Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(St 27. 1. 2021)

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že na trh přichází nová generace telefonu Kapsys MiniVision…

(Pá 20. 11. 2020)

(aktualizováno 11. 1. 2021)
SuperNova 19.05, vydaná 18. listopadu, obsahuje řadu vylepšení, včetně…

(St 21. 10. 2020)

Používáte na počítači sociální síť Facebook a jste nevidomí? V tom případě s největší pravděpodobností…

 

Sociálně

Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí


Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 4: Práce s buňkami

Přečtení buňky

Při pohybu po listu program SuperNova nejprve vysloví obsah aktuální buňky následovaný umístěním buňky, a konečně vlastnosti přidružené k buňce, jako je ohraničení, barvy a informace, zda buňka obsahuje komentář nebo vzorec.

Množství informací ohlašovaných programem SuperNova můžete ovlivnit změnou úrovně výřečnosti.

K přečtení informací o buňce můžete navíc využít následující ovládací klávesy programu SuperNova:

Klávesa pro čtení

Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Aktuální položka NUM. 0 CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU
Přečíst umístění buňky (opakovaným stiskem získáte další informace) NUM. 3 SHIFT + CAPS LOCK + ŠIPKA VLEVO
Přečíst vlastnosti buňky (další informace o aktuální položce) LEVÝ SHIFT + NUM. 0 CONTROL + CAPS LOCK + ŠIPKA NAHORU

Vložení dat do buňky

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku.
 2. Zadejte data a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámky:
Ve výchozím nastavení má stisk klávesy ENTER za následek potvrzení dat a přesunutí na další buňku směrem dolů. K přesunu na další buňku v jiném směru můžete použít následující klávesy:

 • SHIFT + ENTER – potvrzení a přesun o buňku nahoru.
 • TAB – potvrzení a přesun o buňku vpravo.
 • SHIFT + TAB – potvrzení a přesun o buňku vlevo.
 • Šipky – potvrzení a přesun ve směru stisknuté šipky

Úprava buňky

Abyste nemuseli znovu přepisovat obsah buňky, můžete buňku pouze upravit.

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku, kterou chcete upravit.
 2. Stiskněte klávesu F2.
 3. Upravte obsah buňky a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Chcete-li úpravu zrušit bez provedení změn, stiskněte klávesu ESCAPE.

Poznámka: text můžete do aktivní buňky psát v režimu vkládání nebo přepisování. Mezi těmito režimy vstupu se přepínáte klávesou INSERT. V režimu vkládání je psaný text přidáván na aktuální řádek, aniž by nahrazoval stávající text; v režimu přepisování je stávající text nahrazován psaným textem, znak po znaku.

Vymazání obsahu buněk

Chcete-li vymazat data z buněk:

 1. Vyberte buňky, jejichž obsah chcete vymazat.
 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Vložení buněk

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na buňku, kam chcete vložit nové buňky. Jestliže chcete vložit více než jednu buňku, vyberte buňky, kam chcete vložit nové buňky.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Otevře se dialogové okno „Vložit“.
 3. Šipkami vyberte „Posunout buňky vpravo“ nebo „Posunout buňky dolů“ a poté stiskněte klávesu ENTER. Zvolená možnost určuje směr, ve kterém budou stávající buňky posunuty. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží nové buňky.

Přemístění dat v sešitu

Data můžete přemístit z jedné části sešitu do jiné. Vaše práce se tak zrychlí, jelikož nemusíte informace znovu přepisovat.

Jak na to:

 1. Vyberte buňky, které chcete přemístit.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + X. Aplikace Excel přemístí data do schránky.
 3. Přejděte na buňku, kam chcete vložit data.
 4. Chcete-li přepsat existující data, stiskněte klávesy CONTROL + V.
 5. Chcete-li přesunout existující buňky, otevřete kontextovou nabídku stisknutím kláves SHIFT + F10, poté klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit vyjmuté buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Vložit“. V tomto dialogovém okně Šipkami zvolte, zda chcete existující buňky posunout vpravo nebo dolů a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží data.

Kopírování dat v sešitu

Data můžete zkopírovat z jedné části sešitu do jiné. Vaše práce se tak zrychlí, jelikož nemusíte informace znovu přepisovat.

Jak na to:

 1. Vyberte buňky, které chcete zkopírovat.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + C. Aplikace Excel přemístí data do schránky.
 3. Přejděte na buňku, kam chcete vložit data.
 4. Chcete-li přepsat existující data, stiskněte klávesy CONTROL + V.
 5. Chcete-li přesunout existující buňky, otevřete kontextovou nabídku stisknutím kláves SHIFT + F10, poté klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Vložit kopírované buňky“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Vložit“. V tomto dialogovém okně Šipkami zvolte, zda chcete existující buňky posunout vpravo nebo dolů a poté stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží data.

Nalezení dat

Chcete-li najít data v sešitu:

 1. Stiskněte klávesy SHIFT + F5. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte data, která chcete najít, a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zavřete dialogové okno stiskem klávesy ESCAPE. Přejdete zpět do listu, přičemž odpovídající buňka bude vybrána.
 4. Chcete-li najít další odpovídající buňku, stiskněte klávesy SHIFT + F4.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Právě čtete: Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)