Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(St 27. 1. 2021)

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že na trh přichází nová generace telefonu Kapsys MiniVision…

(Pá 20. 11. 2020)

(aktualizováno 11. 1. 2021)
SuperNova 19.05, vydaná 18. listopadu, obsahuje řadu vylepšení, včetně…

(St 21. 10. 2020)

Používáte na počítači sociální síť Facebook a jste nevidomí? V tom případě s největší pravděpodobností…

 

Sociálně

Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí


Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 2: Procházení a výběr buněk

Procházení sešitu pomocí klávesnice

Aplikace Excel disponuje množstvím různých klávesových zkratek, jimiž lze procházet sešity.

Zde uvádíme jen některé nejoblíbenější klávesové zkratky, které máte k dispozici:

 • Chcete-li přecházet po buňkách, použijte Šipky.
 • Chcete-li přejít na další buňku vpravo, stiskněte klávesu TAB.
 • Chcete-li přejít na další buňku vlevo, stiskněte klávesy SHIFT + TAB.
 • Chcete-li přejít na okraj oblasti dat, stiskněte klávesy CONTROL + Šipky.
 • Chcete-li přejít na první buňku řádku, stiskněte klávesu HOME.
 • Chcete-li přejít na první buňku, stiskněte klávesy CONTROL + HOME.
 • Chcete-li přejít na poslední buňku, stiskněte klávesy CONTROL + END.
 • Chcete-li posunout obraz dolů, stiskněte klávesu PAGE DOWN.
 • Chcete-li posunout obraz nahoru, stiskněte klávesu PAGE UP.
 • Chcete-li posunout obraz doprava, stiskněte klávesy ALT + PAGE DOWN.
 • Chcete-li posunout obraz doleva, stiskněte klávesy ALT + PAGE UP.
 • Chcete-li přejít na další list, stiskněte klávesy CONTROL + PAGE DOWN.
 • Chcete-li přejít na předchozí list, stiskněte klávesy CONTROL + PAGE UP.
 • Chcete-li přejít na určitou buňku pomocí dialogového okna „Přejít na“, otevřete dialogové okno „Přejít na“ stiskem klávesy F5, do pole „Odkaz“ zadejte souřadnice buňky a stiskněte klávesu ENTER.

Tip: aplikaci Excel lze nastavit tak, aby po stisku Klávesy ENTER přesunula kurzor jiným směrem, a to otevřením dialogového okna „Možnosti“ aplikace Excel, výběrem kategorie „Upřesnit“ a zvolením jiného směru ze seznamu „Směr“ vedle možnosti „Po stisknutí klávesy ENTER posunout výběr“. Když poté stisknete klávesy SHIFT + ENTER namísto klávesy ENTER, aplikace Excel vás přemístí ve směru opačném k tomu, který jste vybrali. Pokud tedy například zvolíte, že po stisku klávesy ENTER se provede přesun vpravo, po stisku kláves SHIFT + ENTER se provede přesun vlevo.

Výběr buněk v listu

Aplikace Excel nabízí mnoho různých způsobů výběru buněk. Některé způsoby používají pouze myš, některé pouze klávesnici a některé kombinují obojí.

Následující oddíl uvádí postupy těchto činností:

 • Výběr jediné oblasti pomocí klávesnice
 • Výběr nesousedících oblastí pomocí klávesnice
 • Výběr pomocí příkazu Přejít na
 • Výběr buněk pomocí myši
 • Ohlášení vybraných buněk
 • Pohyb uvnitř výběru pomocí klávesnice

Výběr jediné oblasti pomocí klávesnice

Zde jsou jen některé ze způsobů, jak můžete vybrat oblast buněk pomocí klávesnice:

