Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(St 27. 1. 2021)

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že na trh přichází nová generace telefonu Kapsys MiniVision…

(Pá 20. 11. 2020)

(aktualizováno 11. 1. 2021)
SuperNova 19.05, vydaná 18. listopadu, obsahuje řadu vylepšení, včetně…

(St 21. 10. 2020)

Používáte na počítači sociální síť Facebook a jste nevidomí? V tom případě s největší pravděpodobností…

 

Sociálně

Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí


Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 10: Vzorce

Vzorec je řada matematických instrukcí, které lze v aplikaci Excel použít k provádění výpočtů na základě obsahu buněk.

Vzorce se zadávají do řádku vzorců aplikace Excel uvedením znaku ROVNÁ SE („=“) před samotným vzorcem.

Vzorec může být tvořen čtyřmi typy složek, jimiž jsou:

 • Odkazy: souřadnice buňky nebo oblasti buněk, která se má výpočtu zúčastnit.
 • Operátory: matematické symboly (+, -, /, * atd.), jež určují početní operaci prováděnou s hodnotami buněk nebo oblasti buněk.
 • Konstanty: čísla (např. 5), která se během výpočtu nemění.
 • Funkce: vestavěné vzorce aplikace Excel, jako např. SUMA, PRŮMĚR nebo POČET.

Přidání jednoduchého vzorce

Chcete-li přidat jednoduchý vzorec:

 1. Přejděte na buňku, v níž se má zobrazit výsledek vzorce.
 2. Napište znak = následovaný vzorcem, například =A1+B1, a stiskněte klávesu ENTER.

Výšeuvedený příklad sečte hodnoty buněk A1 a B1 a výsledek uloží do aktuální buňky.

Použití relativních, absolutních a smíšených odkazů

Odkaz na buňku může být absolutní nebo relativní. Relativní odkaz se změní, pokud vzorec zkopírujete. Absolutní odkaz zůstává při kopírování nezměněný.

Příklad:

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 jako hodnotu relativní buňky:

=A1

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 jako hodnotu absolutní buňky:

=$A$1

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 s použitím absolutního určení sloupce a relativního určení řádku:

=$A1

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 s použitím relativního určení sloupce a absolutního určení řádku:

=A$1

Chcete-li se přepínat mezi absolutními, relativními nebo smíšenými odkazy:

 1. Přejděte na buňku, která obsahuje vzorec.
 2. Stiskněte klávesu F2.
 3. Upravte vzorec nebo vyberte odkaz, který se má změnit, a stiskem klávesy F4 se přepínejte mezi dostupnými kombinacemi.
 4. Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel aktualizuje vzorec.

Vložení funkce

Funkce aplikace Excel je vestavěný vzorec.

Mezi nejpoužívanější funkce aplikace Excel patří:

 • Suma (sečte hodnoty oblasti buněk).
 • Průměr (spočítá průměr oblasti buněk).
 • Min (spočítá minimální hodnotu oblasti buněk).
 • Max (spočítá maximální hodnotu oblasti buněk).
 • Počet (spočítá počet buněk v oblasti buněk).

Funkce aplikace Excel sestává z názvu (jako např. Suma, Průměr, Max, Min nebo Počet) a argumentů (například oblasti buněk A1:A30) uvedených v kulatých závorkách.

Chcete-li vložit jednoduchou funkci:

 1. Přejděte na buňku, která má zobrazovat výsledek vzorce.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F3. Otevře se dialogové okno „Vložit funkci“.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Vybrat funkci“.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte funkci aplikace Excel, kterou chcete použít, a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se dialogové okno „Argumenty funkce“.
 5. Zadejte argumenty funkce, například oblast buněk A1:A30, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží funkci do vzorce.

Používáte-li určitou funkci pravidelně, můžete její název zadat do buňky přímo namísto provádění výšeuvedeného postupu.

Například zadáním

=SUMA(A1:A30)

a stiskem klávesy ENTER dosáhnete stejného výsledku.

Přečtení řádku vzorců

Řádek vzorců zobrazuje vzorce obsažené v buňce.

Součástí programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader je ovládací klávesa, která přečte řádek vzorců, a ovládací klávesa, která přesune kurzor do řádku vzorců.

Uživatelské ovládací klávesy aplikace
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst řádek vzorců LEVÝ SHIFT + NUM. 7 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F5
Přejít do řádku vzorců LEVÝ SHIFT + NUM. 8 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F6

Stejně tak můžete nastavit aplikaci Excel tak, aby zobrazovala vzorce v listu.

Jak na to:

Stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + ČÁRKA (,).

Opakovaným stiskem této klávesové zkratky se vrátíte zpět k zobrazování hodnot.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Právě čtete: Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)