Základy systému Windows a Průzkumníku Windows - část 3

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 10. 07. 2013

Kapitola 2: Typy oken

V prostředí systému Windows se vaše práce odbývá v oknech – oblastech obrazovky obdélníkového tvaru. Tato okna se zobrazují na pozadí, které se nazývá plocha. Při práci v systému Windows se setkáte s několika základními typy oken.

Aplikace

Spustíte-li aplikaci systému Windows, běží v aplikačním okně na ploše. Většina aplikačních oken má několik společných prvků, jako je záhlaví okna a lišta menu.

Dialog

Systém Windows někdy od vás může požadovat dodatečné informace nutné k dokončení úlohy. Zadávání těchto informací provádíte prostřednictvím tzv. dialogového okna. Pokud například požadujete, aby váš textový editor otevřel dokument, zobrazí se dialogové okno „Otevřít“. V tomto dialogovém okně zadáváte název otevíraného souboru.

Většina dialogových oken obsahuje volby, které můžete vybrat. Poté, co provedete výběr požadovaných voleb, stisknete tlačítko „OK“ pro vykonání příkazu. Některé dialogy zobrazují informační, chybové nebo varovné zprávy, aby vám sdělily důvod, pro který nebylo možné provést požadovaný úkol.

Dokument

Okna dokumentů jsou vždy součástí aplikačních oken. Některé aplikace umožňují otevření více dokumentů najednou. Každý dokument je zobrazen ve svém vlastním okně dokumentu. Okny dokumentů nelze pohybovat po obrazovce, lze je pouze zobrazit v klientské oblasti aplikace.

Vyskakovací nabídka

Okno vyskakovací nabídky je zvláštní typ okna obsahující nabídku. Okna vyskakovacích nabídek jsou většinou zobrazena nad ostatními okny.

Popis tlačítka

Popis tlačítka je malé okno zobrazující dodatečné informace o aktuálním objektu. Zobrazí se v okamžiku, kdy umístíte ukazatel myši na položku, a zmizí, jakmile provedete cokoli jiného.

Bublina

Bublina je větší verzí popisu tlačítka. Používá se pro sdělení informace o nezávažné události a nezmizí tak snadno, jako popis tlačítka.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

  1. Úvod
  2. Právě čtete: Typy oken
  3. Typy ovládacích prvků

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)