí okno PAGE UP
Přesunout se na začátek dokumentu CONTROL + HOME
Přesunout se na konec dokumentu CONTROL + END

Tip: chcete-li vybrat text, použijte klávesu SHIFT spolu s některou z výšeuvedených kláves pro pohyb, například stiskem kláves SHIFT + CONTROL + ŠIPKA VPRAVO rozšíříte výběr o následující slo­vo.

Klávesy pro čtení programu SuperNova pro editační oblasti

Následující tabulka uvádí některé klávesy pro čtení programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader, které se vám mohou hodit při práci v editačních oblastech a dokumentech.

Příkazy kláves pro čtení Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst znak (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 4 CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Přečíst slovo (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 5 CAPS LOCK + ŠIPKA VPRAVO
Přečíst řádek (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 6 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU (tato klávesa pro čtení je rovněž ovládací klávesa Další informace o aktuální položce)
Přečíst řádek po kurzor (opakovaným stiskem získáte další informace) LEVÝ SHIFT + NUM. 1 CAPS LOCK + HOME
Přečíst řádek od kurzoru (opakovaným stiskem získáte další informace) LEVÝ SHIFT + NUM. 2 CAPS LOCK + END
Přečíst větu CAPS LOCK + NUM. 4 (*) Nepřiřazeno
Přečíst odstavec CAPS LOCK + NUM. 5 (*) Nepřiřazeno
Plynulé čtení od kurzoru NUM. PLUS (čtení zastavíte stiskem klávesy ESCAPE) CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ (čtení zastavíte stiskem klávesy ESCAPE)
Přečíst výběr (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 1 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA DOLŮ
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

(*) Nepřiřazeno: Tomuto příkazu není v tomto rozložení kláves přiřazena žádná ovládacíklávesa. Vlastní ovládací klávesu můžete tomuto příkazu přiřadit takto:

 1. Stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Otevře se ovládací panel programu SuperNova.
 2. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se nabídka „Obecné“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Klávesnice a ovládací klávesy“ a stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO. Otevře se podnabídka.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ovládací klávesy“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Ovládací klávesy“. Kurzor se nachází v seznamu „Skupina funkcí ovládacích kláves“.
 5. Šipkami vyberte „Čtení“. Dále klávesou TAB přejděte do seznamu „Funkce“ a vyberte „Aktuální objekt“.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přidat klávesu“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno. Pomocí možností v tomto dialogovém okně vyberte kombinaci kláves, kterou chcete� používat. Poznámka: pokud vámi vybraná ovládací klávesa koliduje s existující ovládací klávesou programu SuperNova, po stisku tlačítka „OK“ se zobrazí varovné hlášení. V tuto chvíli se můžete rozhodnout, zda si přejete použít vámi zvolenou ovládací klávesu nebo zda se vrátíte zpět a vyberete jinou ovládací klávesu.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Klávesové příkazy nabídek a dialogových oken
 3. Právě čtete: Klávesové příkazy editačních oblastí
 4. Další oblíbené klávesové příkazy
 5. Příkazy Oznamovací oblasti
 6. Další zdroje informací o klávesových zkratkách

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)