 • Chcete-li vybrat buňky, přejděte do levého horního rohu, stiskněte a držte klávesu SHIFT a opakovaným stiskem kláves ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA VPRAVO rozšiřujte výběr dolů a doprava.
 • Chcete-li vybrat oblast dat, přemístěte kurzor do oblasti a stiskněte klávesy CONTROL + A.
 • Chcete-li vybrat celý list, dvakrát stiskněte klávesy CONTROL + A.
 • Chcete-li vybrat sloupec, přemístěte se na první buňku sloupce a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ. Budou tak vybrány buňky až po poslední použitou buňku ve sloupci. Stisknete-li nyní opět klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ, vyberete celý sloupec.
 • Chcete-li vybrat řádek, přemístěte se na první buňku řádku a stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO. Budou tak vybrány buňky až po poslední použitou buňku v řádku. Stisknete-li nyní opět klávesy CONTROL + SHIFT + ŠIPKA VPRAVO, vyberete celý řádek.
 • Chcete-li vybrat celý sloupec, stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + MEZERNÍK. (Na použití klávesy PRAVÝ CONTROL zde klademe zvláštní důraz proto, že klávesa LEVÝ CONTROL stisknutá spolu s klávesou MEZERNÍK běžně otevírá ovládací panel programu SuperNova.)
 • Chcete-li vybrat celý řádek, stiskněte klávesy SHIFT + MEZERNÍK.
 • Chcete-li vybrat všechny použité buňky listu, přejděte na první buňku listu stiskem kláves CONTROL + HOME a poté stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + END.

Výběr nesousedících oblastí pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete vybrat i nesousedící oblasti listu.

Chcete-li vybrat nesousedící oblasti pomocí klávesnice:

 1. Přejděte na levou horní buňku oblasti.
 2. Držte klávesu SHIFT a klávesami ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA VPRAVO vyberte buňky první oblasti.
 3. Stiskněte klávesy SHIFT + F8.
 4. Přejděte na levou horní buňku druhé oblasti.
 5. Držte klávesu SHIFT a klávesami ŠIPKA DOLŮ a ŠIPKA VPRAVO vyberte buňky druhé oblasti.
 6. Chcete-li ve výběru buněk pokračovat, opět stiskněte klávesy SHIFT + F8 a vyberte další oblast.
 7. Předchozí krok opakujte, dokud nevyberete všechny požadované buňky listu.

Tip: Aplikace Excel indikuje, že je připravena k výběru dalších buněk, zobrazením textu „Přidat k výběru“ na stavovém řádku aplikace Excel. Tento text se zobrazí, jakmile stisknete klávesy SHIFT + F8.

Výběr použitím příkazu Přejít na

Chcete-li vybrat buňky použitím příkazu „Přejít na“:

 1. Stiskněte klávesu F5. Otevře se dialogové okno „Přejít na“ a kurzor bude umístěn do pole „Odkaz“.
 2. Chcete-li vybrat jedinou oblast, zapište souřadnice vybírané oblasti, například chcete-li vybrat všechny buňky mezi C5 a F9, zapište „C5:F9“.
 3. Chcete-li vybrat nesousedící oblasti, zapište souřadnice jejich oblastí oddělené čárkami, například chcete-li vybrat oblasti mezi C5 a F9 a mezi J5 a P9, zapište „C5:F9, J5:P9“.
 4. Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vybere buňky.

Výběr buněk pomocí myši

Buňky můžete vybrat pomocí ukazatele myši.

 • Chcete-li vybrat jedinou oblast buněk, klikněte na místo, odkud má výběr začít, držte levé tlačítko myši stisknuté a přejeďte ukazatelem myši přes buňky, které chcete vybrat.
 • Chcete-li vybrat rozsáhlou oblast buněk, klikněte na místo, odkud má výběr začít, stiskněte a držte klávesu SHIFT, přejeďte ukazatelem myši přes buňky, které chcete vybrat a klikněte na poslední vybíranou buňku.
 • Chcete-li vybrat nesousedící buňky, vyberte první oblast buněk a následně stiskněte a držte klávesu CONTROL, dokud nevyberete všechny další oblasti buněk.

Ohlášení vybraných oblastí

Pomocí ovládací klávesy Další informace o aktuální položce můžete nechat program SuperNova ohlásit právě vybrané oblasti v aktuálním listu.

Klávesy pro čtení

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Další informace o aktuální položce LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Pohyb uvnitř výběru pomocí klávesnice

Na každou vybranou buňku lze přejít pomocí klávesových zkratek aplikace Excel.

 • Chcete-li přejít na další vybranou buňku, stiskněte klávesu TAB nebo klávesu ENTER.
 • Chcete-li přejít na předchozí vybranou buňku, stiskněte klávesy SHIFT + TAB nebo klávesy SHIFT + ENTER.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Právě čtete: Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)