Ovládáme aplikaci Outlook 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 24. 06. 2013

Kapitola 4: Přílohy e-mailů

Přiložení souboru

K vytvářené e-mailové zprávě můžete připojit soubor nebo soubory uložené ve vašem počítači. Soubory pak budou zaslány příjemci spolu s e-mailovou zprávou.

Jak na to:

 1. V e-mailu stiskněte klávesy ALT + N. Otevře se karta „Vložení“.
 2. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Připojit soubor“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 3. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a připojí soubor.

Otevření přílohy

Součástí e-mailových zpráv mohou být přílohy. Čtete-li e-mail ve formátu HTML nebo prostý text, přílohy se zobrazují v záhlaví e-mailu. Čtete-li e-mail ve formátu RTF, přílohy jsou vložené v textu zprávy.

Tip: ve kterém formátu je e-mail poznáte podle titulku okna se zprávou, jenž zobrazuje předmět a formát e-mailu. Tuto informaci si můžete přečíst stiskem ovládací klávesy Kde jsem. Používáte-li rozložení kláves pro stolní počítač, je to klávesa NUM. 7. Používáte-li rozložení kláves Univerzální pro přenosné počítače, pak stiskněte klávesy CAPS LOCK + PAGE UP.

Chcete-li otevřít přílohu zprávy ve formátu HTML nebo prostý text:

 1. Otevřete e-mailovou zprávu. Pokud zprávu právě čtete, ujistěte se, že se kurzor nachází na jejím začátku stiskem kláves CONTROL + HOME.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte na seznam „Zpráva“.
 3. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na seznam příloh.

  Poznámka: stojí-li kurzor na příloze, aplikace Outlook zobrazuje kartu „Nástroje přílohy“ na pásu karet.

 4. Stiskněte klávesy SHIFT + F10 nebo APLIKAČNÍ KLÁVESU. Otevře se kontextová nabídka.
 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Otevřít“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře nabídku a otevře přílohu v přidruženém programu.

Chcete-li otevřít přílohu zprávy ve formátu RTF:

 1. Otevřete e-mailovou zprávu a procházejte zprávou. Narazíte-li ve zprávě na přílohu, SuperNova ohlásí „vložený objekt“.
 2. Umístěte kurzor vedle vloženého objektu.
 3. Klávesami SHIFT + ŠIPKA VPRAVO vyberte vložený objekt.
 4. Stiskněte klávesy SHIFT + F10 nebo APLIKAČNÍ KLÁVESU. Otevře se kontextová nabídka.
 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Otevřít“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře nabídku a otevře přílohu v přidruženém programu.

Zobrazení seznamu příloh

Přílohy můžete zobrazit a přistupovat k nim pomocí Vyhledávače položek programu SuperNova. Vyhledávač položek umožňuje zobrazení příloh v e-mailu a kliknutí levým nebo pravým tlačítkem na nich.

Chcete-li zobrazit přílohy zprávy (ve formátu HTML nebo prostý text):

Stiskněte klávesy CAPS LOCK + A.

Poznámka: tato možnost je podporována pouze ve zprávách formátu HTML a prostý text a může selhat při určitých nastaveních aplikace Outlook. Pomoc při řešení problému naleznete v článku znalostní báze q0424 (v angličtině).

Uložení přílohy
============== Soubor připojený k e-mailu můžete uložit do složky na disk vašeho počítače.

Jak na to:

 1. Otevřete e-mailovou zprávu.
 2. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na položku „Uložit přílohy“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Uložit všechny přílohy“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se dialogové okno „Uložit přílohu“. Ukládáte-li více příloh, otevře se dialogové okno „Uložit všechny přílohy“.
 5. Je-li umístění složky správné, stiskněte klávesu ENTER. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš,klávesou ENTER otevírejte složky, dokud nebude umístění správné a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook uloží přílohu a zavře dialogové okno.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Práce s e-maily
 3. Formátování e-mailových zpráv
 4. Právě čtete: Přílohy e-mailů
 5. Kontakty
 6. Kalendář
 7. Úkoly
 8. Složky
 9. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Outlook

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)