Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 4: Práce s buňkami

Přečtení buňky

Při pohybu po listu program SuperNova nejprve vysloví obsah aktuální buňky následovaný umístěním buňky, a konečně vlastnosti přidružené k buňce, jako je ohraničení, barvy a informace, zda buňka obsahuje komentář nebo vzorec.

Množství informací ohlašovaných programem SuperNova můžete ovlivnit změnou úrovně výřečnosti.

K přečtení informací o buňce můžete navíc využít následující ovládací klávesy programu SuperNova:

Klávesa pro čtení

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Aktuální položka NUM. 0 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU
Přečíst umístění buňky (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 3 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Přečíst vlastnosti buňky (další informace o aktuální položce) LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Vložení dat do buňky

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku.
 2. Zadejte data a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámky:
Ve výchozím nastavení má stisk klávesy ENTER za následek potvrzení dat a přesunutí na další buňku směrem dolů. K přesunu na další buňku v jiném směru můžete použít následující klávesy:

 • SHIFT + ENTER – potvrzení a přesun o buňku nahoru.
 • TAB – potvrzení a přesun o buňku vpravo.
 • SHIFT + TAB – potvrzení a přesun o buňku vlevo.
 • Šipky – potvrzení a přesun ve směru stisknuté šipky

Úprava buňky

Abyste nemuseli znovu přepisovat obsah buňky, můžete buňku pouze upravit.

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku, kterou chcete upravit.
 2. Stiskněte klávesu F2.
 3. Upravte obsah buňky a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Chcete-li úpravu zrušit bez provedení změn, stiskněte klávesu ESCAPE.

Poznámka: text můžete do aktivní buňky psát v režimu vkládání nebo přepisování. Mezi těmito režimy vstupu se přepínáte klávesou INSERT. V režimu vkládání je psaný text přidáván na aktuální řádek, aniž by nahrazoval stávající text; v režimu přepisování je stávající text nahrazován psaným textem, znak po znaku.

Vymazání obsahu buněk

Chcete-li vymazat data z buněk:

 1. Vyberte buňky, jejichž obsah chcete vymazat.
 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Vložení buněk

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku, kam chcete vložit nové buňky. Jestliže chcete vložit více než jednu buňku, vyberte buňky, kam chcete vložit nové buňky.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Otevře se dialogové okno „Vložit“.
 3. Šipkami vyberte „Posunout buňky vpravo“ nebo „Posunout buňky dolů“ a poté stiskněte klávesu ENTER. Zvolená možnost určuje směr, ve kterém budou stávající buňky posunuty. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží nové buňky.

Přemístění dat v sešitu

Data můžete přemístit z jedné části sešitu do jiné. Vaše práce se tak zrychlí, jelikož nemusíte informace znovu přepisovat.

Jak na to:

 1. Vyberte buňky, které chcete přemístit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + X. Aplikace Excel přemístí data do schránky.
 3. Přejděte na buňku, kam chcete vložit data.
 4. Chcete-li přepsat existující data, stiskněte klávesy CONTROL + V.
 5. Chcete-li přesunout existující buňky, otevřete kontextovou nabídku stisknutím kláves SHIFT + F10, poté klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit vyjmuté buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Vložit“. V tomto dialogovém okně Šipkami zvolte, zda chcete existující buňky posunout vpravo nebo dolů a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží data.

Kopírování dat v sešitu

Data můžete zkopírovat z jedné části sešitu do jiné. Vaše práce se tak zrychlí, jelikož nemusíte informace znovu přepisovat.

Jak na to:

 1. Vyberte buňky, které chcete zkopírovat.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + C. Aplikace Excel přemístí data do schránky.
 3. Přejděte na buňku, kam chcete vložit data.
 4. Chcete-li přepsat existující data, stiskněte klávesy CONTROL + V.
 5. Chcete-li přesunout existující buňky, otevřete kontextovou nabídku stisknutím kláves SHIFT + F10, poté klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit kopírované buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Vložit“. V tomto dialogovém okně Šipkami zvolte, zda chcete existující buňky posunout vpravo nebo dolů a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží data.

Nalezení dat

Chcete-li najít data v sešitu:

 1. Stiskněte klávesy SHIFT + F5. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte data, která chcete najít, a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zavřete dialogové okno stiskem klávesy ESCAPE. Přejdete zpět do listu, přičemž odpovídající buňka bude vybrána.
 4. Chcete-li najít další odpovídající buňku, stiskněte klávesy SHIFT + F4.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Právě čtete: Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)