Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 3: Otevírání, ukládání a zavírání sešitů

Vytvoření nového sešitu

Po spuštění otevře aplikace Excel nový prázdný sešit připravený k práci. Nový sešit však můžete vytvořit kdykoli použitím příkazu „Nový“.

Jak na to: Stiskněte klávesy CONTROL + N.

Otevření nedávného sešitu

Zobrazení Backstage obsahuje seznam souborů, na kterých jste naposledy pracovali. Nedávno používaný soubor zde najdete mnohem rychleji, než kdybyste použili dialogové okno „Otevřít“.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy ALT + S. Otevře se zobrazení Backstage.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Naposledy otevřené“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se seznam naposledy otevřených souborů.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte soubor a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazení Backstage se zavře a soubor se otevře.

Otevření existujícího sešitu

Pomocí dialogového okna „Otevřít“ můžete najít a otevřít sešity uložené v počítači. V hlavním okně aplikace Excel pak můžete tyto sešity upravovat.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + O. Otevře se dialogové okno „Otevřít“.
 2. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, Šipkami vyberte soubor a pak stiskněte klávesu ENTER. Nachází-li se soubor v jiné složce, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš, klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a otevře soubor.

Poznámka: otevíráte-li soubor jiného typu, než určuje hodnota „Soubory typu“, budete muset tuto hodnotu změnit. Seznam „Soubory typu“ omezuje typy zobrazených souborů.

Přepínání mezi otevřenými sešity

V aplikaci Excel můžete současně otevřít více sešitů, mezi nimiž se pak lze přepínat pomocí klávesového příkazu aplikace Excel.

Jak na to:

Stiskněte klávesy CONTROL + F6 nebo CONTROL + SHIFT + F6.

Ukládání a zavírání sešitů

V tomto oddílu se dovíte, jak:

 • Poprvé uložit sešit
 • Uložit změny sešitu
 • Uložit sešit v jiném formátu souboru
 • Zavřít a ukončit

První uložení nového sešitu

Než uložíte svou práci, musíte nejprve zvážit, zda budou soubor otevírat i jiní. Pokud ano, je nutné uvážit programy, které používají, a typy souborů, které mohou otevřít. Tak můžete zvolit nejvhodnější formát uložení souboru.

Chcete-li uložit soubor:

 1. Stiskněte klávesu F12. Otevře se dialogové okno „Uložit jako“.
 2. Je-li umístění výchozí složky správné, zadejte název souboru do pole „Název souboru“. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete. Poté klávesou TAB přejděte do pole „Název souboru“ a zadejte název souboru.
 3. Chcete-li změnit formát souboru, klávesou TAB přejděte do seznamu „Uložit jako typ“ a Šipkami vyberte formát.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře dialogové okno a uloží soubor.

Uložení změněného sešitu

Změny v sešitu lze uložit použitím příkazu Uložit aplikace Excel.

Jak na to: Stiskněte klávesy CONTROL + S.

Poznámka: pokud se jedná o nový sešit, který předtím nebyl uložen, při použití příkazu Uložit se automaticky otevře dialogové okno „Uložit jako“. Sešit musíte uložit.

Uložení sešitu do souboru jiného typu

Aplikace Excel nabízí několik různých typů souboru, ve kterých lze sešit uložit. Sešit budete muset uložit do jiného typu souboru tehdy, budete-li jej chtít poslat někomu, kdo nemá stejnou verzi aplikace Excel.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesu F12. Otevře se dialogové okno „Uložit jako“.
 2. Je-li umístění výchozí složky správné, zadejte název souboru do pole „Název souboru“. Není-li umístění správné, klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu souborů, klávesou BACKSPACE přejděte o úroveň výš a klávesou ENTER otevírejte složky, dokud soubor nenajdete. Poté klávesou TAB přejděte do pole „Název souboru“ a zadejte název souboru.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Uložit jako typ“ a Šipkami vyberte formát.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Uložit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře dialogové okno a uloží soubor.

Zavření a ukončení

Chcete-li zavřít aktuální sešit tak, aby ostatní sešity a aplikace Excel zůstaly otevřené: Stiskněte klávesy CONTROL + F4.

Chcete-li zavřít všechny sešity a ukončit aplikaci Excel: Stiskněte klávesy ALT + F4.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Právě čtete: Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)