Základy procházení webu

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 26. 06. 2013

Kapitola 10: Rychlé navigační klávesy

V předchozích kapitolách jste se podívali na to, jak rychle přemisťovat Dolphin kurzor po odkazech, nadpisech a tabulkách na webové stránce. Tyto klávesy pro pohyb Dolphin kurzoru se nazývají Rychlé navigační klávesy.

Následující tabulka uvádí všechny Rychlé navigační klávesy, které napomáhají pohybu po webové stránce. Stisk každé klávesy vás přemístí na další prvek nalezený na webové stránce. Přistisknete-li klávesu SHIFT, přemístíte se na předchozí prvek.

Rychlé navigační klávesy oblastí HTML Dolphin kurzoru
Funkce Ovládací klávesa
Tlačítko B
Rozbalovací seznam C
Odlišný prvek D
Editační pole E
Pole formuláře F
Grafika (s alternativním textem nebo odkazem) G
Nadpis H nebo použijte 1 až 6 (na české klávesnici + až ž) pro přesun na nadpis určité úrovně
Položka číslovaného nebo nečíslovaného seznamu I
Odkaz K nebo V pro navštívený odkaz nebo U pro nenavštívený odkaz
Nečíslovaný nebo číslovaný seznam L
Rámec M
Osamocený blok textu N
Odstavec P
Prvek citace Q
Přepínač R
Tabulka T
Zaškrtávací pole X
Oblasti stránky ARIA Středník (;, na české klávesnici u s kroužkem)

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Hledání a otevírání odkazů
 3. Pohyb po nadpisech
 4. Čtení tabulek
 5. Hledání textu
 6. Výběr textu
 7. Vyplňování formulářů - část 1
 8. Vyplňování formulářů - část 2
 9. Vyhledávač položek
 10. Právě čtete: Rychlé navigační klávesy
 11. Přecházení zpět a vpřed
 12. Strategie do budoucna
 13. Vyzkoušejte své znalosti
 14. Slovníček nových pojmů

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)