Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 10: Listy

Otevírání listů

Mezi listy můžete přecházet stiskem kláves CONTROL + PAGE UP a CONTROL + PAGE DOWN. Při práci v sešitech s velkým počtem listů vám však použití těchto kláves může činit obtíže, zvláště pokud jsou si listy svými názvy nebo daty podobné.

Alternativou může být použití Vyhledávače položek programu SuperNova, jímž lze rychle přejít na libovolný list stiskem jen několika kláves.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CAPS LOCK + TAB. Otevře se Vyhledávač položek programu SuperNova. Aktivní bude karta „Souhrn“.
 2. Klávesou ŠIPKA DOLŮ procházejte seznam „Souhrn“, vyberte „Listy“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se karta „Listy“, zobrazující seznam listů v aktivním sešitu.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte list a stiskněte klávesu ENTER. Program SuperNova zavře Vyhledávač položek a otevře list.

Vložení listu

Do sešitu můžete vložit nový list. Aplikace Excel vloží nový list před aktuální list.

Jak na to:

Stiskněte klávesy SHIFT + F11.

Přejmenovávání, přesouvání a kopírování listů

Možnost „Formát“ na kartě „Domů“ sdružuje všechny možnosti přejmenovávání, přesouvání a kopírování listů. K těmto možnostem se rychle dostanete stiskem kláves ALT + ů (u s kroužkem) a následným stiskem písmene ý (dlouhé ypsylon).

Chcete-li přejmenovat list:

 1. Přejděte na list, jejž chcete přejmenovat.
 2. Stiskněte klávesy ALT + ů, ý. Otevře se nabídka „Formát“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Přejmenovat list“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře nabídku a vybere název listu.
 4. Zadejte název a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel přejmenuje list. Systémový kurzor přejde zpět do listu.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat list:

 1. Přejděte na list, jejž chcete přesunout nebo zkopírovat.
 2. Stiskněte klávesy ALT + ů, ý. Otevře se nabídka „Formát“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Přesunout nebo zkopírovat list“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Přesunout nebo zkopírovat“.
 4. Pomocí seznamu „Před list:“ určete, kam chcete list umístit.
 5. Chcete-li namísto přesunutí list zkopírovat, klávesou TAB přejděte na zaškrtávací políčko „Vytvořit kopii“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 6. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře dialogové okno a přesune nebo zkopíruje list.

Chcete-li přesunout nebo zkopírovat list do jiného sešitu:

 1. Otevřete zdrojový i cílový sešit.
 2. Přejděte na list, jejž chcete přesunout nebo zkopírovat.
 3. Stiskněte klávesy ALT + ů, ý. Otevře se nabídka „Formát“.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Přesunout nebo zkopírovat list“ a stiskněte klávesu ENTER. Otevře se dialogové okno „Přesunout nebo zkopírovat“.
 5. Klávesami SHIFT + TAB přejděte do seznamu „Do sešitu“ a Šipkami vyberte cílový sešit.
 6. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Před list“ a Šipkami zvolte umístění listu v cílovém sešitu.
 7. Chcete-li namísto přesunutí list zkopírovat, klávesou TAB přejděte na zaškrtávací políčko „Vytvořit kopii“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK.
 8. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře dialogové okno a přesune nebo zkopíruje list.

Odstranění listu

Možnost „Odstranit“ na kartě „Domů“ sdružuje možnosti odstraňování řádků, sloupců a listů. K těmto možnostem se rychle dostanete stiskem kláves ALT + ů (u s kroužkem) a následným stiskem písmene q.

Chcete-li odstranit list:

 1. Přejděte na list, jejž chcete odstranit.
 2. Stiskněte klávesy ALT + ů, q. Otevře se nabídka „Odstranit“.
 3. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Odstranit list“ a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se okno zprávy s potvrzením.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Odstranit“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Excel zavře okno zprávy a odstraní list.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Právě čtete: Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)