Accessibility 4U – sada aplikací a nastavení pro zlepšení přístupnosti operačního systému a programového vybavení

18. 8. 2021 | Tým Adaptech | Témata: Speciální software Údržba Pomůcka Přístupnost Klávesové zkratky Adaptech

V tomto článku vám představíme software Accessibility 4U, balíček součástí různorodých funkcí a vlastností, jež však spojuje jediná motivace – zajistit všem zrakově postiženým uživatelům kompenzačních pomůcek bez ohledu na jejich znalosti a dovednosti efektivní a bezpečnou práci s jejich kompenzační pomůckou. Důraz je kladen na odstraňování bariér při přístupu ke zdrojům informací i zábavy.

Co Accessibility 4U obsahuje

Software Accessibility 4U sestává z následujících součástí:

Klávesové zkratky Adaptech

Tato funkce přidává globálně dostupné klávesové zkratky pro jednotné ovládání funkcí systému Windows. Zkratky jsou rozděleny do následujících skupin:

 • Ovládání zvuku: Protože standardní postup ovládání zvuku pomocí ovládacích prvků systému Windows je zvláště pro nevidomé uživatele velmi nesnadný, zařadili jsme klávesové zkratky pro zvýšení hlasitosti (Win + Page Up), zeslabení hlasitosti (Win + Page Down) a pro cyklické přepínání mezi připojenými zvukovými zařízeními (Win + Home). Především poslední jmenovaná funkce je velmi vítaná mezi uživateli, kteří potřebují střídavě používat kupříkladu sluchátka namísto reproduktorů kvůli telefonování přes internet nebo externí namísto vnitřních reproduktorů přenosného počítače kvůli poslechu hudby, kdy může dojít k umlčení právě přehrávaného zvuku nebo hlasu hlasového výstupu při připojení dalšího zařízení. Tato zkratka je tak záchranou zvláště pro nevidomé uživatele, kteří se kvůli mnohdy nepředvídatelnému systému automatického přepínání zvukových zařízení v systému Windows dostanou do situace, kdy žádný zvuk neslyší. Nakonec zmiňme klávesovou zkratku Win + Ctrl + H, která zkušenějším uživatelům umožní nastavovat parametry zvuku včetně přiřazení různých zvukových výstupů k jednotlivým aplikacím, aby se například hudba a podcasty z aplikace Spotify přehrávaly přes externí zvukovou kartu a připojený Hi-Fi systém.
 • Vypnutí systému: Zkratky v této skupině jsou užitečné nejen pro snazší vypnutí, restartování, uspání nebo hibernaci počítače, ale zejména jako záchranný prostředek, když počítač přestane reagovat, kdy by tyto zkratky měly být jednou z posledních funkčních věcí, takže umožní zrakově postiženému uživateli např. počítač restartovat i v případě, že hlasový výstup nereaguje, a předejít tak nežádoucímu násilnému vypnutí počítače, jež může vést k řadě problémů od ztráty dat až po nefunkční pomůcku!
 • Ostatní zkratky: Sem patří zkratky pro ukončení běžícího speciálního softwaru, přepnutí výchozího hlasu pro převod textu na řeč v systému a aplikacích či získání informací o aktuální uživatelské záloze provedené systémem AOS. Pokročilí uživatelé si pak mohou vytvářet i vlastní klávesové zkratky.

Upozornění systému AOS

Systém AOS slouží především k tomu, aby garantoval plně funkční stav pomůcky a umožnil uživateli pomůcku do tohoto stavu jednoduše obnovit. Edice Lite a Standard systému AOS dále umožňují vytváření a přepisování vlastních uživatelských záloh, což je velmi žádoucí zvláště v dnešní době, kdy se systém Windows 10 aktualizuje automaticky hlavně pro zajištění nepřetržité bezpečnosti a spolehlivosti operačního systému. Proto je tu nástroj Upozornění systému AOS, aby dbal na pravidelné zálohování operačního systému.

Aplikace Upozornění systému AOS kontroluje stáří uživatelské zálohy v systému AOS a umožňuje naplánovat spuštění jeho určitých funkcí přímo z prostředí Windows. Zvolená funkce se pak provede po následném restartu počítače.

