Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Pá 20. 11. 2020)

SuperNova 19.05, vydaná 18. listopadu, obsahuje řadu vylepšení, včetně zlepšené podpory optického přibližování…

(St 21. 10. 2020)

Používáte na počítači sociální síť Facebook a jste nevidomí? V tom případě s největší pravděpodobností…

(Pá 2. 10. 2020)

Tato verze, vydaná společností Dolphin dne 28. října, se nese ve znamení oprav několika chyb.

 

Sociálně

Ovládáme aplikaci Outlook 2010 klávesnicí


Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 24. 06. 2013

Kapitola 2: Práce s e-maily

Vytvoření a odeslání e-mailu

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Zadejte e-mailové adresy příjemců. Adresy oddělujte středníkem.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Kopie“ a zadejte adresy dalších příjemců, kteří mají obdržet kopii této zprávy.
 4. Klávesou TAB přejděte do pole „Předmět“ a zadejte předmět e-mailu.
 5. Klávesou TAB přejděte do pole textu zprávy a napište zprávu.
 6. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 7. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Vytvoření a odeslání e-mailu kontaktům

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Stiskněte klávesy ALT + U. Otevře se dialogové okno „Vybrat jména: Kontakty“.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu kontaktů, Šipkami vyberte kontakt a stiskněte klávesu ENTER. Tento postup zopakujte pro všechny příjemce. Aplikace Outlook přidá všechny příjemce do pole „Komu“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a vrátí kurzor do okna zprávy.
 5. Chcete-li přidat příjemce do pole „Kopie“, stiskněte klávesy ALT + I a opakujte kroky výše od bodu 3.
 6. Klávesou TAB přejděte do pole „Předmět“ a zadejte předmět e-mailu.
 7. Klávesou TAB přejděte do pole textu zprávy a napište zprávu.
 8. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 9. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A.

  Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Otevření e-mailu

Aplikace Outlook umisťuje všechny e-maily, které jste obdrželi, do složky „Doručená pošta“. E-maily zde uložené si můžete kdykoli přečíst.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte položku „Doručená pošta“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře zvolenou složku.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte e-mail, který chcete přečíst, a stiskněte klávesu ENTER. E-mailová zpráva se otevře.
 4. Až e-mail dočtete, stiskněte klávesu ESCAPE. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a kurzor se vrátí do složky „Doručená pošta“.

Přečtení záhlaví otevřeného e-mailu

Záhlaví otevřeného e-mailu si můžete přečíst procházením záhlaví klávesami TAB a SHIFT + TAB nebo použitím ovládacích kláves programu SuperNova.

Ovládací klávesa programu SuperNova
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst záhlaví LEVÝ SHIFT + NUM. 7 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F5
Přečíst datum odeslání LEVÝ SHIFT + NUM. 8 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F6

Odpověď na e-mail

Jak na to:

 1. Otevřete e-mail nebo vyberte e-mail v seznamu zpráv.
 2. Chcete-li odpovědět pouze příjemcům uvedeným v poli „Komu“, stiskněte klávesy CONTROL + R. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v textu zprávy.
 3. Chcete-li odpovědět všem příjemcům uvedeným v polích „Komu“ a „Kopie“, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + R. Otevře se okno zprávy. Kur zor se nachází v textu zprávy.
 4. Napište odpověď.
 5. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 6. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Předání e-mailu

Jak na to:

 1. Otevřete e-mail nebo vyberte e-mail v seznamu zpráv.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + F. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 3. Zadejte adresu příjemce nebo vyberte kontakty.
 4. Klávesou TAB přejděte do textu zprávy a napište text.
 5. Chcete-li před odesláním e-mailu změnit jeho vlastnosti, stiskněte klávesy ALT + ENTER. Tím se otevře dialogové okno „Vlastnosti“. V tomto dialogovém okně můžete změnit některá nastavení včetně důležitosti e-mailu.
 6. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Zobrazení pole „Skrytá“

Přidáte-li příjemce do pole e-mailové zprávy „Skrytá“, tento příjemce obdrží kopii zprávy, ostatní příjemci zprávy však jeho jméno neuvidí.

Není-li pole „Skrytá“ zobrazováno při vytváření zprávy, lze jej přidat.

Jak na to:

 1. V okně zprávy stiskněte klávesy ALT + ž. Otevře se karta „Možnosti“.
 2. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Skrytá“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook přidá pole „Skrytá“ do záhlaví zprávy.

Chcete-li pole „Skrytá“ odstranit, opakujte kroky výše.

Uložení zprávy bez odeslání

Aplikace Outlook ukládá neodeslané zprávy do složky „Koncepty“.

Chcete-li vytvořit a uložit novou zprávu:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + M. Otevře se okno zprávy. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Vytvořte zprávu.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + S. Aplikace Outlook uloží zprávu do složky „Koncepty“. Zprávu byste měli ukládat pravidelně.
 4. Stiskněte klávesu ESCAPE. Aplikace Outlook zavře okno zprávy.

Otevření konceptu e-mailu

Aplikace Outlook ukládá neodeslané zprávy do složky „Koncepty“.

Chcete-li otevřít a odeslat zprávu ve složce „Koncepty“:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte položku „Koncepty“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku.
 3. Šipkami vyberte e-mail, který chcete otevřít, a stiskněte klávesu ENTER. E-mailová zpráva se otevře.
 4. Upravte zprávu.
 5. Jste-li připraveni odeslat e-mail, stiskněte klávesy ALT + A. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a odešle e-mail. Pracujete-li offline, zpráva bude přesunuta do složky „Pošta k odeslání“ a k jejímu odeslání dojde, jakmile přejdete do režimu online.

Přesun zprávy do jiné složky

E-mailové zprávy můžete přesouvat mezi složkami.

Jak na to:

 1. Vyberte e-mail, který chcete přesunout.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + V. Otevře se dialogové okno „Přesunout položky“.
 3. Šipkami vyberte cílovou složku a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a přesune e-mail.

Kontrola nové pošty

Zatímco je aplikace Outlook spuštěna, kontroluje novou poštu pravidelně. Novou poštu můžete kdykoli zkontrolovat také ručně.

Jak na to:

Stiskněte klávesu F9.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Práce s e-maily
 3. Formátování e-mailových zpráv
 4. Přílohy e-mailů
 5. Kontakty
 6. Kalendář
 7. Úkoly
 8. Složky
 9. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Outlook

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)