Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(St 27. 1. 2021)

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že na trh přichází nová generace telefonu Kapsys MiniVision…

(Pá 20. 11. 2020)

(aktualizováno 11. 1. 2021)
SuperNova 19.05, vydaná 18. listopadu, obsahuje řadu vylepšení, včetně…

(St 21. 10. 2020)

Používáte na počítači sociální síť Facebook a jste nevidomí? V tom případě s největší pravděpodobností…

 

Sociálně

Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí


Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 7: Řádky a sloupce

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Vložení řádku

Chcete-li vložit řádek:

 1. Přejděte na řádek. Chcete-li vložit více řádků, vyberte alespoň jednu buňku v každém řádku.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky řádku.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Aplikace Excel vloží řádek. Stávající řádky se posunou dolů.

Vložení sloupce

Jak na to:

 1. Přejděte na sloupec. Chcete-li vložit více sloupců, vyberte alespoň jednu buňku v každém sloupci.
 2. Stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky sloupce.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Aplikace Excel vloží sloupec. Stávající sloupce se posunou dolů.

Skrytí a opětovné zobrazení řádků

Čtení velkých listů si můžete zjednodušit tak, že skryjete sloupce nebo řádky, které vás nezajímají. Co když vás budou například zajímat pouze data z prvního, druhého a třicátého řádku? Aby se vám tyto řádky snáze prohlížely, můžete skrýt všechny řádky mezi řádky 2 a 30.

Chcete-li skrýt řádky:

 1. Vyberte řádky, které chcete skrýt.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + 9 (písmeno „í“ na české klávesnici).

Chcete-li zobrazit skryté řádky:

 1. Vyberte oblast buněk obsahující skryté řádky. Chcete-li zobrazit všechny skryté řádky v oblasti dat, stiskem kláves CONTROL + A vyberte oblast dat.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. V kontextové nabídce vyberte „Zobrazit“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zobrazí skryté řádky.

Skrytí a zobrazení sloupců

Čtení velkých listů si můžete zjednodušit tak, že skryjete sloupce nebo řádky, které vás nezajímají. Co když vás budou například zajímat pouze data ze sloupců A, B a Q? Aby se vám tyto sloupce snáze prohlížely, můžete skrýt všechny sloupce mezi sloupci B a Q.

Chcete-li skrýt sloupce:

 1. Vyberte sloupce, které chcete skrýt.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. V kontextové nabídce vyberte „Skrýt“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel skryje sloupce.

Chcete-li zobrazit skryté sloupce:

 1. Vyberte oblast buněk obsahující skryté sloupce. Chcete-li zobrazit všechny skryté sloupce v oblasti dat, stiskem kláves CONTROL + A vyberte oblast dat.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. V kontextové nabídce vyberte „Zobrazit“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zobrazí skryté sloupce.

Odstranění řádků

Chcete-li odstranit řádek:

 1. Přejděte na řádek, který chcete odstranit. Chcete-li odstranit více řádků, vyberte alespoň jednu buňku v každém řádku.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky řádku.
 3. Poté proveďte jedno z následujících:
  • Chcete-li vymazat obsah buněk, stiskněte klávesu DELETE.
  • Chcete-li odstranit celý řádek a posunout řádky nahoru, stiskněte klávesy CONTROL + MINUS.

Odstranění sloupců

Chcete-li odstranit sloupec:

 1. Přejděte na sloupec, který chcete odstranit. Chcete-li odstranit více sloupců, vyberte alespoň jednu buňku v každém sloupci.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky sloupce.
 3. Poté proveďte jedno z následujících:
  • Chcete-li vymazat obsah buněk, stiskněte klávesu DELETE.
  • Chcete-li odstranit celý sloupec a posunout sloupce nahoru, stiskněte klávesy CONTROL + MINUS.

Ukotvení řádků a sloupců

Ukotvíte-li příčky, určité řádky a sloupce zůstanou zobrazeny i při posunu obrazu. Můžete tak ponechat zobrazená záhlaví řádků a sloupců i při pohybu v listu. Ukotvené řádky a sloupce jsou označeny plnou čárou.

Ukotvené řádky a sloupce představují pro čtenáře vizuální přínos.

Jak na to:

 1. Chcete-li ukotvit řádek, přejděte na buňku bezprostředně pod tímto řádkem ve sloupci A. Chcete-li ukotvit sloupec, přejděte na buňku bezprostředně vpravo od tohoto sloupce v řádku 1. Chcete-li ukotvit řádek i sloupec, přejděte na buňku bezprostředně pod tímto řádkem a vpravo od tohoto sloupce.
 2. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se karta „Zobrazení“.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Ukotvit příčky“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se seznam.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ukotvit příčky“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel ukotví řádek, sloupec nebo oboje a kurzor přejde zpět do listu.

Poznámky:

 • Jsou-li ukotveny příčky, možnost „Ukotvit příčky“ se změní na „Uvolnit příčky“. Výběrem možnosti „Uvolnit příčky“ obnovíte úplný posun obsahu listu.
 • Po stisku navigačních kláves jako HOME nebo CONTROL + HOME bude pohyb kurzoru omezen pouze na aktuální oblast posunu, do oblasti ukotvené příčkami se nicméně můžete přemístit stiskem Šipek.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Právě čtete: Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)