Aplikace Upozornění systému AOS se spouští po startu počítače. Nejprve zkontroluje, zda je ve Windows zapnuta funkce Rychlé spuštění. Pokud ano, automaticky tuto funkci vypne, protože systém AOS není s touto funkcí kompatibilní. Poté zkontroluje stáří uživatelské zálohy. Je-li zjištěno, že je záloha starší než 28 dní, nabídne její přepsání novou zálohou po restartu počítače. Není-li uživatel na provedení této zálohy připraven, má možnost její provedení o týden odložit. Po týdnu se bude tento postup opakovat. Není-li informace o stáří uživatelské zálohy k dispozici, předpokládá se, že je v počítači nainstalována edice AOS Mini, která neumožňuje vytváření uživatelských záloh. V tomto případě aplikace jen zobrazí dialogové okno, které o tom uživatele informuje.

Po provedení naplánované automatické aktualizace uživatelské zálohy a opětovném spuštění operačního systému se uživateli zobrazí dialogové okno s informací, zda byla, nebo nebyla tato záloha úspěšně dokončena. Tímto řešením je zajištěno efektivní varování uživatele o staré uživatelské záloze a je mu dána možnost ji jednoduše aktualizovat přímo z prostředí systému Windows.

Podpůrné detekční soubory a skripty pro technologie pro usnadnění Dolphin

Technologie pro usnadnění Dolphin umožňují rozšiřitelnost skrze detekční soubory a skripty. Součástí samotných technologií pro usnadnění je základní sada detekčních souborů a skriptů, které zajišťují přístupnost operačního systému a některých oblíbených aplikací dle rozhodnutí výrobce a potřeb globálního trhu. Součástí produktu Accessibility 4U je sada detekčních souborů a skriptů ke zpřístupnění dosud nepřístupných součástí systému Windows a aplikací, které umožní hendikepovaným uživatelům v místním prostředí používat osobní počítač v profesních i volnočasových aktivitách. Bez těchto detekčních souborů a skriptů nemůže zrakově postižený uživatel s určitými aplikacemi pracovat. V aplikaci bez skriptů např. nefungují klávesové zkratky pro rychlou navigaci, program nečte popisky ovládacích prvků, nelze se po nich pohybovat standardními příkazy atd., proto jsou tyto skripty nezbytné pro zajištění přístupnosti těchto aplikací. Mezi podporované aplikace patří:

 • Balabolka – zdarma dostupný výkonný textový editor se zaměřením na čtení elektronických knih a dalších dokumentů v mnoha podporovaných formátech pomocí hlasové syntézy, jehož lokalizaci do českého a slovenského jazyka zajišťuje společnost Adaptech
 • Beyond Compare – placený nástroj určený k porovnávání a zvýrazňování rozdílů textů a dokumentů s možností editace
 • CDBurnerXP – zdarma dostupný program pro vypalování různorodého obsahu na disky CD/DVD/BD
 • Lingea Lexicon 5 – placené víceoborové slovníky s podporou výuky gramatiky
 • Millennium – placené odborné překladové slovníky
 • Miranda NG – zdarma dostupný multiprotokolový komunikační nástroj
 • PotPlayer – zdarma dostupný výkonný multimediální přehrávač, jehož lokalizaci do českého jazyka zajišťuje společnost Adaptech
 • PSPad – zdarma dostupný programátorský textový editor
 • QTranslate – zdarma dostupný překladač textů využívající několik online překladových služeb
 • SpeQ – zdarma dostupný kalkulátor s podporou grafů a neomezenou historií výpočtů
 • Spotify – zdarma dostupný populární hudební přehrávač se zaměřením na objevování hudby a podcastů z celého světa a z širokého žánrového spektra
 • Total Commander – placený výkonný a léty prověřený správce souborů
 • Verdict 2006 – zdarma dostupný anglicko-český profesionálně zpracovaný slovník

Na podpoře dalších aplikací se neustále pracuje.

