Základy systému Windows a Průzkumníku Windows - část 3

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 10. 07. 2013

Kapitola 3: Typy ovládacích prvků

Ovládací prvek slouží k předání určité informace aplikaci. Současně lze použít nebo při pohybu přejít vždy jen na jeden ovládací prvek najednou. „Aktuální“ ovládací prvek je ten ovládací prvek, který právě používáte.

Záhlaví okna

Záhlaví okna je umístěno při horním okraji okna a zobrazuje název okna a dokumentu.

Menu (nabídka)

Menu je seznam voleb, které můžete zvolit za účelem provedení úkonu.

Tlačítko

Stiskem tlačítka zahájíte akci, například provedení nebo zrušení příkazu. Tlačítka jsou většinou obdélníková a obsahují popisek. (Můžete si je představit například jako tlačítka na vašem telefonu). Tlačítka „OK“, „Storno“ a „Nápověda“ jsou nejběžnější tlačítka pro provádění příkazů.

Existuje také typ tlačítek, která po svém stisku zůstanou stisknutá. Abyste je uvolnili, musíte je stisknout znovu. Tlačítka tohoto typu se chovají jako přepínače zapnuto/vypnuto a říká se jim přepínací tlačítka.

Zaškrtávací pole

Zaškrtávací pole se používají pro volby, které mají pouze dva stavy, například zapnuto/vypnuto nebo ano/ne. Je-li zaškrtávací pole zaškrtnuto, je do něj umístěna značka zaškrtnutí.

Rovněž existují zaškrtávací pole, která mohou být zaškrtnuta jen částečně. V takovém případě bude pole obsahovat barevnou výplň namísto značky zaškrtnutí.

Přepínač

Ve skupině přepínačů může být aktivní vždy jen jeden přepínač. Například dialogové okno „Tisk“ v textovém editoru může obsahovat následující volby:

 • Vytisknout všechny stránky.
 • Vytisknout jen aktuální stránku.
 • Vytisknout stránky v rozsahu.

Přepínače (anglicky „radio buttons“) se jim říká proto, že se podobají tlačítkům na starých radiopřijímačích, kde při stisku jednoho tlačítka vyskočila ostatní tlačítka nahoru.

Editační oblast

Editační oblast slouží k zadávání nebo úpravě textu. S editační oblastí se můžete setkat například při otevření souboru v textovém editoru. Běžně se zobrazí dialogové okno obsahující editační oblast, do které vepíšete název otevíraného dokumentu.

Zobrazení seznamu

Zobrazení seznamu je zvláštní druh seznamu, zobrazující seznam položek. Každá položka sestává z ikony a popisku. Ovládací prvek Zobrazení seznamu je jeden z hlavních ovládacích prvků používaných v Průzkumníku Windows, přičemž umožňuje zobrazení položek čtyřmi nebo pěti různými způsoby:

 • Velké ikony – Každá položka je zobrazena jako ikona v plné velikosti s popiskem pod ní.
 • Malé ikony – Každá položka je zobrazena jako ikona v malé velikosti s popiskem vpravo a ve více sloupcích.
 • Seznam – Každá položka je zobrazena jako ikona v malé velikosti s popiskem vpravo.
 • Podrobnosti – Každá položka je zobrazena jako jeden řádek o několika sloupcích, přičemž ikona se nachází vlevo spolu s popiskem. Další sloupce zobrazují dodatečné informace o položce.
 • Miniatury – Každá položka je zobrazena jako ikona v plné velikosti s popiskem pod ní. Ikona je však větší než obvykle a u grafických souborů zobrazuje náhled obrázku. Zobrazení miniatur se generuje déle, protože operační systém musí otevřít každý soubor, aby mohl vytvořit jeho náhled.

Stromové zobrazení

Pomocí „stromového zobrazení“ můžete přecházet mezi složkami. Nejlépe si to ukážeme na příkladě.

Abyste se dostali do složky „Dokumenty“, musíte projít čtyřmi různými složkami. „Stromové zobrazení“ zobrazuje první skupinu složek; vyberete tu, kterou chcete, čímž se zobrazí obsah této složky, vyberete další požadovanou složku a tak dále, až najdete cílovou složku. Složky jsou uspořádány do seznamu a jakmile jednu otevřete, zobrazí se další seznam nebo „větev“. Můžete si tak prohlédnout cestu, kterou jste došli k cílové složce.

Indikátor průběhu

Indikátor průběhu zobrazuje průběh úlohy vykonávané aplikací.

Stavový řádek

Stavový řádek aplikace zobrazuje informace o této aplikaci. Například stavový řádek Průzkumníku Windows vám sdělí počet vybraných souborů. Stavový řádek v okně aplikace Microsoft Word vám sdělí informace jako číslo stránky, řádku a sloupce.

Stavový řádek je obvykle zobrazen podél spodního okraje okna.

Jezdec

„Jezdec“ můžete použít ke změně parametrů jako je hlasitost nebo jas. Hodnotu „jezdce“ změníte posunutím jeho značky nahoru nebo dolů.

Děkujeme, že jste absolvovali tento kurz až do konce. Budete-li se chtít s námi podělit o vaše dojmy, připomínky nebo náměty na další kurzy, určitě nám napište e-mail na adresu info@adaptech.cz.

Předchozí kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Typy oken
 3. Právě čtete: Typy ovládacích prvků

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)