Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Pá 20. 11. 2020)

SuperNova 19.05, vydaná 18. listopadu, obsahuje řadu vylepšení, včetně zlepšené podpory optického přibližování…

(St 21. 10. 2020)

Používáte na počítači sociální síť Facebook a jste nevidomí? V tom případě s největší pravděpodobností…

(Pá 2. 10. 2020)

Tato verze, vydaná společností Dolphin dne 28. října, se nese ve znamení oprav několika chyb.

 

Sociálně

Ovládáme aplikaci Outlook 2010 klávesnicí


Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 24. 06. 2013

Kapitola 6: Kalendář

Přidávání událostí

Do kalendáře můžete přidávat události.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + A. Otevře se okno „Bez názvu Událost“. Kurzor se nachází v poli „Předmět“.
 2. Zadejte předmět události.
 3. Klávesou TAB projděte a vyplňte požadovaná pole.
 4. Stiskněte klávesy ALT + S. Aplikace Outlook přidá událost do kalendáře a zavře dialogové okno.

Změna události v zobrazení kalendáře

Aplikaci Outlook lze nastavit tak, aby zobrazovala události v zobrazení kalendáře Den, Týden nebo Měsíc. Přestože klávesové zkratky jsou v každém z těchto zobrazení mírně odlišné, následující kroky vám umožní otevřít událost v libovolném zobrazení.

Chcete-li otevřít událost:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře „kalendář“.
 3. Není-li zobrazen den, který chcete zobrazit, stiskněte klávesy CONTROL + G pro otevření dialogového okna „Přejít na datum“, zadejte datum a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře zadaný den.
 4. Klávesou TAB přejděte na událost. Aplikace Outlook aktivuje režim úprav.
 5. Stiskněte klávesu ESCAPE. Program SuperNova přečte podrobné informace o události.
 6. Chcete-li změnit podrobnosti události, stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se dialogové okno „Událost“.
 7. Klávesou TAB přecházejte po různých polích. Jste-li s úpravami hotovi, stiskněte klávesy ALT + S. Aplikace Outlook uloží změny a zavře dialogové okno.

Změna zobrazení kalendáře tak, aby zobrazoval pouze aktivní události

Připadá-li vám prohlížení událostí v kalendáři zdlouhavé, vyzkoušejte zobrazení aktivních událostí. V tomto zobrazení jsou všechny aktivní události zobrazeny v seznamu.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte „Kalendář“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře „kalendář“.
 3. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se karta „Zobrazení“.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Změnit zobrazení“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 5. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na „Aktivní“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook změní nastavení zobrazení na „Aktivní události“. Aplikace Outlook si toto nastavení zobrazení zapamatuje. Chcete-li přejít zpět k jinému zobrazení kalendáře, musíte zvolit příslušnou možnost na kartě „Zobrazení“.

Chcete-li změnit událost, když je toto zobrazení aktivní, vyberte událost a stiskněte klávesy CONTROL + O.

Žádost o schůzku

Můžete požádat kolegy, aby se zúčastnili schůzky tím, že jim zašlete žádost o schůzku. Čas schůzky se automaticky přidá do kalendáře.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + Q. Otevře se okno „Bez názvu Schůzka“. Kurzor se nachází v poli „Komu“.
 2. Zadejte e-mailové adresy kontaktů nebo stiskněte klávesy ALT + TEČKA pro otevření Adresáře a výběr kontaktů, které se mají schůzky zúčastnit.
 3. Klávesou TAB přecházejte dále a vyplňte požadovaná pole.
 4. Stiskněte klávesy ALT + S. Aplikace Outlook přidá schůzku do kalendáře, odešle žádost o schůzku kontaktům a zavře dialogové okno.

Odpověď na žádost o schůzku

Žádosti o schůzku, které obdržíte, se zobrazí jako e-mail ve složce Doručená pošta.

Chcete-li odpovědět na žádost o schůzku:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Otevře se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte „Doručená pošta“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku „Doručená pošta“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte zprávu žádosti o schůzku a stiskněte klávesu ENTER. Zpráva žádosti o schůzku se otevře.
 4. Šipkami si přečtěte text zprávy. Klávesami SHIFT + TAB a TAB si prohlédněte záhlaví zprávy, které obsahuje informace o čase a místě konání schůzky.
 5. Chcete-li odpovědět na schůzku, stiskněte klávesy ALT + P. Otevře se karta „Schůzka“.
 6. Klávesou TAB přejděte na požadovanou odpověď, například „Přijmout“, „Nezávazně“ nebo „Odmítnout“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se podnabídka.
 7. Šipkami vyberte akci, například „Neodpovídat“, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook aktualizuje kalendář a zavře žádost o schůzku.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Práce s e-maily
 3. Formátování e-mailových zpráv
 4. Přílohy e-mailů
 5. Kontakty
 6. Právě čtete: Kalendář
 7. Úkoly
 8. Složky
 9. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Outlook

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)