Program Balabolka, který společnost Adaptech lokalizuje do českého a slovenského jazyka, je nejrozšířenějším softwarem na čtení elektronických knih a dalších dokumentů různých formátů pomocí hlasového výstupu. Mezi podporované formáty elektronických knih a dokumentů patří formáty EPUB, DOC, DOCX, PDF, MOBI apod. Mezi podporované hlasové syntézy patří syntézy využitelné skrze velmi populární rozhraní SAPI 4/5. Nechybí však ani podpora online hlasů, jako je Google TTS, nebo nejnovějších hlasů od Microsoftu založených na neuronových sítích. Pro lepší orientaci v textu lze používat záložky. Program kromě toho disponuje pokročilými funkcemi pro práci s textem a vylepšení čtení, jako je např. kontrola pravopisu nebo úprava výslovnosti. Úpravou výslovnosti lze zajistit unikátní zážitek ze čtení hlasovou syntézou, který jiné programy neumožňují. Hlasové syntézy totiž obsahují vlastní slovníky, což často vede k chybnému čtení některých slov nebo zkratek (např. MB může být přečteno jako milibar místo běžnějších megabytů). Korektní úpravou výslovnosti lze tomuto nesprávnému čtení předejít, což se hodí zejména při práci s odbornými texty a studijními materiály. Více informací o programu Balabolka naleznete zde.

Program PotPlayer, který společnost Adaptech rovněž lokalizuje do českého jazyka, je velmi výkonný multimediální přehrávač, který díky vestavěným kodekům dokáže přehrát takřka jakýkoliv multimediální obsah. Jeho unikátní funkcí je pak možnost předčítání externích titulků k video/audio dokumentárním pořadům, multimediálním vzdělávacím materiálům, filmům atp. hlasovou syntézou v jakémkoliv jazyce, který je aktuálně dostupný v systému. Díky produktu Accessibility 4U totiž dostanou uživatelé rovněž možnost používání jakýchkoliv dostupných hlasových syntéz od Microsoftu ve svém odečítači a dalších aplikacích, které využívají rozhraní SAPI 5. To znamená, že je mohou využít také ke čtení knih v programu Balabolka nebo filmových titulků v programu PotPlayer. Více informací o programu PotPlayer naleznete zde.

Ukončení speciálního softwaru

Jedná se o aplikaci, jež po vyvolání buď příslušným zástupcem na ploše, či klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + U ukončí veškerý běžící speciální software, a to i tehdy, když je jich spuštěno více najednou. Aplikace podporuje následující speciální softwary:

 • Dolphin ScreenReader
 • JAWS
 • NVDA
 • Předčítání pro Windows 10
 • SuperNova (všechny edice)
 • Window-Eyes
 • ZoomText

Aplikace je nezbytná v případě, že speciální software přestane reagovat. Pomocí jediné klávesové zkratky dojde k ukončení všech běžících procesů speciálního softwaru. Uživatel jej pak může opět spustit a pokračovat v práci. Bez této aplikace je v takovémto případě uživatel mnohdy odkázán na pomoc vidící osoby nebo donucen k přerušení práce a k restartování počítače, kdy je velmi pravděpodobné, že bez hlasové odezvy o svoji rozdělanou práci přijde. Aplikace se rovněž osvědčí v případě, kdy zrakově postižený potřebuje rychle zpřístupnit počítač někomu, kdo speciální software nepotřebuje.

Přepínání stavu dotykové obrazovky

Tato funkce umožňuje zapínat nebo vypínat dotykovou obrazovku v systému Windows. Hodí se v případě, kdy si zrakově postižený nepřeje dotykovou obrazovku používat nebo chce zabránit případným chybám, ke kterým by mohlo docházet kvůli náhodným dotykům na displej. Funkce je velmi užitečná nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé uživatele notebooků s dotykovou obrazovkou.

Funkci lze vyvolat příslušným zástupcem ve skupině Adaptech v nabídce Start. Pokud počítač dotykovou obrazovkou nedisponuje, uvedený zástupce pro změnu jejího stavu se v programové skupině Adaptech nenachází.

Shrnutí

Sada Accessibility 4U je nástroj, který umožňuje všem zrakově postiženým uživatelům jednoduše a efektivně ovládat počítač se systémem Windows. Uživatelům technologií pro usnadnění Dolphin nabízí možnost pracovat v mnoha populárních aplikacích, které by pro ně byly jinak nepoužitelné. Všechny vlastnosti sady Accessibility 4U jsou pak zdokumentovány v souboru nápovědy, k němuž se může uživatel kdykoliv dostat spuštěním zástupce „Nápověda k Accessibility 4U“ přímo z plochy systému Windows.