Ovládáme aplikaci Outlook 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 24. 06. 2013

Kapitola 2: Práce s e-maily

Vytvoření a odeslání e-mailu

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Zadejte e-mailové adresy příjemců. Adresy oddělujte středníkem.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Kopie“ a zadejte adresy dalších příjemců, kteří mají obdržet kopii této zprávy.
 4. Klávesou TAB přejděte do pole „Předmět“ a zadejte předmět e-mailu.
 5. Klávesou TAB přejděte do pole textu zprávy a napište zprávu.
 6. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 7. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Vytvoření a odeslání e-mailu kontaktům

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Stiskněte klávesy ALT + U. Otevře se dialogové okno „Vybrat jména: Kontakty“.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu kontaktů, Šipkami vyberte kontakt a stiskněte klávesu ENTER. Tento postup zopakujte pro všechny příjemce. Aplikace Outlook přidá všechny příjemce do pole „Komu“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a vrátí kurzor do okna zprávy.
 5. Chcete-li přidat příjemce do pole „Kopie“, stiskněte klávesy ALT + I a opakujte kroky výše od bodu 3.
 6. Klávesou TAB přejděte do pole „Předmět“ a zadejte předmět e-mailu.
 7. Klávesou TAB přejděte do pole textu zprávy a napište zprávu.
 8. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 9. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A.

  Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Otevření e-mailu

Aplikace Outlook umisťuje všechny e-maily, které jste obdrželi, do složky „Doručená pošta“. E-maily zde uložené si můžete kdykoli přečíst.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte položku „Doručená pošta“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře zvolenou složku.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte e-mail, který chcete přečíst, a stiskněte klávesu ENTER. E-mailová zpráva se otevře.
 4. Až e-mail dočtete, stiskněte klávesu ESCAPE. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a kurzor se vrátí do složky „Doručená pošta“.

Přečtení záhlaví otevřeného e-mailu

Záhlaví otevřeného e-mailu si můžete přečíst procházením záhlaví klávesami TAB a SHIFT + TAB nebo použitím ovládacích kláves programu SuperNova.

Ovládací klávesa programu SuperNova
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst záhlaví LEVÝ SHIFT + NUM. 7 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F5
Přečíst datum odeslání LEVÝ SHIFT + NUM. 8 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F6

Odpověď na e-mail

Jak na to:

 1. Otevřete e-mail nebo vyberte e-mail v seznamu zpráv.
 2. Chcete-li odpovědět pouze příjemcům uvedeným v poli „Komu“, stiskněte klávesy CONTROL + R. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v textu zprávy.
 3. Chcete-li odpovědět všem příjemcům uvedeným v polích „Komu“ a „Kopie“, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + R. Otevře se okno zprávy. Kur zor se nachází v textu zprávy.
 4. Napište odpověď.
 5. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 6. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Předání e-mailu

Jak na to:

 1. Otevřete e-mail nebo vyberte e-mail v seznamu zpráv.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + F. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 3. Zadejte adresu příjemce nebo vyberte kontakty.
 4. Klávesou TAB přejděte do textu zprávy a napište text.
 5. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 6. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Zobrazení pole „Skrytá“

Přidáte-li příjemce do pole e-mailové zprávy „Skrytá“, tento příjemce obdrží kopii zprávy, ostatní příjemci zprávy však jeho jméno neuvidí.

Není-li pole „Skrytá“ zobrazováno při vytváření zprávy, lze jej přidat.

Jak na to:

 1. V okně zprávy stiskněte klávesy ALT + ž. Otevře se karta „Možnosti“.
 2. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Skrytá“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook přidá pole „Skrytá“ do záhlaví zprávy.

Chcete-li pole „Skrytá“ odstranit, opakujte kroky výše.

Uložení zprávy bez odeslání

Aplikace Outlook ukládá neodeslané zprávy do složky „Koncepty“.

Chcete-li vytvořit a uložit novou zprávu:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Vytvořte zprávu.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + S. Aplikace Outlook uloží zprávu do složky „Koncepty“. Zprávu byste měli ukládat pravidelně.
 4. Stiskněte klávesu ESCAPE. Aplikace Outlook zavře okno zprávy.

Otevření konceptu e-mailu

Aplikace Outlook ukládá neodeslané zprávy do složky „Koncepty“.

Chcete-li otevřít a odeslat zprávu ve složce „Koncepty“:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte položku „Koncepty“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku.
 3. Šipkami vyberte e-mail, který chcete otevřít, a stiskněte klávesu ENTER. E-mailová zpráva se otevře.
 4. Upravte zprávu.
 5. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Přesun zprávy do jiné složky

E-mailové zprávy můžete přesouvat mezi složkami.

Jak na to:

 1. Vyberte e-mail, který chcete přesunout.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + V. Otevře se dialogové okno „Přesunout položky“.
 3. Šipkami vyberte cílovou složku a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a přesune e-mail.

Kontrola nové pošty

Zatímco je aplikace Outlook spuštěna, kontroluje novou poštu pravidelně. Novou poštu můžete kdykoli zkontrolovat také ručně.

Jak na to:

Stiskněte klávesu F9.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Práce s e-maily
 3. Formátování e-mailových zpráv
 4. Přílohy e-mailů
 5. Kontakty
 6. Kalendář
 7. Úkoly
 8. Složky
 9. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Outlook

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)