Základy procházení webu

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 26. 06. 2013

Kapitola 14: Slovníček nových pojmů

Přestože již z webových stránek znáte mnohé standardní ovládací prvky jako tlačítka, přepínače a zaškrtávací pole, může se stát, že během procházení webových stránek uslyšíte od vašeho odečítače nové výrazy.

Následující seznam podrobně uvádí význam těchto pojmů a související činnosti. Poznámka: s většinou těchto pojmů se setkáte jen při nastavené střední nebo vysoké úrovni výřečnosti.

Při kliknutí myší a Při přechodu myši

Některé webové stránky spouštějí skripty s cílem poskytnout zvláštní funkce, jsou-li používány s myší. Co přesně se na stránce stane závisí na jejím autorovi. Program SuperNova vás bude informovat, je-li k události Při kliknutí myši nebo Při přechodu myši přidružen text. Uslyšíte-li jedno z těchto hlášení, můžete ovládat myš pomocí klávesnice.

Událost Při kliknutí myší je podobná odkazu, může však provést něco navíc, klikne-li se myší, například otevřít konkrétní stránku. Simulaci kliknutí levým tlačítkem myši na pozici Dolphin kurzoru provedete stiskem klávesy INSERT. Událost Při dvojitém kliknutí myší vyžaduje, abyste stiskli klávesu INSERT dvakrát rychle za sebou.

Událost při přechodu myši znamená, že se na webové stránce stane něco zvláštního, přejedete-li myší nad daným obsahem, například se zobrazí více možností. Ukazatel myši přesunete na pozici Dolphin kurzoru stisknutím kláves PRAVÝ CONTROL + DELETE.

Tip: na mnoha dynamických webech jako je Twitter nebo Facebook se často stává, že po vykonání události Při kliknutí myší nebo Při přechodu myši se vizuálně objeví dialogové okno nebo místní nabídka, spuštěný skript však přidá obsah tohoto dialogového okna nebo nabídky na konec webové stránky. Když tedy poté zkusíte stisknout klávesu TAB nebo několikrát klávesu ŠIPKA DOLŮ a nenarazíte na text právě zobrazeného dialogového okna nebo nabídky, stiskněte klávesy LEVÝ CONTROL + END, čímž se přesunete na poslední prvek tohoto dialogového okna nebo nabídky. Pak již můžete dialogové okno nebo nabídku procházet Šipkami nebo klávesami TAB nebo SHIFT + TAB.

Oblast stránky

Je-li webová stránka načtena nebo přesunete-li Dolphin kurzor na oblast stránky, program SuperNova může ohlásit „oblast stránky“ následované popisem jako „záhlaví“, „navigace“, „vyhledávání“ nebo „hlavní obsah“. Jedná se o oblasti stránky dokumentu standardu WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Application), jehož cílem je umožnit vám lépe pochopit strukturu webové stránky.

Součástí programu SuperNova jsou klávesové zkratky umožňující přecházení po těchto oblastech stránky. Stiskněte klávesu STŘEDNÍK (na české klávesnici u s kroužkem) pro přechod na další oblast stránky, SHIFT + STŘEDNÍK (na české klávesnici uvozovky) pro přechod na předchozí oblast stránky.

Seznam všech oblastí aktuální stránky získáte rovněž ve Vyhledávači položek (CAPS LOCK + TAB).

Popis rolí oblastí stránek podle definice na w3c.org:

 • aplikace: oblast deklarovaná jako webová aplikace na rozdíl od webového dokumentu.
 • záhlaví: oblast, jejíž obsah se vztahuje spíše k webu než k webové stránce.
 • další obsah: doplňková část dokumentu, jejímž cílem je doplnit obsah přibližně na stejné úrovni v hierarchii objektového modelu dokumentu, při oddělení od hlavního obsahu však zůstává smysluplná.
 • zápatí: velká postřehnutelná oblast obsahující informace o nadřazeném dokumentu.
  • formulář: oblast stránky sdružující položky a ovládací prvky, které dohromady jako celek tvoří formulář, viz příbuzný pojem Vyhledávání.
 • hlavní obsah: hlavní obsah dokumentu.
 • navigace: seskupení navigačních prvků (většinou odkazů) sloužících k navigaci v rámci dokumentu nebo příbuzných dokumentů.
 • vyhledávání: oblast stránky sdružující položky a ovládací prvky, které dohromady jako celek umožňují vyhledávání.

Poznámka: program SuperNova automaticky rozpoznává a ohlašuje tyto další role a vlastnosti ARIA: tlačítka, zaškrtávací pole, přepínače a popisky. Technologie ARIA má přednost, je-li na webu používána. To může v některých situacích znamenat, že program SuperNova ohlašuje něco jiného, než co je na obrazovce zobrazeno.

Zkratka

Při přemístění Dolphin kurzoru na určité prvky webové stránky se můžete setkat s tím, že program SuperNova ohlásí „zkratka“ následované číslem nebo písmenem. Jedná se o klávesové zkratky, jež lze v rámci webu použít. Ty jsou také často označovány jako přístupové klávesy.

Chcete-li používat klávesovou zkratku, jednoduše stiskněte klávesu ALT v kombinaci s ohlášenou klávesovou zkratkou. Kupříkladu na webu Dolphin (www.yourdolphin.com) stiskněte klávesy ALT + 5 pro přesun na odkaz „Support“. Následně stiskněte klávesu ENTER a odkaz bude aktivován.

Navštívený odkaz

Přemístíte-li Dolphin kurzor na odkaz, můžete se setkat s hlášením programu SuperNova „navštívený odkaz“. Pojem „navštívený odkaz“ značí, že otevřením tohoto odkazu přejdete na stránku, kterou jste již nedávno navštívili.

Součástí programu SuperNova jsou Rychlé navigační klávesy, jež umožňují přecházení po odkazech na webové stránce.

 • Stiskněte klávesu K pro pohyb po odkazech (navštívených i nenavštívených).
 • Stiskněte klávesu U pro pohyb jen po nenavštívených odkazech.
 • Stiskněte klávesu V pro pohyb jen po navštívených odkazech.

Děkujeme, že jste absolvovali tento kurz až do konce. Budete-li se chtít s námi podělit o vaše dojmy, připomínky nebo náměty na další kurzy, určitě nám napište e-mail na adresu info@adaptech.cz.

Předchozí kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Hledání a otevírání odkazů
 3. Pohyb po nadpisech
 4. Čtení tabulek
 5. Hledání textu
 6. Výběr textu
 7. Vyplňování formulářů - část 1
 8. Vyplňování formulářů - část 2
 9. Vyhledávač položek
 10. Rychlé navigační klávesy
 11. Přecházení zpět a vpřed
 12. Strategie do budoucna
 13. Vyzkoušejte své znalosti
 14. Právě čtete: Slovníček nových pojmů

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)