Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 9: Řádky a sloupce

Vložení řádku

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Chcete-li vložit řádek:

 1. Přejděte na řádek. Chcete-li vložit více řádků, vyberte alespoň jednu buňku v každém řádku.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky řádku.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Aplikace Excel vloží řádek. Stávající řádky se posunou dolů.

Vložení sloupce

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na sloupec. Chcete-li vložit více sloupců, vyberte alespoň jednu buňku v každém sloupci.
 2. Stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky sloupce.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + PLUS. Aplikace Excel vloží sloupec. Stávající sloupce se posunou dolů.

Skrytí a opětovné zobrazení řádků

Čtení velkých listů si můžete zjednodušit tak, že skryjete sloupce nebo řádky, které vás nezajímají. Co když vás budou například zajímat pouze data z prvního, druhého a třicátého řádku? Aby se vám tyto řádky snáze prohlížely, můžete skrýt všechny řádky mezi řádky 2 a 30.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Chcete-li skrýt řádky:

 1. Vyberte řádky, které chcete skrýt.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + 9 (písmeno „í“ na české klávesnici).

Chcete-li zobrazit skryté řádky:

 1. Vyberte oblast buněk obsahující skryté řádky. Chcete-li zobrazit všechny skryté řádky v oblasti dat, stiskem kláves CONTROL + A vyberte oblast dat.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. V kontextové nabídce vyberte „Zobrazit“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zobrazí skryté řádky.

Skrytí a zobrazení sloupců

Čtení velkých listů si můžete zjednodušit tak, že skryjete sloupce nebo řádky, které vás nezajímají. Co když vás budou například zajímat pouze data ze sloupců A, B a Q? Aby se vám tyto sloupce snáze prohlížely, můžete skrýt všechny sloupce mezi sloupci B a Q.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Chcete-li skrýt sloupce:

 1. Vyberte sloupce, které chcete skrýt.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. V kontextové nabídce vyberte „Skrýt“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel skryje sloupce.

Chcete-li zobrazit skryté sloupce:

 1. Vyberte oblast buněk obsahující skryté sloupce. Chcete-li zobrazit všechny skryté sloupce v oblasti dat, stiskem kláves CONTROL + A vyberte oblast dat.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F10. Otevře se kontextová nabídka.
 3. V kontextové nabídce vyberte „Zobrazit“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zobrazí skryté sloupce.

Odstranění řádků

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Chcete-li odstranit řádek:

 1. Přejděte na řádek, který chcete odstranit. Chcete-li odstranit více řádků, vyberte alespoň jednu buňku v každém řádku.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky řádku.
 3. Poté proveďte jedno z následujících:
  • Chcete-li vymazat obsah buněk, stiskněte klávesu DELETE.
  • Chcete-li odstranit celý řádek a posunout řádky nahoru, stiskněte klávesy CONTROL + MINUS.

Odstranění sloupců

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Chcete-li odstranit sloupec:

 1. Přejděte na sloupec, který chcete odstranit. Chcete-li odstranit více sloupců, vyberte alespoň jednu buňku v každém sloupci.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + MEZERNÍK. Aplikace Excel vybere všechny buňky sloupce.
 3. Poté proveďte jedno z následujících:
  • Chcete-li vymazat obsah buněk, stiskněte klávesu DELETE.
  • Chcete-li odstranit celý sloupec a posunout sloupce nahoru, stiskněte klávesy CONTROL + MINUS.

Ukotvení řádků a sloupců

Ukotvíte-li příčky, určité řádky a sloupce zůstanou zobrazeny i při posunu obrazu. Můžete tak ponechat zobrazená záhlaví řádků a sloupců i při pohybu v listu. Ukotvené řádky a sloupce jsou označeny plnou čárou.

Ukotvené řádky a sloupce představují pro čtenáře vizuální přínos.

Jak na to:

 1. Chcete-li ukotvit řádek, přejděte na buňku bezprostředně pod tímto řádkem ve sloupci A. Chcete-li ukotvit sloupec, přejděte na buňku bezprostředně vpravo od tohoto sloupce v řádku 1. Chcete-li ukotvit řádek i sloupec, přejděte na buňku bezprostředně pod tímto řádkem a vpravo od tohoto sloupce.
 2. Stiskněte klávesy ALT + O. Otevře se karta „Zobrazení“.
 3. Klávesou TAB přejděte na „Ukotvit příčky“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Otevře se seznam.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte na „Ukotvit příčky“ a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel ukotví řádek, sloupec nebo oboje a kurzor přejde zpět do listu.

Poznámky:

 • Jsou-li ukotveny příčky, možnost „Ukotvit příčky“ se změní na „Uvolnit příčky“. Výběrem možnosti „Uvolnit příčky“ obnovíte úplný posun obsahu listu.
 • Po stisku navigačních kláves jako HOME nebo CONTROL + HOME bude pohyb kurzoru omezen pouze na aktuální oblast posunu, do oblasti ukotvené příčkami se nicméně můžete přemístit stiskem Šipek.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Právě čtete: Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)