Ovládáme aplikaci Outlook 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 24. 06. 2013

Kapitola 8: Složky

Přečtení počtu položek ve složce

Aplikace Outlook zobrazuje počet položek v aktuální složce na stavovém řádku. Ten se nachází podél dolního okraje okna aplikace Outlook.

Stavový řádek lze přečíst pomocí ovládací klávesy Stavový řádek programu SuperNova.

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst stav NUM. 2 CAPS LOCK + PAGE DOWN

Vytvoření nové složky

V aplikaci Outlook můžete vytvářet osobní složky. To umožňuje ukládání informací, jako jsou e-maily, úkoly a poznámky.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + E. Otevře se dialogové okno „Vytvořit novou složku“. První položkou dialogového okna je pole „Název“.
 2. Zadejte název nové složky.
 3. Klávesou TAB přejděte na seznam „Složka obsahuje“ a Šipkami zvolte typ dat, která budete do složky ukládat. Chcete-li do složky ukládat například e-mailové zprávy, vyberte „Položky typu Pošta“.
 4. Klávesou TAB přejděte na seznam „Vyberte umístění složky“ a Šipkami zvolte, kam chcete složku umístit. Všimněte si, že nově vytvořená složka se stane podsložkou vybrané složky.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a vytvoří složku.

Poznámky:

 • Jakmile vytvoříte složku, aplikace Outlook zobrazí Navigační podokno. Navigační podokno skryjete stiskem kláves ALT + F1.
 • Zkratková klávesa pro vytvoření nové složky koliduje s klávesovou zkratkou, jíž se spouští program Dolphin EasyReader. Máte-li program Dolphin EasyReader nainstalován, měli byste k vytváření složek použít kartu „Složka“ na pásu karet.

Odstranění složky

Poznámka: odstraňovat smíte pouze osobní složky. Nelze odstraňovat systémové složky aplikace Outlook, jako „Doručená pošta“, „Koncepty“ a „Pošta k odeslání“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Zobrazí se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte složku, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesy ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku.
 3. Stiskněte klávesu ALT. Kurzor se přesune na Pás karet.
 4. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na kartu „Složka“.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Odstranit složku“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se okno zprávy s potvrzením.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Ano“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook zavře okno a přesune složku do složky „Odstraněná pošta“.

Aby byla složka odstraněna trvale, musíte ji odstranit ze složky „Odstraněná pošta“.

Přejmenování složky

Poznámka: přejmenovávat smíte jen osobní složky. Nelze přejmenovávat systémové složky aplikace Outlook, jako „Doručená pošta“, „Koncepty“ a „Pošta k odeslání“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Zobrazí se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte složku, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku.
 3. Stiskněte klávesu ALT. Kurzor se přesune na Pás karet.
 4. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na kartu „Složka“.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přejmenovat složku“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 6. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook přejmenuje složku.

Přesunutí složky

Již existující složku můžete přesunout do jiného umístění. Ze složky lze také udělat podsložku (podřízenou složku) jiné složky.

Poznámka: přesouvat smíte jen osobní složky. Nelze přesouvat systémové složky aplikace Outlook, jako „Doručená pošta“, „Koncepty“ a „Pošta k odeslání“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Zobrazí se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte složku, kterou chcete přesunout, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku.
 3. Stiskněte klávesu ALT. Kurzor se přesune na Pás karet.
 4. Klávesou ŠIPKA VPRAVO přejděte na kartu „Složka“.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Přesunout složku“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se podokno „Přesunout složku“.
 6. Šipkami vyberte nadřazenou složku a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře podokno a přesune složku.

Vyprázdnění složky „Odstraněná pošta“

Všechny položky a složky, které odstraníte, skončí ve složce „Odstraněná pošta“. Tuto složku byste měli vyprazdňovat pravidelně, aby nedocházelo k neustálému nárůstu velikosti vaší poštovní schránky.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + Y. Zobrazí se dialogové okno „Přejít do složky“.
 2. Šipkami vyberte složku „Odstraněná pošta“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Outlook zavře dialogové okno a otevře složku.
 3. Chcete-li trvale odstranit všechny odstraněné položky, vyberte všechny položky stisknutím kláves CONTROL + A a poté stiskněte klávesu DELETE. Zobrazí se dialogové okno s potvrzením této akce. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Ano“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a vyprázdní složku.
 4. Chcete-li trvale odstranit pouze jednu odstraněnou položku, vyberte tuto položku Šipkami a poté stiskněte klávesu DELETE. Zobrazí se dialogové okno s potvrzením této akce. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Ano“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Outlook zavře okno zprávy a trvale odstraní položku.

Poznámka: Aplikaci Outlook lze rovněž nastavit tak, aby vyprazdňovala složku „Odstraněná pošta“ automaticky. Nastavení vztahující se k této možnosti naleznete v kategorii „Upřesnit“ dialogového okna „Možnosti aplikace Outlook“.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Práce s e-maily
 3. Formátování e-mailových zpráv
 4. Přílohy e-mailů
 5. Kontakty
 6. Kalendář
 7. Úkoly
 8. Právě čtete: Složky
 9. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Outlook

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)