Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 8: Listy

Otevírání listů

Mezi listy se lze přemisťovat stiskem kláves CONTROL + PAGE UP a CONTROL + PAGE DOWN. Při práci v sešitech s velkým počtem listů vám však použití těchto kláves může činit obtíže, zvláště pokud jsou si listy svými názvy nebo daty podobné.

Alternativou může být použití Vyhledávače položek programu SuperNova, jímž lze rychle přejít na libovolný list stiskem jen několika kláves.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „List“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Listy“, zobrazující seznam listů v aktivním sešitu.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte list a stiskněte klávesu ENTER. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a otevře list.

Vložení listu

Do sešitu můžete vložit nový list. Aplikace Excel vloží nový list před aktuální list.

Jak na to:

Stiskněte klávesy SHIFT + F11.

Přejmenování listu

List můžete přejmenovat, aby byl jeho název výstižnější.

Poznámka: tyto kroky vyžadují, aby bylo viditelné ouško listu, jejž chcete přejmenovat. Pracujete-li v sešitu s mnoha listy, kde nemusí být viditelná ouška všech listů, nejprve aktivujte přejmenovávaný list, než budete provádět tyto kroky.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „List“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Listy“, zobrazující seznam listů v aktivním sešitu.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte název listu, který chcete přejmenovat, a poté klávesou TAB přejděte na tlačítko „Pravé klepnutí“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a otevře kontextovou nabídku.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Přejmenovat“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel vytvoří editační oblast na oušku listu.
 5. Zadejte název listu a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel změní název listu a kurzor přejde zpět do listu.

Uspořádání listů v sešitu

Můžete změnit pořadí, v němž budou zobrazeny listy v sešitu.

Poznámka: tyto kroky vyžadují, aby bylo viditelné ouško listu, jejž chcete přesunout. Pracujete-li v sešitu s mnoha listy, kde nemusí být viditelná ouška všech listů, nejprve aktivujte přesouvaný list, než budete provádět tyto kroky.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „List“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Listy“, zobrazující seznam listů v aktivním sešitu.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte název listu, který chcete přesunout, a poté klávesou TAB přejděte na tlačítko „Pravé klepnutí“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a otevře kontextovou nabídku.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Přesunout nebo zkopírovat“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Přesunout nebo zkopírovat“.
 5. Pomocí seznamu „Před list:“ určete, kam chcete list umístit.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře dialogové okno a přesune list.

Přesouvání a kopírování listů mezi sešity

Můžete přesouvat a kopírovat listy mezi sešity.

Jak na to:

 1. Otevřete zdrojový i cílový sešit.
 2. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „List“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Listy“, zobrazující seznam listů v aktivním sešitu.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte název listu, který chcete přesunout, a poté klávesou TAB přejděte na tlačítko „Pravé klepnutí“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a otevře kontextovou nabídku.
 5. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Přesunout nebo zkopírovat“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Přesunout nebo zkopírovat“.
 6. Stiskem kláves SHIFT + TAB přejděte do seznamu „Do sešitu“ a stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ. Seznam se otevře.
 7. Šipkami vyberte sešit a stiskněte klávesu ENTER. Seznam se zavře.
 8. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Před list:“ a Šipkami vyberte, kam chcete umístit list v cílovém sešitu.
 9. Chcete-li list zkopírovat, klávesou TAB přejděte na „Vytvořit kopii“ a stiskem klávesy MEZERNÍK zaškrtněte tuto položku.
 10. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře dialogové okno a přesune list.

Odstranění listu

List můžete ze sešitu odstranit.

Poznámka: tyto kroky vyžadují, aby bylo viditelné ouško listu, jejž chcete odstranit. Pracujete-li v sešitu s mnoha listy, kde nemusí být viditelná ouška všech listů, nejprve aktivujte odstraňovaný list, než budete provádět tyto kroky.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „List“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Listy“, zobrazující seznam listů v aktivním sešitu.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte název listu, který chcete odstranit, a poté klávesou TAB přejděte na tlačítko „Pravé klepnutí“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a otevře kontextovou nabídku.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte „Odstranit“ a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se informační okno požadující potvrzení odstranění listu.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Odstranit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel odstraní list.

Poznámka: neobsahuje-li odstraňovaný list žádná data, informační okno se nezobrazí a list je odstraněn ihned po potvrzení položky „Odstranit“ z kroku 4.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Právě čtete: Listy
 9. Řazení dat
 10. Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)